Internacionalni transferi

?injenica da je ?lan SWIFT mreže, Raiffeisen Banci omogu?ava izvršavanje internacionalnih nov?anih transfera u okviru tri radna dana bez obzira iz koje ili u koju zemlju se sredstva šalju. SWIFT kod Raiffeisen Banke je RBKOXKPR a sada imamo i IBAN kod.

Slanje Internacionalnih Nov?anih Transfera

Vi možete izvršavati internacionalne transfere iz bilo koje od naših filijala ili pod-filijala.

Ukoliko želite da izvršite internacionalne transfere, donesite slede?e informacije kada nas posetite

 • Ime, prezime i adresu primaoca
 • Ime i SWIFT kod banke primaoca
 • Broj ra?una primaoca u banci u kojoj poseduje ra?un
 • Ime i SWIFT kod korespodentne banke

Primanje Internacionalnih Nov?anih Transfera

Vi tako?e možete i primate internacionalne nov?ane transfere u bilo kojoj od naših filijala ili pod-filijala.

Ukoliko želite da izvršite internacionalne transfere morate dati slede?e informacije kompaniji ili osobo koja želi da vam pošalje novac:

 • Banka primaoca: Raiffeisen Bank Kosovo, Priština, Kosovo, SWIFT kod: RBKOXKPR
 • Broj ra?una primaoca: broj vašeg ra?una u Raiffeisen Banci Kosovo: IBAN
 • Ime primaoca: vaše ime ili ime vaše kompanije, kako je registrovano u Raiffeisen Banci Kosovo

International Transfer Instructions

Nacionalni transferi

Raiffeisen Banka je povezana sa kancelarijom za kliring Bankarske i Platne Institucije Kosova. Ovo nam omogućava da izvršavamo nacionalne transfere za i od primaoca koji ima otvoren račun u nekoj od banaka na Kosovu.

 

 

Unutar bankovni Transfer Novca

Ukoliko osoba ili kompanija kojoj trebate poslati novčani transfer takođe ima račun u Raiffeisen Banci Kosovo, vaš transfer će se smatrati unutar bankovnim transferom i imaće sledeće prednosti:

 • Primaoc unutar bankovnog transfera će dobiti sredstva istog dana kada ste nam dali instrukcije za izvršenje transfera.
 • Unutar bankovni novčani transferi između vlasnika računa u Raiffeisen Banci Kosovo su bez naplate.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Western Union

Raiffeisen Banka u saradnji sa Western Union-om koristeći najsofisticiraniju elektronsku tehnologiju i jedinstvenu svetsku globalnu mrežu za tekuća plaćanja u više od 190 zemalja i teritorijama omogućava korišćenje usluga Western Union-a takođe na Kosovu u svim našim filijalama i pod-filijalama

Western Union i Raiffeisen Banka garantuje brzu i bezbednu isplatu vašeg novca samo osobi kojoj je namenjen.

Kako dobiti novac preko Western Union sistema?

 • Pošiljalac će vas informisati o transferu.
 • Odite do najbliže lokacije Raiffeisen Banke,
 • Operateri Raiffeisen Banke i Western Union-a će proveriti u kompjuterskoj mreži da li je novac poslat vama i odmah vas isplatiti.

Kako poslati novac?

 • Odite do najbliže lokacije Raiffeisen Banke.
 • Predajte popunjen formular i novac operateru. Proverite da li ste dobili uplatnicu sa kontrolnim brojem.
 • Informišite primaoca o izvršenom transferu, kontrolnom broju i iznosu koji ste poslali.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here