Kontakt

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Glavno sediste

Adresa

Ul. UÇK, br.191

10000 Priština, Kosovo

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kod : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Investiciono bankarstvo

Transakcija za međunarodnu tačku razmene pokriva razmenu dveju valuta po prethodno ugovorenom menjačkom kursu za gotovinu. Po odobrenju, banka nudi mogućnost ugovaranja preko telefona za odabranu grupu klijenata (molimo Vas da posetite najbližu filijalu ili da kontaktirate svog rukovodioca računa ili da nazovete broj telefona naveden niže kako biste dobili dodatne informacije)

Za više informacija, molimo Vas pozovite +381 38 222 222, lok. 129.

 

Trezorski Zapisi su dužni?ke hartije od vrednosti izdate u formi registra od strane Ministarstva Finansija u ime Kosovske Vlade.

Trezorski Zapisi predstavljaju kratkoro?ne hartije od vrednosti sa dospe?em do 1 godine. Na Kosovu se izdaju Trezorski Zapisi sa dospe?em od 3, 6 i 12 meseci. Dospe?e predstavlja vremesku razliku izme?u datuma investiranja i datuma dospe?a.

Primer:

Nominalna Vrednost: EUR 300,000.00

Prinos: 7.00%

Broj dana do dospe?a (D): 364

Kupovna Cena = 300,000 / (1+ 7.00%/365 * 364) = 280,424.09

Kamata = Nominalna Vrednost - Kupovna Cena = 300,000.00 - 280,424.09 = 19,575.91

Na dan dospe?a, ispla?uje se nominalna vrednost ili se zapisi mougu ponovo investirati. Kamata zara?ena od investiranja Trezorskih Zapisa je podložna porezu na prihod. Porez na prihod se napla?uje na dan dospe?a.

Telefon: + 383 38 222 222 129

(molimo vas da posetite najbližu filijalu ili kontaktirajte vašeg službenika za odnos s klijentima ili pozovite navedeni broj telefona da biste dobili više informacija)

Vi možete u?estvovati na Primarnim Aukcijama, svakog drugog utorka u mesecu (50 hiljada Evra minimum), ili možete kupiti zapise na Sekundarnom Tržištu.