Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Të dhëna financiare

Në vijim mund të gjeni pasqyrat financiare të cilat publikohen çdo tre muaj. 

2018    
30 qershor 2019 Bilanci i gjendjes  
30 qershor 2019 Pasqyra e te ardhurave  
31 mars 2019 Bilanci i gjendjes  
31 mars 2019 Pasqyra e te ardhurave  
     
2018    
31 dhjetorr 2018 Bilanci i gjendjes  
31 dhjetor 2018 Pasqyra e te ardhurave  
30 shtator 2018 Bilanci i gjendjes  
30 shtator 2018 Pasqyra e te ardhurave  
30 qershor 2018 Bilanci i gjendjes  
30 qershor 2018 Pasqyra e te ardhurave  
31 mars 2018 Bilanci i gjendjes  
31 mars 2018 Pasqyra e te ardhurave  

 
2017    
31 dhjetor 2017 Bilanci i gjendjes  
31 dhjetor 2017 Paqyra e të ardhurave  
30 shtator 2017 Bilanci i gjendjes  
30 shtator 2017 Pasqyra e te ardhurave  
30 qershor 2017 Bilanci i gjendjes  
30 qershor 2017 Pasqyra e te ardhurave  
31 mars 2017 Bilanci i gjendjes  
31 mars 2017 Pasqyra e te ardhurave  
     

2016

   
31 dhjetor 2016 Bilanci i gjendjes  
31 dhjetor 2016 Pasqyra e te ardhurave  
30 shtator 2016 Bilanci i gjendjes  
30 shtator 2016 Pasqyra e te ardhurave  
30 qershor 2016 Bilanci gjendjes  
30 qershor 2016 Pasqyra e të ardhurave  
31 mars 2016

Bilanci i gjendjes

 
31 mars 2016 Pasqyra e të ardhurave  
     
2015    
31 dhjetor 2015 Bilanci i gjendjes  
31 dhjetor 2015 Pasqyra e te ardhurave  
30 shtator 2015 Bilanci i gjendjes  
30 shtator 2015 Pasqyra e te ardhurave  
30 qershor 2015 Bilanci i gjendjes  
30 qershor 2015 Pasqyra e te ardhurave  
31 mars 2015 Bilanci i gjendjes  
31 mars 2015 Pasqyra e te ardhurave  
     
2014    
31 dhjetor 2014 Bilanci i gjendjes  
31 dhjetor 2014 Pasqyra e te ardhurave  
30 shtator 2014 Bilanci i gjendjes  
30 shtator 2014 Pasqyra e te ardhurave  
30 qershor 2014 Bilanci i gjendjes  
30 qershor 2014 Pasqyra e te ardhurave  
31 mars 2014 Bilanci i gjendjes  
31 mars 2014 Pasqyra e të ardhurave  
     
2013    
31 dhjetor 2013 Bilanci i gjendjes  
31 dhjetor 2013 Pasqyra e të ardhurave  
30 shtator 2013 Bilanci i gjendjes  
30 shtator 2013 Pasqyra e të ardhurave  
30 qershor 2013 Bilanci i gjendjes  
30 qershor 2013 Pasqyra e të ardhurave  
31 mars 2013 Bilanci i gjendjes  
31 mars 2013 Pasqyra e të ardhurave  
     
2012    
31 dhjetor 2012 Bilanci i gjendjes  
31 dhjetor 2012 Pasqyra e të ardhurave  
30 shtator 2012 Bilanci i gjendjes   
30 qershor 2012 Bilanci i gjendjes   
31 mars 2012 Bilanci i gjendjes  

 

Treguesit Financiar deri më 30.06.2019
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit 18.57%
Kthimi nga mjetet mesatare (KMM) 1.78%
Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM) 12.53%
Margjina neto e interesit (MNI) 5.38%
Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 72.27%
Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 95.65%
Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1,122,777
Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.45%
Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.71%
Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.27%
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 69.12%
Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimatrisë 22.04%
Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare 0.41%