Kontakt

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Glavno sediste

Adresa

Ul. UÇK, br.191

10000 Priština, Kosovo

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kod : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Elektronsko usluge

SMS Dopuna vam omogućuje da dopunite vaš mobilni telefon, internet ili digitalnu televiziju I IPKO pakete DuoTV i DuoFIX, elektronski, bilo gde da se nalazite. Usluga je dostupna 24 časa dnevno 7 dana u nedelji i pogodna je svima vama koji koristite proizvode Mobilnih Operatera.

Metod dopune telefona:

 • Pošaljite besplatni SMS na broj 50222 sa svih operatera, unesite IPKO ili Z-Mobile broj telefona, unesite razmak pa zatim iznos kojim želite da dopunite telefon, npr. (049xxxxxx 5 ili 045xxxxxx 5)

Metod dopune za televiziju:

 • Pošaljite besplatni SMS na broj 50222 sa svih operatera, unesite ime ugovora koji imate u IPKO-u ili broj smart kartice, razmak TV, DUOTV ili DUOFIX npr. (xxxxxxxxx TV) (xxxxxxxxxx DUOTV) (xxxxxxxxxx DUOFIX)

Metod dopune interneta:

 • Pošaljite besplatni SMS na broj 50222 sa svih operatere; unesite ime ugovora koji imate u IPKO-u, razmak, Internet, npr. (xxxxxxxxx internet)

Beleška: Ovu uslugu možete realizovati čak i ako nemate kredit na vašem telefonu, samo je potrebno da traženi iznos bude na vašem računu navedenom u ugovoru.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Banka u vašem telefonu...

Mobilni telefoni su postali jedan od najkorišćenijih i najfunkcionalnijih uređaja, preko kojeg možete izvršiti puno zadataka, štedeći vaše vreme. Da bi vam bila bliža, Raiffeisen Banka je kreirala inovativan proizvod koji će omogućiti korišćenje bankarskih usluga preko vašeg mobilnog telefona. 

M-banking omogućava izvršenje svih E-banking funkcija preko vašeg mobilnog telefona. Postojeći korisnici E-bankinga mogu koristiti M-banking sa istim korisničkim imenom I lozinkom, bez ikakve dodatne aplikacije.

M-banking je dostupan u sledećim verzijama:

 • WEB aplikacija- koja funkcioniše na svim mobilnim uređajima koji imaju pristup internet

Aplikaciju možete pronaći u levom uglu web stranice Raiffeisen Banke.

 • Iphone aplikacija- specijalizovana za iPhone, takođe podržana od strane Apple-a za operativne sisteme IOS 3.1 ili novije

m-banking nga banka Raiffeisen - aplikacioni per iOS ne iTunes

 • Android aplikacija- specijalizovana za mobilne telephone koji rade pod Android operativnim sistemom, koji je takođe podržan od strane Google-a za operativne sisteme OS 2.0 ili novije

m-banking nga banka Raiffeisen - aplikacioni per android ne PlayStore

Pažnja: Da biste preuzeli aplikaciju na vašem telefonu "cookies" moraju biti aktivirani

Preko M-bankinga vi možete:

 • Kontrolisati vaše izveštaje sa računa
 • Pregledati vaše detaljne transakcije za specificirani račun
 • Transferovati sredstva na vašim računima koje ste prethodno registrovali

Upozorenje: Ukoliko se pogrešno korisničko ime i lozinka upišu 5 puta, vaš M-banking račun će biti blokiran i moraćete da kontaktirate Raiffeisen Direct.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Raiffeisen E-Banking/ WEB nudi jednostavan i pouzdan pristup bankarskim uslugama 24 časa, 7 dana nedeljno i omogućuje:

 • Kontrolu stanja na vašim računima
 • Štampanje istih bankovnih izveštaja kao u našim filijalama
 • Izvršavanje nacionalnih i internacionalnih transfera
 • Pregled stanja računa zajedno sa ranije izvršenim transakcijama na vašem računu
 • Štampanje informacija sačuvanih uplata
 • Izvršenje opštinskih uplata
 • Razmenu elektronskih poruka sa Bankom
 • Informacije o kreditima koje imate u Raiffeisen Banci
 • Informacije o novim proizvodima i kampanjama

