Paket tekućeg računa je skup nekoliko bankovnih proizvoda i usluga povezanih sa tekućim računom uz fiksnu mesečnu tarifu.

Svako fizičko lice koje ima tekući račun može izabrati jedan od ponuđenih paketa koji najbolje pokriva sve bankarske zahteve i potrebe klijenta. Ova usluga je dizajnirana tako da našim klijentima omogućava da koriste neke proizvode u paketima koji su jeftiniji nego kada bi ih koristili odvojeno.

 

Koristi

Uštedite vreme koristeći digitalnu platformu

Uštedite novac koristeći prednosti usluga i proizvoda po povoljnim cenama

Olakšajte usluge i proizvode koji odgovaraju vašim potrebama

Uključeni proizvodi i usluge

Otvaranje tekućeg računa i mesečno održavanje

Izdavanje Debitne kartice

Aktiviranje E-Banking/M-Banking

Popust na povlačenje novca na bankomatima Raiffeisen banke

Popusti na nacionalna Žiro plaćanja i transfere u E-banking

OSNOVNA cena paketa: 1,99 evra/mesečno

Troškovi za aktiviranje  i korišćenje usluga/proizvoda izvan paketa: 2,46 evra

Uporedi pakete

Uporedite pakete i usluge uključene u njih

Apliciraj online

Popunite obrazac za apliciranje za paket START

Zakažite sastanak

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Uključeni proizvodi i usluge

Otvaranje tekućeg računa i mesečno održavanje
Izdavanje Debitne kartice
Aktiviranje E-Banking/ M-Banking
Popust na povlačenje novca na bankomatima Raiffeisen banke
Popusti na nacionalna Žiro plaćanja i transfere u E-banking
Izdavanje kreditne kartice i mesečno održavanje za prvu godinu
Aktiviranje i održavanje SMS Top Up usluge
Aktiviranje i održavanje SMS Banking
Popusti na plaćanje poreza
2 međubankarska transfera u roku od jednog meseca
Potvrđivanje za Vizu
Dva stanja na tekućem računu
Potvrđivanje za aktivni račun 
Promena kolaterala

Cena paketa LUX: 6,99 evra/mesečno

Za promenu kolaterala, izvan paketa plaćate 55 evra; Za godišnje održavanje kreditne kartice, izvan paketa plaćate 20 evra.

Troškovi za aktiviranje i korišćenje usluga/proizvoda izvan paketa: 13,34 evra

 

Koristi

Uštedite vreme koristeći digitalnu platformu

Uštedite novac koristeći prednosti usluga i proizvoda po povoljnim cenama 

Olakšajte usluge i proizvode koji odgovaraju vašim potrebama

Uključeni proizvodi i usluge

Otvaranje tekućeg računa i mesečno održavanje
Izdavanje Debitne kartice
Aktiviranje E-Banking/ M-Banking
Popust na povlačenje novca na bankomatima Raiffeisen banke
Popusti na nacionalna Žiro plaćanja i transfere u E-banking
Izdavanje kreditne kartice i mesečno održavanje za prvu godinu
Aktiviranje i održavanje SMS Top Up usluge
Aktiviranje i održavanje SMS Banking
Popusti na plaćanje poreza
2 međubankarska transfera u roku od jednog meseca
Potvrđivanje za Vizu

Cena paketa STANDARD: 3,49 evra/mesečno

Troškovi za aktiviranje i korišćenje usluga/proizvoda izvan paketa: 10,24 evra

Uporedi pakete

Uporedite pakete i usluge uključene u njih

Zakažite termin

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here