Šta je Visa Classic?

Visa Classic je debitna kartica direktno povezana sa teku?im ra?unom, uklju?uju?i i dozvoljeno prekora?enje, koja omogu?ava pristup Vašim sredstvima 24 ?asa dnevno, 7 dana u nedelji na preko 1 milion bankomata i 1.2 miliona prodajnih terminala širom sveta koji prihvataju brend Visa.

Përparësitë

  • 24/7 upotreba u ATM, POS & Internetu, i kada je banka zatvorena

  • Preko 1 milion ATM & i 1.2 miliona POS-a u celom svetu prihvataju vašu karticu

  • Vaša plaćanja online su sigurnija pomoću 3D Secure

  • Možete ga koristiti za kupovinu online u celom svetu

Otkrivanje informacija

Tokom online placanja, vlasnici kartica moraju uzeti u obzir da: svaki zahtev, usmeni ili pisani, da pošalje kopiju kartice (prednju i/ili zadnju stranu kartice), PIN ili bilo koji drugi podatak u vezi sa karticom, kao što je broj kartice, rok važenja ili verifikacioni kod kartice, može predstavljati pokušaj zloupotrebe kartice.

 •Pored otkrivanja podataka u vezi sa karticom, vlasnici trebaju biti svesni da mogu postati žrtve online prevare i deljenjem licnih informacija (broj ID kartice, broj pasoša, itd.)

Phishing

Phishing podrazumeva korišcenje neželjenih e-mail-ova ili popapova pretraživaca u cilju dobijanja licnih informacija kupaca (broj ID kartice, broj pasoša, itd.) i podataka o kreditnoj kartici (broj kartice, rok važenja ili verifikacioni kod kartice).

Vhishing

Vishing je novi oblik phishing-a i odnosi se na neovlašcene pokušaje dobijanja licnih informacija o klijentima i kreditnim karticama telefonskim pozivom.

E-mail-ovi i telefonski pozivi

Preporuka našim klijentima je da nikada ne odgovaraju na e-mail-ove ili telefonske pozive sa zahtevima za licne podatke ili podatke o kreditnoj kartici. Takoce da ne odgovaraju na zahteve za pružanje informacija o banci ili broju, tajnom PIN kodu, roku važenja kartice ili verifikacionom kodu kartice sa zadnje strane kartice. Poseban oprez se preporucuje prilikom otvaranja bilo kakvih priloga i/ili preuzimanja BILO KAKVOG veb sadržaja.

Nemojte nikada odgovoriti.


Klijenti mogu proveriti i prijaviti svaku sumnjivu transakciju pozivom Kontakt Centra, na: +383 38 222 222. Jedna od opcija dostupnih našim klijentima za pracenje naplata sa njihove kreditne ili debitne kartice su eBanking  Internet bankarstvo ili usluga SMS Banking stanje racuna, koja šalje tekstualnu (SMS) poruku sa podacima o racunu (tekuci racun/devizni racun/žiro racun).

Sigurnost

Raiffeisen Bank Kosovo stalno radi na poboljšanju sigurnosti svakog aspekta poslovanja sa karticama:

• pracenje transakcija sa kartice i kartica izdatih od strane Raiffeisen Bank Kosova, kao i kartica izdatih od strane drugih banaka, izvršenih na POS terminalima i bankomatima Raiffeisen Banke Kosovo,
• svaka izdata Raiffeisen Bank Kosovo kartica poseduje integrisanu cip tehnologiju,
• svi  POS terminali i bankomati podržavaju cip tehnologiju,

Naše preporuke

PIN je tajni kod poznat samo vlasniku kartice i isti nikada ne sme biti otkriven na bilo koji nacin (u razgovoru, telefonom ili e-mail-om). Vredi napomenuti da, prema važecem propisu, cak ni banka koja izdaje karticu ne zna PIN i nema pravo da zahteva od vlasnika da otkrije svoj PIN.

Upravo iz tog sigurnosnog razloga, Raiffeisen Bank Kosovo preporucuje vlasnicima debitnih i kreditnih kartica da pažljivo postupaju sa informacijama koje se ticu kartica i da informacije poput PIN, lozinke, verifikacionih  kodova kartice i druge takve informacije cuvaju za sebe. Takoce, u slucaju da se takve informacije cuvaju svuda, te informacije ne bi trebalo držati u blizini kartice. Oprez se takoce preporucuje tokom transakcija; savetujemo da sve transakcije obavlja vlasnik kartice licno.

Sigurnosni sistemi banke su na maksimalnom nivou, ali svaki vlasnik je odgovoran za svakodnevnu zaštitu svojih kartica i PIN-a, kao i za posebnu pažnju na sigurnost veb lokacija koje prikupljaju njihove podatke.

Web stranica Raiffeisen Bank Kosove sadrži segment o sigurnosti online placanja, sa namerom da pruže sve informacije neophodne za zaštitu potrošaca i sprecavanje prevara. Važno je da su vlasnici kartica svesni potrebe da se pridržavaju sigurnosnih preporuka banke i da preduzmu sve  autonomne mere u skladu sa takvim preporukama radi sopstvene sigurnosti.

Kartelat tjera të Bankës Raiffeisen

Debit MasterCard

Debit MasterCard je debitna kartica direktno povezana sa teku?im ra?unom, uklju?uju?i i dozvoljeno prekora?enje, koja omogu?ava pristup Vašim sredstvima 24 ?asa dnevno, 7 dana u nedelji na preko 1 milion bankomata i 1.2 miliona prodajnih terminala širom sveta koji prihvataju brend Visa.

Më shumë >>

VISA Debit Card

Visa Classic je debitna kartica direktno povezana sa teku?im ra?unom, uklju?uju?i i dozvoljeno prekora?enje, koja omogu?ava pristup Vašim sredstvima 24 ?asa dnevno, 7 dana u nedelji na preko 1 milion bankomata i 1.2 miliona prodajnih terminala širom sveta koji prihvataju brend Visa.

Saznajte više >>

Bonus Kartica

Visa Bonus i Visa Gold su kreditne kartice koje sadrže kreditni limit koji je odobrila banka, a mogu se koristiti i za kupovinu na rate bez kamate. Ovom karticom možete pla?ati raznu robu ili usluge preko mreže prodajnih terminala (POS) i imati pristup gotovom novcu 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, koriš?enjem mreže bankomata na Kosovu i svuda u svetu.

 

Saznajte više >>

Visa Gold Bonus

Visa Gold su kreditne kartice koje sadrže kreditni limit koji je odobrila banka, a mogu se koristiti i za kupovinu na rate bez kamate. Ovom karticom možete pla?ati raznu robu ili usluge preko mreže prodajnih terminala (POS) i imati pristup gotovom novcu 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, koriš?enjem mreže bankomata na Kosovu i svuda u svetu.

Saznajte više >>

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here