Kontakt

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Glavno sediste

Adresa

Ul. UÇK, br.191

10000 Priština, Kosovo

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kod : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Marketinške Kampanje

N’shpejtësi t’ditës

Në biznes, koha ecën shpejtë, e kërkesat janë të paparashikueshme!
Në bankën Raiffeisen, ju mund të merrni kredi deri në 30,000 euro me proces shumë të thjeshtë dhe
të shpejtë:

 • Kredi 5,000 deri në 10,000 euro
 • Pa garantues, pa kolateral dhe pa veturë.

 

 • Kredi 10,000 deri në 30,000 euro
 • 50% e kredisë duhet të mbulohet me kolateral, ndërsa nuk nevojitet veturë apo garantues.


Kushtet e aplikimit:

 • Të jeni banor i Republikës së Kosovës
 • Të ushtroni aktivitet biznesi në Republikën e Kosovës

Dokumentet e nevojshme:

 • Letërnjoftimi
 • Dokumentet e regjistrimit të biznesit
 • Lista e pengut (pajisje pune, mallra, etj.)

Kjo është shtëpia ime!

Të bleni shtëpi është një hap i rëndësishëm në jetën tuaj.

Në bankën Raiffeisen tani mund të aplikoni për 100,000 euro kredi hipotekare me normë efektive të interesit vetëm 3.84% dhe 25 vite afat të kthimit të kredisë. Gjithashtu, në kuadër të ofertës ju përfitoni kupon për zbritje në vlerë prej 500 euro, nga Ciao Berto.

Oferta përmban:

 • Kredi hipotekare nga 15,000 deri në 350,000 euro;
 • Normë variabile të interesit;
 • Afati i pagesës së kredisë deri në 25 vjet

 

Kredi hipotekare – Shembulli 1:

 • Shuma: 50,000 Euro
 • Kohezgjatja: 15 vjet
 • Norma variabile e interesit ( me euribor 6 mujor): 3.99 %
 • Norma efektive e interesit ( me euribor 6 mujor) : 4.18%

Kredi hipotekare – Shembulli 2:

 • Shuma: 100,000 Euro
 • Kohezgjatja: 25 vjet
 • Norma variabile e interesit ( me euribor 6 mujor): 3.69 %
 • Norma efektive e interesit ( me euribor 6 mujor) : 4.84%

 

**Zbritja ne vlerë 500 euro ne Ciao Berto ofrohet vetëm në blerjet e kuzhinave dhe dhomave të gjumit!

Kredi për pavarësi!

Për 11-vjetorin e shtetësisë, në Bankën Raiffeisen mund të merrni kredi personale deri në 25’000 euro me afat kthimi deri në 84 muaj, pa garantues dhe pa shpenzime administrative. Ju gjithashtu përfitoni bonus kartelë me mirëmbajtje falas për vitin e parë.

Aplikoni sot për të përfituar nga oferta:

 • Kredi personale deri në 25’000* euro
 • 0% shpenzime administrative
 • Afati i kthimit të kredisë deri në 84 muaj
 • Pa garantues**
 • Bonus kartelë, me mirëmbajtje falas për vitin e parë

Aplikoni online:

Kredi për pavarësi!

Për 11-vjetorin e shtetësisë, në Bankën Raiffeisen mund të merrni kredi personale deri në 25’000 euro me afat kthimi deri në 84 muaj, pa garantues dhe pa shpenzime administrative. Ju gjithashtu përfitoni bonus kartelë me mirëmbajtje falas për vitin e parë.

Aplikoni sot për të përfituar nga oferta:

 • Kredi personale deri në 25’000* euro
 • 0% shpenzime administrative
 • Afati i kthimit të kredisë deri në 84 muaj
 • Pa garantues**
 • Bonus kartelë, me mirëmbajtje falas për vitin e parë


* Shuma deri në 25,000 euro mund të aprovohet vetëm për klientët Premium.
** Pa garantues për sektorin publik, ndërsa për sektorin privat një garantues me dokument identifikimi.
Kushtet e ofertës vlejnë vetëm për klientët që aplikojnë edhe për Bonus kartelë

Pre?ite u Raiffeisen Banku i uzmite bonus karticu sa kojom, pored mogu?nosti kupovine do 24 beskamatne rate na više od 600 prodajnih mesta širom Kosova, Vi ?ete dobiti i bonus do 100 evra, kao i 5% bonus za sve kupovine tokom svakog vikenda.

Tako?e ?ete dobiti i besplatno održavanje bonus kartice za prvu godinu.

