Skip to main content
Mbiterheqje

BIZNIS KREDITI : Podrška za vaš biznis

Za nas je važno da ulažemo u razvoj našeg biznisa i da stvorima osnovu za njegovu održivost. Moramo biti pažljivi da nam ne nedostaje kapital koji nam omogućava rast kada imamo takve projekte.

Oročeni krediti za obrtna sredstva

Oročeni krediti za obrtna sredstva su oročeni krediti koji se koriste za finansiranje aktuelnih faktura klijenata za potrebe obrtnih sredstava, ali koji odgovaraju vremenu ulaganja klijenta u kapitalnim troškovima (CAPEX). Ovaj proizvod podržava likvidnu poziciju klijenta tako što produžava rok otplate obrtnog kapitala za ranije dokazane kapitalne investicije klijenta. Dakle, rok trajanja proizvoda je srednjoročan do dugoročni.

Kreditna linija za obrtna sredstva

Finansiranje obrtnih sredstava su kratkoročni krediti koji se koriste za finansiranje tekućih poslovnih aktivnosti klijenata Korporacija, npr. kupovine, na osnovu popusta dobavljača, jačanja likvidnosti klijenata. Otplata finansiranja obrtnih sredstava se obično vrši iz dobiti od prodaje kompanije. Ovaj proizvod se može ponuditi preko grupe zajmodavaca (sindikata).

Proizvod prekoračenja

U okviru ugovorenog kreditnog limita, korisnik određuje korišćenje proizvoda Prekoračenja u zavisnosti od svojih zahteva. Individualno određena kamatna stopa primenjuje se samo na stvarni iznos korišćenog kredita. Obično se proizvod prekoračenja kombinuje sa tekućim računom. Generalno, ovo ima rok dospeća do godinu dana, nakon čega se obično produžava. Linija se koristi na principu kotrljanja/okretanja, tj. otplata se vrši ili na kraju ili sa postepenim smanjenjem linije tokom vremena. 

Krediti za biznis

Investiciono finansiranje su srednjoročni i dugoročni krediti za finansiranje proizvodnje ili kupovine osnovnih sredstava, npr. mašine, opremu i sl. kao i za finansiranje velikih iznosa, unapred određenih za investicije ili proširenje poslovanja.     

Kredit obezbeđen gotovinom

Ova vrsta kredita nudi se klijentima koji su spremni da se finansiraju na osnovu svojih sredstava deponovanih u RBKO.Klijenti se mogu finansirati do iznosa depozita. Deponovani novac može biti u EUR ili USD.

Komercijalni hipotekarni krediti

Komercijalni hipotekarni krediti: krediti za kupce NV obezbeđeni nekretninama, koji se koriste u poslovne svrhe (kapitalna ulaganja – kupovina, renoviranje, proširenje, izgradnja poslovnog prostora).

Prijavi se online za biznis kredit

Mrežno prijavljivanje oduzima samo nekoliko minuta Vašeg vremena. Nakon što popunite dostavljeni obrazac, naš tim će Vas kontaktirati u vezi sa procesom.

Informacija obeležena sa * je obavezna
Terms and conditions Terms and conditions

Izričitim klikom na dugme „Like for CRK“ slažem se i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i članom 7.2 Uredbe CBK o registraciji kredita dajem saglasnost Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C sa sedištem u Rr. Robert Doll br.99, Priština, sa matičnim brojem kompanije 70025959, za potrebe obrade, povezivanja, održavanja i promene ugovora o zajmu za obradu i korišćenje mojih ličnih podataka, kao i za pristup izveštajima moje kreditne kartice. Dajem ovu saglasnost elektronskim putem na osnovu slobodne volje i obostranog interesa i neću je zabraniti ni na jednoj pravnoj ili činjeničnoj osnovi. Svjestan sam da davanje ove saglasnosti ne prejudicira pozitivan odgovor niti podrazumijeva zaključivanje ugovora o kreditu.

Terms and conditions Terms and conditions

Pritiskom/klikom na dugme „Saglasnost“ izričito se slažem i dajem saglasnost Banci da u skladu sa Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka...

Pritiskom/klikom na dugme „Saglasnost“ izričito se slažem i dajem saglasnost Banci da u skladu sa Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka i Uredbi Evropske unije 2016/679 (GDPR), da obrađuje moje gore navedene lične podatke kao i podatke koji kasnije mogu postati poznati, razmenjeni i korišćeni od strane Raiffeisen banke, članova Raiffeisen Banking Group i kompanija koje je Raiffeisen banka ugovorila, da obrađuju podnetu prijavu i da me kontaktiraju u pisanoj formi, telefonom i/ili putem elektronske pošte na moju gore navedenu adresu, kako bi mi slali adekvatnije i personalizovanije ponude (1) kroz proces profilisanja i/ili obaveštavanja o proizvodima i uslugama koje se nude.* Potvrđujem da sam obavešten da nisam u obavezi da dam saglasnost za direktan marketing/profilisanje i obavešten sam da u bilo kom trenutku imam pravo da povučem ovu saglasnost i u tom slučaju moji podaci neće biti korišćeni u gore navedene svrhe. Potvrđujem da su sve gore navedene informacije istinite, potpune i tačne i izjavljujem da sam svoje lične podatke dobrovoljno stavio na raspolaganje Banci.  (1) Pojedinačne ponude su posebno dizajnirane za vas na osnovu razumevanja vaših ekonomskih potreba kroz proces koji se naziva profilisanje. Profilisanje uključuje automatizovanu analizu vaših ličnih podataka i drugih informacija. Na osnovu takve obrade dolazimo do zaključaka ili pretpostavki u vezi sa ekonomskim ili finansijskim potrebama, vašom finansijskom odgovornošću i drugim karakteristikama koje analiziramo prilikom kreiranja takvih ponuda.

Zašto Raiffeisen Banka?

Mnogo je razloga zašto je Raiffeisen Banka pravi partner pri izboru kreditne kartice. Ovo su glavne prednosti:

130 godina bankarske tradicije

Raiffeisen Banka na Kosovu je deo Raiffeisen Bank International, koja nosi iste vrednosti kao i matična kompanija. Raiffeisen se zalaže za bezbednost i stabilnost.

Najveća banka na Kosovu

Raiffeisen Banka je najveća banka na Kosovu, prema svim finansijskim pokazateljima. To je rezultat stalnog poverenja naših klijenata i naše posvećenosti da pružimo najbolje usluge.

Inovacija i podrška

Oslanjamo se na stalne inovacije da nudimo lako bankarsko iskustvo bez stresa sa najvećom mrežom filijala i naprednim digitalnim platformama, sa vama smo 24 časa dnevno.