Kontakt

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Glavno sediste

Adresa

Ul. UÇK, br.191

10000 Priština, Kosovo

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kod : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Finansiranje

Mi smo fokusirani na razvijanje dugoročnih veza s našim većim korporativnim klijentima, javnim sektorom, kao i sa nebankarskim finansijskim institucijama nudeći im finansijsku podršku. Naše Korporativno Odeljenje pruža finansijske usluge preko velikog broja proizvoda koji se razlikuju prema tipu, svrsi i dospeću. Mi vas savetujemo za najbolje dostupno finansijsko rešenje.

Linija višeznačnog radnog kapitala se sastoji od skupa proizvoda koji ciljaju da odgovore na potrebe radnog kapitala. Sredstva se koriste za finansiranje poslovnih radnji korporativnih klijenata, npr. kupovine, iskorišćavanja popusta dobavljača, osnaživanja likvidnosti klijenata. Ova usluga se može koristiti kao dozvoljeni minus, bankarska garancija ili kreditno pismo na osnovu zahteva preduzeća.

Višeznačnost nudi maksimalnu fleksibilnost prebacivanja sub-limita sa jednog na drugi, npr . OVD garantima i obratno.

Za više informacija, kontaktirajte savetnika Vaše banke ili Korporativni odsek na 038 222 222, lok. 116.

Finansiranje radnog kapitala je specifično strukturisani zajam koji se koristi za finansiranje trenutnih poslovnih radnji korporativnih klijenata.

Kreditna linija radnog kapitala je strukturisana na način da se sredstva koriste specifično za potrebe radnog kapitala. Ovaj proizvod će biti u skladu sa potrebama preduzeća koja popunjavaju negativan ciklus priliva sredstava. Radni kapital je od ključne važnosti za preduzeće kako bi zadovoljilo stalne operativne potrebe poslovanja. Cilj proizvoda je da popuni sezonske praznine u protoku novca strukturisanjem plana otplate u skladu sa potrebama preduzeća i u toku perioda velikog priliva sredstava.

Za više informacija, kontaktirajte savetnika Vaše banke ili Korporativni odsek na 038 222 222, lok. 116.

Obrtni zajam za korporativne klijente: Ovo je limit do kojeg možete podizati sredstva uz predodređeni kamatni period. U bilo kom momentu, količina zajma ne sme preći ukupan dozvoljeni limit. U toku dostupnog perioda, dalja povlačenja sredstava zajma mogu biti izvršena u okviru limita. Otplata se može vršiti samo na dan otplate kamate uz prethodno poslato obaveštenje banci. Preostala pozajmljena količina mora biti u potpunosti otplaćena do datuma dospeća. Nakon otplate, suma može biti ponovo korišćena.

Za više informacija, kontaktirajte savetnika Vaše banke ili Korporativni odsek na 038 222 222, lok. 116.

Mogućnost dozvoljenog minusa koji nudi Raiffeisen Banka Kosovo je linija radnog kapitala za mikro i mala preduzeća koja obavljaju platne transakcije kroz našu banku.

Dozvoljeni minus dozvoljava mikro i malim preduzećima da bolje upravljaju svojom likvidnošću, inventarom, prijemom sredstava i uplatama tako što dopušta kratkotrajno finansiranje. Visina dozvoljenog minusa zavisi od potreba klijenata i obima obavljenih transakcija kroz banku.

Podaci i dokumenta potrebna za prijavu za dozvoljeni minus uključuju:

  • sertifikat registracije koji izdaje Ministarstvo za trgovinu i industriju, sertifikat PDV firme, kao i obrazac ''Podaci o preduzeću'',
  • finansijske podatke preduzeća za najmanje poslednjih 12 meseci,
  • trenutnu listu inventara preduzeća i listu opreme (ukoliko postoji),
  • ''kopiju plana'' i ''posedovni list'' za zalog koji će biti priložen. (ukoliko ga ima)

Za više informacija, molimo vas da kontaktirate Službenika za zajam u najbližoj filijali Raiffeisen Banke Kosovo i njenim ekspoziturama.