To je automatska platna usluga za transfer određenih iznosa na određene datume kako je klijent pristao da transferiše novac sa svog računa na svoje račune ili na račune drugih korisnika koji su klijenti Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Plus

Pređite na Raiffeisen Plus da biste realizovali razne bankarske transfere

Zakažite sastanak

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Interno direktno zaduživanje

Unutrašnji Direct Debit je unutrašnji razvoj Raiffeisen Bank na Kosovu namenjen prikupljanju isplata faktura unapred odobrenih od strane klijenta i kompanije.

Posto je ovo untrašnji proizvod banke, služi samo klijentima Raiffeisen Bank. U početku se sporazum (debit mandat) potpisuje između kompanije i klijenta.

Direktno zaduživanje Centralne banke Kosova

Direct debit je način plaćanja koji omogućava organizaciji da uputi svoju banke da naplati različite iznose, plaćene u različito vreme direktno sa računa klijenta, sve dok je klijent prethodno dobio obaveštenje o naplati i datume.

Raiffeisen Plus

Pređite na Raiffeisen Plus da biste realizovali razne bankarske transfere

Zakažite sastanak

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here