Kontakt

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Glavno sediste

Adresa

Ul. UÇK, br.191

10000 Priština, Kosovo

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kod : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Krediti

One of our major credit products are term loans for short and long terms, granted to Kosovo-registered enterprises active in trade, production and services. Term loans can be for a variety of purposes including working capital and replenishment of working capital, acquisition of equipment or property, and expansion or renovation of business premises..

Information and documents needed to apply for a Term Loan include:

 • certificate of registration with the Ministry of Trade and Industry, the company’s VAT certificate, and the form
 • “Information about the Business”,financial statements of the company for at least the past 12 months,
  the company’s current list of inventory and a list of equipment (if applicable),
 • “copy of the plan” and “possession list” for the collateral that will be pledged (if applicable)

For more information, please contact Account Managers in the nearest Raiffeisen Bank branches and sub-branches.

Mogućnost dozvoljenog minusa koji nudi Raiffeisen Banka Kosovo je linija radnog kapitala za mikro i mala preduzeća koja obavljaju platne transakcije kroz našu banku.

Dozvoljeni minus dozvoljava mikro i malim preduzećima da bolje upravljaju svojom likvidnošću, inventarom, prijemom sredstava i uplatama tako što dopušta kratkotrajno finansiranje. Visina dozvoljenog minusa zavisi od potreba klijenata i obima obavljenih transakcija kroz banku.

Podaci i dokumenta potrebna za prijavu za dozvoljeni minus uključuju:

 • sertifikat registracije koji izdaje Ministarstvo za trgovinu i industriju, sertifikat PDV firme, kao i obrazac ''Podaci o preduzeću'',
 • finansijske podatke preduzeća za najmanje poslednjih 12 meseci,
 • trenutnu listu inventara preduzeća i listu opreme (ukoliko postoji),
 • ''kopiju plana'' i ''posedovni list'' za zalog koji će biti priložen. (ukoliko ga ima)

Za više informacija, molimo vas da kontaktirate Službenika za zajam u najbližoj filijali Raiffeisen Banke Kosovo i njenim ekspoziturama.

 

Zajam za komercijalnu hipoteku Raiffeisen Banke Kosovo je dugoročni zajam kapitalne investicije koji može biti korišćen za kupovinu, iznajmljivanje, proširivanje ili izgradnju lokacije poslovanja.

Podaci i dokumenta potrebna za prijavu za Zajam za komercijalnu hipoteku uključuju:

 • sertifikat registracije koji izdaje Ministarstvo za trgovinu i industriju, sertifikat PDV firme, kao i obrazac ''Podaci o preduzeću'',
 • finansijske podatke preduzeća za najmanje poslednjih 12 meseci,
 • trenutnu listu inventara preduzeća i listu opreme (ukoliko postoji),
 • ''kopiju plana'' i ''posedovni list'' za zalog koji će biti priložen.

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate Službenika za zajam u najbližoj filijali Raiffeisen Banke Kosovo i njenim ekspoziturama.