Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Raiffeisen Lizing

In 2009, Banka Raiffeisen në Kosovë ka prezantuar Raiffeisen Lizing, kompaninë e sapoformuar e cila do të ofrojë produkte të lizingut për herë të parë në Kosovë.

Raiffeisen Leasing ofron këto produkte unike të lizingut: 

  • Lizing financiar për makina 
  • Lizing financiar për pajisje dhe makineri
  • Lizing financiar për patundshmëri

Aksionarë të kompanisë Raiffeisen Leasing në Kosovo janë Banka Raiffeisen në Kosovë, e cila ka 70% të aksioneve dhe Raiffeisen Leasing International, e cila i ka 30% të aksioneve. 

Për më shumë informacione, ju lutem vizitoni web faqen e Raiffeisen Leasing apo kontaktoni këshilltarët tuaj bankarë në 038 222 222, lok. 341.