Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga UÇK, nr. 191

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Tregu i parasë

Një treg, paratë ose asete të tjera likuide mund të lëshohen kredi apo të huazohen për afate të shkurta kohore (nga një ditë deri në disa muaj) varësisht nga kërkesat për qarkullim të parave të bankës dhe institucioneve .

Ju lutem vizitoni degën më të afërt, menaxherët e llogarive ose telefononi në numrin në vijim për të marrë informacione të tjera: + 381 38 222 222 lok. 129.

Depozitat ndërbankare

Depozitat ndërbankare janë depozita që merren apo ofrohen nga një bankë tek tjetra për një periudhë të caktuar me një normë të caktuar të interesit e përckatuar nga kushtet që mbizotërojnë në treg.

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni  381 38 222 222 lok. 129.