 

Pre?ite u Raiffeisen Banku i iskoristite od ponude:

 • Bonus karticu sa mogu?noš?u kupovine do 24 beskamatne rate
 • Nagradu do 100 evra
 • 5% bonus za sve kupovine tokom svakog vikenda
 • Besplatno održavanje kartice za prvu godinu

 

Uslovi apliciranja:

 • Bilans teku?eg ra?una u drugoj banci za šest meseci;
 • stanje kreditne kartice u drugoj banci za šest meseci;
 • Kopija li?ne karte;
 • Ra?un komunalije;


Ponuda važi do 30.04.2019. godine

 

______________
Vrednost nagrade je do 100 evra i primenjuje se u zavisnosti od koriš?enog limita u drugoj banci. Bonus se prenosi na ra?un bonus kartice.
Bonus od 5% se primenjuje na kupovine koje se ostvaruju tokom svakog vikenda, i prenosi se na ra?un Bonus kartice.

3,000 euro kredi me procedurë të tjeshtë!

 ...prap ka mundësi që të blesh gjërat të cilat të nevojiten.

 Tani në Bankën Raiffeisen mund të merrni kredi personale deri në 5000 euro, edhe nëse nuk pranoni rrogën për mes bankës. Për shumat deri në 3000 euro ju nevojitet vetëm një bashkëhuamarrës nga rrethi i ngushtë familjar.

Aplikoni sot për të përfituar nga oferta:

• Kredi prej 200-5000 euro

• Pa garantues*, për shumat deri në 3000 euro

• Afati i kthimit deri në 60 muaj

 

Kushtet e aplikimit:

• Të jeni banor i Republikës së Kosovës

• Kopja e letërnjoftimit

• Të keni kontratë valide pune

 

 

----

*Për shumat mbi 3,000 € nevojitet edhe garantuesi.

contactless_smoothie

 

 

We present you MASTERCARD CONTACTLESS, the new contactless card, which gives you the advantage of card transactions, with the new and easy payment method without placing the card in the POS terminal.

Simple and Fast: To make the payment, you only need to close your MasterCard Contactless card at the POS terminal. For transactions up to 15 EURO you do not need to enter your PIN.

Secure: Cards and POS terminals without contact are protected with several levels of security through chip technology. Unique codes are generated for each transaction. We also offer you additional protection against possible fraud in non-contact transactions, just like regular payment cards.

Where to use the MasterCard Contactless card?

 

You can find POS terminals at most of the stores on wherever you see the symbol and logo of MasterCard. If the store does not possess POS terminal without contact, you can proceed to pay as regular card transaction.   

 

Zašto da ne kupiš stan ili ku?u? Sada imate priliku.

 

Sada možete kupiti stan ili ku?u koju ste oduvek sanjali. Uzmite hipotekarni kredit od 15.000 evra do 350.000 evra, sa rokom otplate do 25 godina, promenljivom kamatnom stopom po?evši od 3,99%*, i efektivnom kamatnom stopom od 4,13% (u zavisnosti od iznosa i roka otplate kredita).

 

Ponuda sadrži:

 • Hipotekarni kredit od 15,000 evra do 350,00 evra;
 • Promenljivu kamatnu stopu;
 • Rok otplate kredita do 25 godina

 

HIPOTEKARNI KREDIT-  Primer 1

Iznos

50,000 evra

Rok otplate 

15 godina

Promenljiva kamatna stopa (sa 6- mese?nim EURIBOR-om)

3.99%

Efektivna kamatna stopa (sa 6- mese?nim EURIBOR-om)

4.18%

 

HIPOTEKARNI KREDIT-  Primer 2

Iznos

100,000 evra

Rok otplate 

20 godina

Promenljiva kamatna stopa (sa 6- mese?nim EURIBOR-om)

3.99%

Efektivna kamatna stopa (sa 6- mese?nim EURIBOR-om)

4.15%

 

HIPOTEKARNI KREDIT-  Primer 3

Iznos

350,000 evra

Rok otplate 

25 godina

Promenljiva kamatna stopa (sa 6- mese?nim EURIBOR-om)

3.99%

Efektivna kamatna stopa (sa 6- mese?nim EURIBOR-om)

4.13%

 

Šta je EURIBOR?

EURIBOR (Evro Interbank Offered Rate) predstavlja referentnu kamatnu stopu, na osnovu koje najve?e evropske banke nude novac jedna drugoj da ih koriste na me?ubankarskom tržištu. Šestomese?ni EURIBOR se utvr?uje svakih šest meseci i promena iste uti?e na ukupnu kamatnu stopu hipotekarnog kredita.

