Kontakt

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Glavno sediste

Adresa

Ul. UÇK, br.191

10000 Priština, Kosovo

 

T: +383 38 222 222

Mob: +383 49 222 222

F: +383 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kod : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Menadžment Gotovine

Proizvodi Menadžmenta Gotovine odnose se na efikasne usluge menadžmenta likvidnosti i proizvode od značajne važnosti za naše nacionalne i internacionalne klijente. S toga, Usluge Plaćanja i Menadžmenta Gotovine predstavljaju jedne od naših osnovnih delatnosti.

Raiffeisen Banka Kosovo bi bila voljna da ponudi čekovne knjižice koje su vezane za tekući račun u evrima pri našoj banci.  Molimo Vas da imate u vidu da su čekovi kao sredstvo plaćanja važeći samo u našim bankama na Kosovu i mogu biti unovčeni u svakoj od naših filijala i ekspozitura širom Kosova, bez obzira na to koja je filijala izdala ček.

Pored toga, nudimo komercijalne usluge prikupljanja čekova, kao i inkasiranje putničkih čekova u evrima.

Za više informacija, kontaktirajte svog savetnika u banci ili Korporativni odsek na 038 222 222, lok. 116.

 

Interno direktno zaduživanje 

Interno direktno zaduživanje je interna usluga RBKO posvećena naplati profaktura koje su klijent i preduzeće prethodno ugovorili.

Pošto je interna usluga Raiffeisen Banke, ona je na usluzi samo klijentima preduzeća koji su još i klijenti Raiffeisen Banke Kosovo. Na samom početku se potpisuje sporazum (obaveza dugovanja) između preduzeća i klijenta. Ovaj sporazum dolazi do banke koja overava potpise i vrši potvrdu sporazuma. U skladu sa sporazumom sa preduzećem, kompanija redovno šalje elektronsku listu sa napomenama o računima i iznosima novca koji bi trebalo biti zaduženi. Na dan koji je naveden, banka zadužuje račun klijenta i prebacuje novac na račun preduzeća u skladu sa iznosom direktnog dugovanja.

Direktno zaduživanje Centralne banke Kosova

Direktno zaduživanje je način plaćanja koji omogućava organizovanje instrukcija svojoj banci da izvrši naplatu u raznim iznosima, koje sve pristižu na naplati direktno sa računa klijenata u različitim vremenskim intervalima, sve dok je klijent unapred obavešten o naplati sredstava, kao i datumima istog.

Direktno zaduživanje je najjednostavniji način da organizacije sakupe stalne ili povremene uplate od svojih klijenata--bilo da se radi o preduzećima ili potrošačima. Štedi vreme, smanjuje troškove prikupljanja novca i stavlja novac koji je prošao direktno na bankovni račun organizacija.

Naplate kroz Direktno zaduživanje Vam takođe omogućavaju da automatski prikupite uplate od klijenata koji imaju račune u drugim bankama.

Za više informacija, kontaktirajte svog savetnika u banci ili Korporativni odsek na 038 222 222, lok. 116.

 

Ovo je usluga automatske naplate za prenošenje fiksnog iznosa u dogovorenim datumima između ličnih računa klijenata ili sa računa klijenata različitim primaocima unutar Raiffeisen Banke Kosovo. (datume i iznose transfera određuje klijent).

Za više informacija, kontaktirajte svog savetnika u banci ili Korporativni odsek na 038 222 222, lok. 116.

 

Ova usluga je u ponudi klijentima kako bi omogućila i poboljšala njihovu likvidnost. Usluga se sastoji od Transfera prethodno utvrđenih iznosa u određenom vremenskom periodu sa jednog računa na drugi u istoj valuti za istog klijenta, u skladu sa zahtevima klijenta.

Za više informacija, kontaktirajte svog savetnika u banci ili Korporativni odsek na 038 222 222, lok. 116.

 

Raiffeisen Banka nudi brzu i efikasnu obradu Platnog spiska za preduzeća i njihove radnike. Preduzeća imaju korist tako što rade sa bezbednom isplatom negotovinskih sredstava. Radnici imaju prednost korišćenja svih usluga Raiffeisen Banke, poput VISA kartice (Electron i Classic) što im omogućava 24-časovni pristup, 7 dana u nedelji svojoj gotovini širom Kosova u našim ekspoziturama i na bankomatima. Pored ovoga, imaće mogućnost da koriste različite usluge koje nudi Raiffeisen Banka.

Za više informacija, kontaktirajte svog savetnika u banci ili Korporativni odsek na 038 222 222, lok. 116.

 

Tekući račun

Tekući račun je račun preko koga se obavljaju transakcije na stalnoj osnovi i gde stoji tekuća količina novca.

Klijent može pristupiti sredstvima (u EUR/USD/GBP i CHF) koja se nalaze na tekućem računu u bilo koje vreme i bez ograničenja širom Kosova i u inostranstvu.

Račun za naplatu

Za sve vas koji poslujete širom Kosova nudimo Račun za gotovinsku naplatu. Radimo i preko interneta uz sve filijale i ekspoziture širom Kosova, tako da možemo da Vam pružimo informacije u realnom vremenu kroz našu mrežu bez obzira na činjenicu gde ste odabrali da otvorite račun. Račun za naplatu u evrima bi mogao biti korišćen za prikupljanje uplata od Vaših klijenata i inkasanata.  Mogli bismo da beležimo sve detalje koji su Vam potrebni za Vaš sistem računovodstva za svaku transakciju.  Svaka transakcija i svaki detalj će biti prikazani na stanju računa.

Mogućnost čuvanja novca na sigurnom (eksrou sporazum)

Je sporazum između dve strane (Izvođač radova i agent za čuvanje novca- Raiffeisen Banke) kroz koji agent za čuvanje novca na sigurnom (Banka) prihvata da upravlja čuvanom količinom na računu za čuvanje novca na sigurnom koji je otvoren pri Banci, količinu koja će biti isplaćena po ispunjenju uslova navedenih u ovom sporazumu.

Oročena štednja

Ukoliko želite veći povraćaj novca za deponovana sredstva, Oročena štednja bi mogla biti interesantna prilika. Oročena štednja je račun koji isplaćuje višu kamatu na fiksni period sa razumevanjem da sredstva ne mogu biti povučena pre datuma dospeća.  Nudimo vam konkurentnu kamatnu stopu za bilo koji depozit koji napravite kod nas. Ovo će zavisiti naravno od trajanja oročene štednje, valute i iznosa novca.

Za više informacija, kontaktirajte svog savetnika u banci ili Korporativni odsek na 038 222 222, lok. 116.

 

Usluga dnevnog deponovanja

Banka nudi uslugu dnevnog deponovanja svojim ključnim klijentima kako bi deponovali svoj novac u toku uobičajenih radnih sati. Nakon potpisivanja sporazuma, klijent dobija ''Posebnu karticu usluga za klijente'', 5 vreća za deponovanje i formular za elektronsko deponovanje, kao i odloženu proveru svojih depozita kako bi izbegli gužve.

Usluga noćnog deponovanja

Usluga noćnog deponovanja je usluga koju nudu Banka svim svojim klijentima kako bi mogli da deponuju novac 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Usluga noćnog deponovanja je bezbedno i jednostavno sredstvo deponovanja bilo za Vas lično ili za preduzeće van radnog vremena i dostupno je u Prištini i Peći.

Za više informacija, kontaktirajte svog savetnika u banci ili Korporativni odsek na 038 222 222, lok. 116.