Stambeni kredit

Kupite stan ili kuću iz snova hipotekarnim kreditom uz vrlo povoljne uslove. Pored toga, mi vam finansiramo kupovinu vašeg stana ili kuće do 350.000 evra, sa rokom otplate do 25 godina.

 

Prednosti

  • Iznos kredita do 350,000€

  • Rok otplate kredita: 25 godina

  • Kamatna stopa počevši od 3.20%

  • Efektivna kamatna stopa počevši od 3.33%

  • Lak postupak apliciranja

  • Brzo odobrenje

Primer kredita

Iznos: 75'000 evra

Rok otplate: 120 meseci

Kamata: 3.20%

Administrativne usluge: 1%

Efektivna kamatna stopa (EKS): 3.43%

Mesecna rata: 737.40 evra

 

Iznos: 75'000 evra

Rok otplate: 240 meseci

Kamata: 3.20%

Administrativne usluge: 1%

Efektivna kamatna stopa (EKS): 3.33%

Mesecna rata: 426.63 evra

Trajanje kampanje

Kampanja je aktivna do 31. decembra 2021

Apliciraj online za lični kredit

Aplicirajte online za lični kredit popunjavanjem obrasca za

ThankYouNote

Faleminderit!

Ne kemi pranuar aplikimin tuaj.

 

Hapat tjerë:

Ju do të kontaktoheni brënda 2 orëve për të caktuar takim në degën më të afert të Bankës Raiffeisen.
Kur të vini në degë ju duhet të keni me vete:

 

                                                         

ID kartelën                               Kontratën e punës                  Gjendjen e llogarisë bankare
Izričitim klikom na dugme „Like for CRK“ slažem se i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i članom 7.2 Uredbe CBK o registraciji kredita dajem saglasnost Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C sa sedištem u Rr. Robert Doll br.99, Priština, sa matičnim brojem kompanije 70025959, za potrebe obrade, povezivanja, održavanja i promene ugovora o zajmu za obradu i korišćenje mojih ličnih podataka, kao i za pristup izveštajima moje kreditne kartice. Dajem ovu saglasnost elektronskim putem na osnovu slobodne volje i obostranog interesa i neću je zabraniti ni na jednoj pravnoj ili činjeničnoj osnovi. Svjestan sam da davanje ove saglasnosti ne prejudicira pozitivan odgovor niti podrazumijeva zaključivanje ugovora o kreditu.
Pritiskom/klikom na dugme „Saglasnost“ izričito se slažem i dajem saglasnost Banci da u skladu sa Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka i Uredbi Evropske unije 2016/679 (GDPR), da obrađuje moje gore navedene lične podatke kao i podatke koji kasnije mogu postati poznati, razmenjeni i korišćeni od strane Raiffeisen banke, članova Raiffeisen Banking Group i kompanija koje je Raiffeisen banka ugovorila, da obrađuju podnetu prijavu i da me kontaktiraju u pisanoj formi, telefonom i/ili putem elektronske pošte na moju gore navedenu adresu, kako bi mi slali adekvatnije i personalizovanije ponude (1) kroz proces profilisanja i/ili obaveštavanja o proizvodima i uslugama koje se nude.

* Potvrđujem da sam obavešten da nisam u obavezi da dam saglasnost za direktan marketing/profilisanje i obavešten sam da u bilo kom trenutku imam pravo da povučem ovu saglasnost i u tom slučaju moji podaci neće biti korišćeni u gore navedene svrhe. Potvrđujem da su sve gore navedene informacije istinite, potpune i tačne i izjavljujem da sam svoje lične podatke dobrovoljno stavio na raspolaganje Banci.

 


 (1) Pojedinačne ponude su posebno dizajnirane za vas na osnovu razumevanja vaših ekonomskih potreba kroz proces koji se naziva profilisanje. Profilisanje uključuje automatizovanu analizu vaših ličnih podataka i drugih informacija. Na osnovu takve obrade dolazimo do zaključaka ili pretpostavki u vezi sa ekonomskim ili finansijskim potrebama, vašom finansijskom odgovornošću i drugim karakteristikama koje analiziramo prilikom kreiranja takvih ponuda.

* Ova područja su obavezna

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here