Raiffeisen Bank International AG (RBI) je deo Raiffeisen bankarske grupacije u Austriji (RBG), najveće i najsnažnije bankarske grupacije u zemlji u pogledu ukupnog bilansa. RGB predstavlja oko četvrtinu austrijskog bankarskog tržišta. Sa 434 Raiffeisen autonomnih, lokalnih banaka, RGB ima najgušću mrežu banaka u zemlji sa oko 1,500 poslovnih jedinica. RGB u Austriji zapošljava oko 29,000 ljudi.    

 

Raiffeisen Bank International AG (RBI) pripada kao Austriji, gde je lider među korporacijama i investicionih banaka, tako i Centralnoj i Istočnoj Evropi i njenog tržišta. 14 regionalna tržišta su pokrivena od bankarskih filijala, a pored toga grupacija nudi specijalizovane finansijske usluge, kao u oblasti leasinga, upravljanju sredstvima, spajanja i kupovine.

Ukupno oko 50,000 zaposlenih pružaju usluge 7.0 miliona klijentima putem 2,500 poslovnih jedinica (proforma podaci spojene banke, od 31. decembra 2016. godine), što znači najveći deo u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Od 2005. godine, akcije RBI-a su izlistane u Bečkoj berzi.  

RBI je jedna od glavnih komercijalnih i investicionih banaka u Austriji, i njen ukupni bilans (nakon spajanja) dostiže 135 milijardi € (od 31. decembra 2016. godine). 

U martu 2017. godine, izvršeno je spajanje RZB i RBI. Kombinovani institut posluje pod nazivom Raiffeisen Bank International AG, i kao u prethodnom slučaju za RBI, i akcije RBI-a će nastaviti da budu izlistane na Bečkoj berzi. RBI je preuzela sva prava, obaveze i dužnosti transferisane kompanije, RZB.  

Jedna od najvećih bankarskih grupacija u Centralnoj i Istočnoj Evropi

 

RBI je bila aktivna u CIE i pre početka procesa političke tranzicije u regionu i pada „Gvozdene zavese“: od 1986. godine, prva banka u CIE je osnovana u Mađarskoj. Stoga, banka ima 30 godina iskustva u bankarskom poslovanju regiona. 

Niche igrač na međunarodnim tržištima

 

Da bi podržala svoje poslovne aktivnosti RBI posluje kao predstavništvo, i kao podružnica u pojedinim zemljama Azije i Zapadne Evrope. 

RBI Blog

 

RBI je kreirala blog stranicu na kojoj možete pronaći razne informacije i da saznajete više detalja o bankama Raiffisen Banke u području Centralne i Istočne Evrope.

Za više detalja kliknite na donji link.

Blog i RBI-Zbuloni EQL

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here