SMS Top Up vam omogućava da elektronski dopunite svoj mobilni telefon, internet i digitalnu televiziju, kao i DuoTV i DuoFIX pakete, gde god da se nalazite. Ova usluga je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji i pogodna je za sve vas koji koristite proizvode operatera mobilne telefonije.

Način dopune telefona

Pošaljite besplatan SMS na broj 50222 od svih operatera, unesite broj telefona IPKO ili Vala koji želite da dopunite, razmak iznos kojim želite da dopunite telefon npr. (049xxxxxx 5 ili 044xxxxxx 5).

Način dopune digitalne televizije

Pošaljite besplatan SMS na 50222 od svih operatera, unesite naziv ugovora koji posedujete u IPKO ili broj kartice (razmak) TV, DUOTV ili DUOFIX npr. (xxxxxxxxx ТV) (xxxxxxxxx DUОТV) (xxxxxxxxx DUОFIX).

Način dopune interneta

Pošaljite besplatan SMS na broj 50222 od svih operatera, unesite naziv ugovora koji posedujete u IPKO (razmak) internet npr. (xxxxxxxxx intеrnеt)

 

 

Naopmena

Ovu uslugu možete obaviti i ako nemate sredstava na telefonu, dovoljno je da se potreban iznos nalazi na računu navedenom u ugovoru.

Za više informacija kontaktirajte filijale i ekspoziture Raiffeisen banke ili pozovite Kontakt centar na broj 038 222 222.

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here