Kako se tretiraju vaši lični podaci u poslovanju sa bankom?


U pružanju naših usluga primenili smo stroga pravila kako bismo vaše lične podatke zaštitili u najvećoj mogućoj meri. Primenom Zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka i opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR), nastavljamo da štitimo i koristimo vaše lične podatke uz dodatni nivo bezbednosti i stroga pravila o privatnosti zajedno sa veoma transparentnom procedurom obrade podataka.


Osnovne informacije


Zakon br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka određuje prava, odgovornosti, načela u pogledu zaštite ličnih podataka i privatnosti pojedinaca. Ovaj zakon određuje odgovornosti institucije odgovorne za praćenje legitimnosti obrade podataka i pristupa javnim dokumentima. 
Ovaj zakon je u skladu sa Uredbom (EU) GDPR 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. GDPR (Opšta uredba o zaštiti podataka) odnosi se na zaštitu fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i na slobodno kretanje takvih podataka u cilju boljeg nivoa zaštite prava i sloboda fizičkih lica u odnosu na obradu i kretanje takvih podataka. Uredba je primenjiva u svim zemljama Evropske unije.


Koji se podaci obrađuju i iz kojih izvora dolaze?

Mi obrađujemo lične podatke koje primimo od vas kako bismo pružili tražene bankarske usluge. Osim toga, obrađujemo podatke koje smo zakonito primili i iz javno dostupnih izvora (npr. poslovni registar, registar udruženja, zemljišne knjige ili mediji) ili koje zakonito daju druge kompanije povezane sa bankom.
Lični podaci koji se obrađuju i prikupljaju uključuju:
- lične podatke i kontakt informacije (npr. ime, adresa, datum i mesto rođenja, državljanstvo, itd.) - informacije o identitetu i dokumentu (kao što su uzorak potpisa, ID informacije).
- socio-demografski podaci i podaci o zaposlenosti 
- informacije o odabranim komunikacionim kanalima sa RBKO uključujući i marketing
- podatke o poslovnim odnosima koji se odnose na vas kao klijenta RBKO-a

Vaša saglasnost za obradu i upotrebu ličnih podataka


Potpisivanjem saglasnosti za obradu i korišćenje podataka, vi lično odlučujete da li želite da pristanete da se vaši lični podaci koriste u svrhu specijalno kreiranih individualizovanih ponuda, kao i da dobijate informacije o najnovijim kampanjama i povoljnijim ponudama. Možete da potpišete izjavu o saglasnosti u bilo kojoj ekspozituri RBKO-a, a ako se kasnije predomislite, možete isto tako lako povući svoju saglasnost.

Ko je odgovoran za obradu podataka i koga možete kontaktirati?
Odgovoran za obradu podataka:
Raiffeisen Bank Kosovo (u daljem tekstu „Banka“ ili „RBKO“)
Ul. UCK 191,
10000,Priština 
Telefon +38338222222
E-Mail:  dataprotection@raiffeisen-kosovo.com
Detaljne informacije o zaštiti i korišćenju vaših ličnih podataka u poslovanju sa RBKO-om su dostupne u dokumentu:  Pravila tretmana ličnih podataka Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C
 

 

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here