Transformišite svoju kuću/stan pametno i ostvarite do 20% povraćaja vrednosti kredita!

Podnesite zahtev online

Za više, molimo vas popunite obrazac za prijavu i mi ćemo vas kontaktirati da bi smo vas informisali više o kreditu i kako da dobijete grant.

ThankYouNote

Hvala vam!

Prihvatili smo vašu prijavu.

Sledeći koraci:

Bićete kontaktirani u roku od 2 sata da zakažete termin u najbližoj ekspozituri Raiffeisen banke.
Kada dođete u ekspozituru treba da imate sa sobom:

 

                                                         

Lična karta                                  Ugovor o radu                 Stanje na bankovnom računu
Izričitim klikom na dugme „Like for CRK“ slažem se i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i članom 7.2 Uredbe CBK o registraciji kredita dajem saglasnost Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C sa sedištem u Rr. Robert Doll br.99, Priština, sa matičnim brojem kompanije 70025959, za potrebe obrade, povezivanja, održavanja i promene ugovora o zajmu za obradu i korišćenje mojih ličnih podataka, kao i za pristup izveštajima moje kreditne kartice. Dajem ovu saglasnost elektronskim putem na osnovu slobodne volje i obostranog interesa i neću je zabraniti ni na jednoj pravnoj ili činjeničnoj osnovi. Svjestan sam da davanje ove saglasnosti ne prejudicira pozitivan odgovor niti podrazumijeva zaključivanje ugovora o kreditu.
Pritiskom/klikom na dugme „Saglasnost“ izričito se slažem i dajem saglasnost Banci da u skladu sa Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka i Uredbi Evropske unije 2016/679 (GDPR), da obrađuje moje gore navedene lične podatke kao i podatke koji kasnije mogu postati poznati, razmenjeni i korišćeni od strane Raiffeisen banke, članova Raiffeisen Banking Group i kompanija koje je Raiffeisen banka ugovorila, da obrađuju podnetu prijavu i da me kontaktiraju u pisanoj formi, telefonom i/ili putem elektronske pošte na moju gore navedenu adresu, kako bi mi slali adekvatnije i personalizovanije ponude (1) kroz proces profilisanja i/ili obaveštavanja o proizvodima i uslugama koje se nude.

* Potvrđujem da sam obavešten da nisam u obavezi da dam saglasnost za direktan marketing/profilisanje i obavešten sam da u bilo kom trenutku imam pravo da povučem ovu saglasnost i u tom slučaju moji podaci neće biti korišćeni u gore navedene svrhe. Potvrđujem da su sve gore navedene informacije istinite, potpune i tačne i izjavljujem da sam svoje lične podatke dobrovoljno stavio na raspolaganje Banci.

 


 (1) Pojedinačne ponude su posebno dizajnirane za vas na osnovu razumevanja vaših ekonomskih potreba kroz proces koji se naziva profilisanje. Profilisanje uključuje automatizovanu analizu vaših ličnih podataka i drugih informacija. Na osnovu takve obrade dolazimo do zaključaka ili pretpostavki u vezi sa ekonomskim ili finansijskim potrebama, vašom finansijskom odgovornošću i drugim karakteristikama koje analiziramo prilikom kreiranja takvih ponuda.

* Ove oblasti su obavezne

O GEFF

Sada možete smanjiti potrošnju energije u svom domu ako ulažete u kvalitetne proizvode koji su efikasni. Na taj način možete uštedeti novac, povećati udobnost života i doprineti zaštiti životne sredine.

Investiranje u zelene tehnologije koje je odobrio GEFF štedi vam novac i energiju. Pored toga, možete dobiti grant od EU u iznosu do 20% vrednosti kredita.

Prihvatljive investicije

 

Možete koristiti SELEKTOR TEHNOLOGIJE klikom na ovaj link.

Više o RaiEco kreditu

 • Šta je GEFF?
  • Kreditna linija GEFF (Instrumenti finansiranja zelene ekonomije) pod okriljem EBRD-a, obezbedila je sredstva za finansiranje ekološki prihvatljivih ulaganja u stambeni sektor, kao i za preduzeća čiji proizvodi i usluge su energetski efikasni ili predstvaljaju obnovljive izvore energije za domaćinstva. Projektom je predviđeno finansiranje u zemljama Zapadnog Balkana, u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Severnoj Makedoniji i na Kosovu, a ukupan iznos kreditne linije je 85 miliona eura.

   GEFF na Zapadnom Balkanu implementira se u okviru Regionalnog programa za energetsku efikasnost (REEP Plus), te je podržan grant sredstvima Evropske unije (EU), Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i Saveznog ministarstva finansija Republike Austrije (BMF). Partnerstvo sa donatorima je od ključnog značaja za promovisanje visokoefikasnih zelenih tehnologija i praksi. Donatori pružaju neophodnu podršku GEFF-ovim projektima kojima se ublažavaju efekti ili povećava otpornost na uticaj klimatskih promena i drugih pretnji po životnu sredinu.

 • Za koga je namenjen kredit?
   • Pojedinci koji poseduju ili žive u kući ili stanu u kojem planiraju da implementiraju prihvatljive proizvode koji se kvalifikuju prema GEFF-u.
   • Grupe pojedinaca, stambene zajednice, udruženja vlasnika višespratnica ili drugi ekvivalentni organi koji zastupaju interese stanovnika.
 • Vaša korist
  • Rajfajzen banka će vlasnicima privatnih kuća davati kredite za ulaganje u mere energetske efikasnosti kao što su izolacija, prozori, toplotne pumpe i solarni paneli. Po uspešnom završetku projekata, zajmoprimci će imati pravo na povraćaj do 20 odsto.

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here