Kontakt

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Glavno sediste

Adresa

Ul. UÇK, br.191

10000 Priština, Kosovo

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kod : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Kartice

Raiffeisen Banka nudi svojim klijentima Visa i Master Card kartice koje su međunarodno prihvaćene i omogućavaju 24 časovni pristup, 7 dana u nedelji, vašem računu u zemlji i inostranstvu.

Upozorenje: u slučaju gubitka ili krađe vaše kartice, hitno nas kontaktirajte na broj Raiffeisen Direct 038 222 222 ili o tome izvestite najbližu filijalu Raiffeisen Banke.

Visa Electron Kartica je debitna kartica, što zna?i da ?e svako podizanje ili pla?anje automatski zadužiti vaš ra?un, i omogu?ava vam pristup vašem ra?unu 24 ?asa 7 dana nedeljno preko mreže od više od 850.00 bankomata unutar i izvan zemlje, a tako?e, možete izvršavati pla?anje robe i usluga na više od 22 miliona prodajnih mesta (POS) u celome svetu. 

Kako možete aplicirati za VISA Electron Karticu?

Ukoliko želite da imate VISA Electron karticu, trebalo bi da imate Teku?i Ra?un u Raiffeisen Banci. S vašim odobrenjem, ova kartica tako?e može biti izdata ovlaš?enoj osobi za vaš ra?un.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Visa Classic je dibitna kartica, što zna?i da ?e svako podizanje ili pla?anje automatski zadužiti vaš ra?un, i omogu?ava vam pristup vašem ra?unu 24 ?asa 7 dana nedeljno preko mreže od više od 850.00 bankomata unutar i izvan zemlje, a tako?e, možete izvršavati pla?anje robe i usluga na više od 22 miliona prodajnih mesta (POS) u celome svetu.

Kako možete aplicirati za VISA Classic Karticu?

Pravo da apliciraju za VISA Classic karticu imaju svi klijenti koji primaju platu preko Raiffeisen Banke i ?ije plate dostižu nivo koji zahteva banka. U dodatku, vlasnici preduze?a i ve?ih kompanija imaju pravo da apliciraju za VISA Classic Karticu.

S vašim odobrenjem, ova kartica tako?e može biti izdata ovlaš?enoj osobi za vaš ra?un.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Visa Kreditna Kartica je kartica koja poseduje dozvoljeni limit od strane banke za plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima (POS), i podizanje gotovine 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, korišćenjem bankomata na Kosovu i u celom svetu.

Pozajmljivanje i vraćanje novca:

Vi ćete na raspolaganju imati limit odobren od strane banke koji vi možete koristiti in a kraju svakog meseca banka će vas informisati preko izveštaja o svim transakcijama izvršenim navedenog meseca, obavezama, obračunatoj kamati i neophodnom minimalnom plaćanju.

Na osnovu vaše finansijske sposobnosti, možete odabrati najfleksibilniji način ispunjenja vaših obaveza. Vi ste u obavezi da vratite minimalni iznos naveden u izveštaju u okviru grejs perioda od 15 dana a ostatak može biti vraćen postepeno.

Kako možete aplicirati za VISA Kreditnu Karticu?

Da biste aplicirali za Visa Kreditnu Karticu trebati primati vašu platu preko Raiffeisen Banke ili da budete vlasnik ili predstavnik firme i takođe morate popuniti aplikacioni formular koji se nalazi u brošuri i i pošaljete u bilo koju od filijala Raiffeisen Banke.

S vašim odobrenjem, dodatna kartica može biti izdata ovlašćenoj osobi koja može imati pristup vašem limitu do iznosa navedenog s vaše strane.

Kartica je opremljena "čipom" koji omogućuje povećanje sigurnosti transakcija i uvek kada koristite vašu karticu od vas će biti traženo da ukucate vaš PIN.

Banka nudi dva tipa kreditnih kartica:

  • jedna za elektronske transakcije, plaćanja preko POS terminala i gotovinska podizanja na bankomatima, i druga
  • može se koristiti takođe i za on-line kupovinu.  

Za ova dva tipa kartica banka nudi različite kreditne limite, koji se dodeljuju na osnovu kriterijuma banke.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Maestro Kartica je dibitna kartica, što znači da će svako podizanje ili plaćanje automatski zadužiti vaš račun, i omogućava vam pristup vašem računu 24 časa 7 dana nedeljno preko mreže od više od 850.00 bankomata unutar i izvan zemlje, a takođe, možete izvršavati plaćanje robe i usluga na više od 22 miliona prodajnih mesta (POS) u celome svetu.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Master Kartica se nudi privatnim licima, vlasnicima Malih i Mikro preduzeća i korporativnim klijentima, po ispunjenju zahteva banke.

Ova kartica omogućuje dostupan odobren limit od strane banke, koji može biti podignut preko bankomata, ili se mogu izvršavati plaćanja preko POS terminala unutar i izvan zemlje, i takođe se može vršiti on-line kupovina.  

Ko može aplicirati za Master Karticu?

