Raiffeisen banka na Kosovu svojim klijentima nudi kompletan spektar bankarskih usluga. Da bismo bili bliže, podigli smo najveću mrežu filijala na Kosovu i unapredili smo digitalne usluge da nam banka uvek bude blizu.

Raiffeisen Bank na Kosovu je podružnica Raiffeisen Bank International AG (RBI). RBI je došao na Kosovo krajem 2002, godine kupujući najveći deo akcija Američke banke na Kosovu. U junu 2003, godine, Banka je preimenovana u Raiffeisen Bank Kosovo. RBI nudi bankarske i investicione usluge i proizvode austrijskim i međunarodnim kompanijama, široku mrežu bankarskih i lizing jedinica u centralnoj i istočnoj Evropi za korporacije i retail. Pored toga, Grupu čine mnoge kompanije za finansijske usluge, na primer o oblasti lizinga, upravljanja imovinom, kao i u oblasti akvizicija i spajanja.

Prema bilansu stanja na dan 31. marta 2022, godine, ukupna aktiva Raiffeisen banke na Kosovu iznosila je 1.202 miliona evra, depoziti klijenata 1.202 miliona evra, dok je kreditni portfolio iznosio 809 miliona evra. Raiffeisen banka ima kapital odn 63 miliona evra.

Raiffeisen banka nudi širok spektar bankarskih usluga i proizvoda svim klijentima: fizičkim licima, malim i srednjim preduzećima i korporacijama. Od početka rada na Kosovu, Raiffeisen banka je bila veoma uspešna podrškom razvoja svih segmenata ra različitim proizvodima, uključujući kredite i depozite.

Da bismo podržali naše poslovne aktivnosti i pružili visokokvalitetne usluge našim klijentima kroz najnoviju tehnologiju, nastavili smo da investiramo u Informacionu tehnologiju i operacije. Kao zahvalnost za ovo, naša banka je uspela da postane prva kompanija u regionu koja je sertifikovana za ISO 20000 od strane Registered Quality Assurance (LRQA).

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here