Vlasnik E-banking WEB rešenja može postati bilo koji klijent koji ima otvoren račun u Raiffeisen Banci. Od vlasnika računa će biti traženo da popuni I potpiše aplikaciju za Raiffeisen Conect za privatna lica. Ova aplikacija će biti dostupna od strane Službenika za Odnose sa Klijentima u jednoj od filijala i pod-filijala Banke ili preko podnošenja zahteva na elektronsku adresu  ebanking@raiffeisen-kosovo.com

E-Banking usluga koristi poslednju bezbednosnu tehnologiju koja pomaže pri:

 • Verifikaciji identiteta klijenta
 • Skladištenju podataka pri čitanju ili promeni
 • Poverljivom tretmanu vaših informacija

 

Čuvajte se neugodnih iznenađenja!

Dragi klijenti, ponekad se dešava da finansijske institucije budu predmet mogućih pokušaja prevare preko e-pošte koja za cilj imaju uzimanje vaših ličnih podataka u različitim opcijama.

Da biste izbegli potencijalne problem molimo vas imajte na umu da Raiffeisen Banka nikad ne šalje mejlove preko kojih od vas zahteva da se povežete na elektronske usluge ili koji od vas zahtevaju da unesete svoju lozinku ili korisničko ime i da je jedini način da pristupite E-Bankarstvu preko naše zvanične web stranice a ne preko drugih linkova.

Molimo vas da imate na umu da za bilo kakvu dodatnu informaciju u slučaju da se suočite s takvim mejlovima kontaktirate odmah Raiffeisen Banku na broj telefona 038/222-222 ili na adresu e-pošte  ebanking@raiffeisen-kosovo.com

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct:038 222 222.

SMS Bankarstvo vam omogućava da izvršite bankarske transakcije preko vašeg mobilnog telefona, kao što su:

 • Provera stanja svih računa i poslednjih tri transakcija, i
 • Prijem informacija/poruka u vezi sa vašim računima, unapred navedenim u aplikaciji (automatski - tzv. alarmi)

Preko Alarma dobićete informacije o promenama na računu:

 • Stanje na računu veće ili manje od specificiranog iznosa
 • Kreditiranje/Zaduživanje sredstava viših od specificiranog iznosa
 • Informacije o stanju svih računa u fiksnom vremenskom roku

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Raiffeisen Connect-Offline je dizajniran na način da ispuni vaše poslovne zahteve nudeći spektar mogućnosti da snizite vaše troškove, da uvećate produktivnost i najvažnije, olakšava komunikaciju i kontakt sa bankom.

Preko Raiffeisen E-Banking Off-line vi možete:  

 • Izvršavati nacionalne i internacionalne transfere
 • Opcija za višestruko potpisivanje naloga za plaćanje
 • Različiti nivo autorizacije za odabrane račune
 • Proveravati stanje računa i izveštaj sa računa zajedno sa ostalim transakcijama izvršenim na vašem računu, trajno čuvanje naloga za plaćanje za višestruko korišćenje (mesečna plaćanja ili slična plaćanja)

Očuvanje informacija u Raiffeisen Connect-u je zasnovano na kartici, koja je danas najbolji način zaštite u komercijalnom svetu. Ova visoka tehnologija identifikacije korisnika i digitalno potpisivanje transakcija je zasnovano u Javnoj Infrastrukturi. Kao takva, verifikacija identiteta, šifrovanje informacija, autorizacija i elektronski potpisi svih naloga za plaćanje su izvršeni na kartici.

Beleška: Kartica će se automatski poništiti nakon tri pokušaja unosa ličnog broja.  

Korisnik E-Banking Offline-a može postati bilo koje preduzeće koje ima otvoren račun u Raiffeisen Banci. Od vlasnika računa će biti can become any enterprise that has an opened account in Raiffeisen Bank.  Od vlasnika računa će biti traženo da popuni i potpiše aplikaciju za Raiffeisen Offline za biznise, koja će biti dostupna od strane Službenika za Odnose sa Klijentima ili od strane Account Menadžera u jednoj od filijala ili pod-filijala ili preko podnošenja zahteva na elektronsku adresu:

ebanking@raiffeisen-kosovo.com

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.