Prekoračenje

Prekoračenje koje nudi Raiffeisen banka je linija obrtnog kapitala definisana za male i mikro biznise koji svoju aktivnost obavljaju preko Raiffeisen banke. Prekoračenje omogućava malim i mikro biznisima da bolje upravljaju svojom gotovinom i inventarom obezbeđujući klijentima kratkoročno finansiranje. Visina prekoračenja zavisi od potreba klijenta kao i od obima transkcija koje se obrađuju preko banke.

Informacije i dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za prekoračenje:

  • Sertifikat o registraciji u Ministarstvu trgovine i industrije, PDV sertifikat i obrazac „Informacije o biznisu"
  • Finansijski podaci o kompaniji za poslednjih 12 meseci
  • Lista inventara kompanije i lista opreme (ako oprema postoji)
  • „Kopija plana" i „posedovni list" za založeni kolateral (ako je primenljivo)
Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here