Sva privatna lica koja primaju svoje plate preko Raiffeisen Banke, i na kojima njihova plata dostiže minimalni traženi nivo plate, imaju pravo da apliciraju za Master Karticu, a takođe i vlasnici Malih i Mikro preduzeća i Korprativni klijenti koji imaju dobru kreditnu istoriju sa bankom.

Limit odobren od strane banke klijenti mogu koristiti bez kamate do 45 dana. Tokom grejs perioda od 1 do 15-og sledećeg meseca, klijent je obavezan da vrati korišćeni iznos.

Povraćaj korišćenog iznosa u prethodnom mesecu trebao bi biti izvršen na tekućem računu sa kojeg će sistem automatski izmiriti račun kartice.

Ukoliko se korišćeni iznos ne vrati u okviru grejs perioda, onda će biti primenjene kaznene provizije prema tarifnoj listi.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.


Otkrivanje informacija

Tokom online placanja, vlasnici kartica moraju uzeti u obzir da: svaki zahtev, usmeni ili pisani, da pošalje kopiju kartice (prednju i/ili zadnju stranu kartice), PIN ili bilo koji drugi podatak u vezi sa karticom, kao što je broj kartice, rok važenja ili verifikacioni kod kartice, može predstavljati pokušaj zloupotrebe kartice.

 •Pored otkrivanja podataka u vezi sa karticom, vlasnici trebaju biti svesni da mogu postati žrtve online prevare i deljenjem licnih informacija (broj ID kartice, broj pasoša, itd.)

Phishing

Phishing podrazumeva korišcenje neželjenih e-mail-ova ili popapova pretraživaca u cilju dobijanja licnih informacija kupaca (broj ID kartice, broj pasoša, itd.) i podataka o kreditnoj kartici (broj kartice, rok važenja ili verifikacioni kod kartice).


Vhishing

Vishing je novi oblik phishing-a i odnosi se na neovlašcene pokušaje dobijanja licnih informacija o klijentima i kreditnim karticama telefonskim pozivom.


E-mail-ovi i telefonski pozivi

Preporuka našim klijentima je da nikada ne odgovaraju na e-mail-ove ili telefonske pozive sa zahtevima za licne podatke ili podatke o kreditnoj kartici. Takoce da ne odgovaraju na zahteve za pružanje informacija o banci ili broju, tajnom PIN kodu, roku važenja kartice ili verifikacionom kodu kartice sa zadnje strane kartice. Poseban oprez se preporucuje prilikom otvaranja bilo kakvih priloga i/ili preuzimanja BILO KAKVOG veb sadržaja.


• Nemojte nikada odgovoriti.


• Klijenti mogu proveriti i prijaviti svaku sumnjivu transakciju pozivom Kontakt Centra, na: +383 38 222 222. Jedna od opcija dostupnih našim klijentima za pracenje naplata sa njihove kreditne ili debitne kartice su eBanking  Internet bankarstvo ili usluga SMS Banking stanje racuna, koja šalje tekstualnu (SMS) poruku sa podacima o racunu (tekuci racun/devizni racun/žiro racun).


Sigurnost

Raiffeisen Bank Kosovo stalno radi na poboljšanju sigurnosti svakog aspekta poslovanja sa karticama:

• pracenje transakcija sa kartice i kartica izdatih od strane Raiffeisen Bank Kosova, kao i kartica izdatih od strane drugih banaka, izvršenih na POS terminalima i bankomatima Raiffeisen Banke Kosovo,
• svaka izdata Raiffeisen Bank Kosovo kartica poseduje integrisanu cip tehnologiju,
• svi  POS terminali i bankomati podržavaju cip tehnologiju,

Naše preporuke

PIN je tajni kod poznat samo vlasniku kartice i isti nikada ne sme biti otkriven na bilo koji nacin (u razgovoru, telefonom ili e-mail-om). Vredi napomenuti da, prema važecem propisu, cak ni banka koja izdaje karticu ne zna PIN i nema pravo da zahteva od vlasnika da otkrije svoj PIN.

Upravo iz tog sigurnosnog razloga, Raiffeisen Bank Kosovo preporucuje vlasnicima debitnih i kreditnih kartica da pažljivo postupaju sa informacijama koje se ticu kartica i da informacije poput PIN, lozinke, verifikacionih  kodova kartice i druge takve informacije cuvaju za sebe. Takoce, u slucaju da se takve informacije cuvaju svuda, te informacije ne bi trebalo držati u blizini kartice. Oprez se takoce preporucuje tokom transakcija; savetujemo da sve transakcije obavlja vlasnik kartice licno.

Sigurnosni sistemi banke su na maksimalnom nivou, ali svaki vlasnik je odgovoran za svakodnevnu zaštitu svojih kartica i PIN-a, kao i za posebnu pažnju na sigurnost veb lokacija koje prikupljaju njihove podatke.

Web stranica Raiffeisen Bank Kosove sadrži segment o sigurnosti online placanja, sa namerom da pruže sve informacije neophodne za zaštitu potrošaca i sprecavanje prevara. Važno je da su vlasnici kartica svesni potrebe da se pridržavaju sigurnosnih preporuka banke i da preduzmu sve  autonomne mere u skladu sa takvim preporukama radi sopstvene sigurnosti.