 

 

Raiffeisen E-Banking/ WEB nudi jednostavan i pouzdan pristup bankarskim uslugama 24 ?asa, 7 dana nedeljno i omogu?uje:

 • Kontrolu stanja na vašim ra?unima
 • Štampanje istih bankovnih izveštaja kao u našim filijalama
 • Izvršavanje nacionalnih i internacionalnih transfera
 • Pregled stanja ra?una zajedno sa ranije izvršenim transakcijama na vašem ra?unu
 • Štampanje informacija sa?uvanih uplata
 • Izvršenje opštinskih uplata
 • Razmenu elektronskih poruka sa Bankom
 • Informacije o kreditima koje imate u Raiffeisen Banci
 • Informacije o novim proizvodima i kampanjama

Vlasnik E-banking WEB rešenja može postati bilo koji klijent koji ima otvoren ra?un u Raiffeisen Banci. Od vlasnika ra?una ?e biti traženo da popuni I potpiše aplikaciju za Raiffeisen Conect za privatna lica. Ova aplikacija ?e biti dostupna od strane Službenika za Odnose sa Klijentima u jednoj od filijala i pod-filijala Banke ili preko podnošenja zahteva na elektronsku adresu  ebanking@raiffeisen-kosovo.com

E-Banking usluga koristi poslednju bezbednosnu tehnologiju koja pomaže pri:

 • Verifikaciji identiteta klijenta
 • Skladištenju podataka pri ?itanju ili promeni
 • Poverljivom tretmanu vaših informacija

 

?uvajte se neugodnih iznena?enja!

Dragi klijenti, ponekad se dešava da finansijske institucije budu predmet mogu?ih pokušaja prevare preko e-pošte koja za cilj imaju uzimanje vaših li?nih podataka u razli?itim opcijama.

Da biste izbegli potencijalne problem molimo vas imajte na umu da Raiffeisen Banka nikad ne šalje mejlove preko kojih od vas zahteva da se povežete na elektronske usluge ili koji od vas zahtevaju da unesete svoju lozinku ili korisni?ko ime i da je jedini na?in da pristupite E-Bankarstvu preko naše zvani?ne web stranice a ne preko drugih linkova.

Molimo vas da imate na umu da za bilo kakvu dodatnu informaciju u slu?aju da se suo?ite s takvim mejlovima kontaktirate odmah Raiffeisen Banku na broj telefona 038/222-222 ili na adresu e-pošte  ebanking@raiffeisen-kosovo.com

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct:038 222 222.

Banka u vašem telefonu...

Mobilni telefoni su postali jedan od najkoriš?enijih i najfunkcionalnijih ure?aja, preko kojeg možete izvršiti puno zadataka, štede?i vaše vreme. Da bi vam bila bliža, Raiffeisen Banka je kreirala inovativan proizvod koji ?e omogu?iti koriš?enje bankarskih usluga preko vašeg mobilnog telefona. 

M-banking omogu?ava izvršenje svih E-banking funkcija preko vašeg mobilnog telefona. Postoje?i korisnici E-bankinga mogu koristiti M-banking sa istim korisni?kim imenom I lozinkom, bez ikakve dodatne aplikacije.

M-banking je dostupan u slede?im verzijama:

 • WEB aplikacija- koja funkcioniše na svim mobilnim ure?ajima koji imaju pristup internet

Aplikaciju možete prona?i u levom uglu web stranice Raiffeisen Banke.

 • Iphone aplikacija- specijalizovana za iPhone, tako?e podržana od strane Apple-a za operativne sisteme IOS 3.1 ili novije

m-banking nga banka Raiffeisen - aplikacioni per iOS ne iTunes

 • Android aplikacija- specijalizovana za mobilne telephone koji rade pod Android operativnim sistemom, koji je tako?e podržan od strane Google-a za operativne sisteme OS 2.0 ili novije

m-banking nga banka Raiffeisen - aplikacioni per android ne PlayStore

Pažnja: Da biste preuzeli aplikaciju na vašem telefonu "cookies" moraju biti aktivirani

Preko M-bankinga vi možete:

 • Kontrolisati vaše izveštaje sa ra?una
 • Pregledati vaše detaljne transakcije za specificirani ra?un
 • Transferovati sredstva na vašim ra?unima koje ste prethodno registrovali

Upozorenje: Ukoliko se pogrešno korisni?ko ime i lozinka upišu 5 puta, vaš M-banking ra?un ?e biti blokiran i mora?ete da kontaktirate Raiffeisen Direct.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

…clients now will have the opportunity to be equipped with new product called Bank ID.

Bank ID is in fact USB key which includes active protection of digital certificate and which allows clients to use and perform with all functions as in E-Banking WEB.

Through Bank ID you can:

 • control your account statement
 • review your detailed transactions for the specified account
 • perform domestic and international transfer with no need to register a beneficiary previously
 • perform municipality payments 
 • be informed about loans that you have with Raiffeisen Bank Kosovo
 • be informed about RBKO products and services 

 

BANK ID Installation ManualBANK ID Application Download

 

For more information, please visit our branches and sub-branches or call Contact Center: 038 222 222.