Skip to main content

Za mir moga uma

Ciljevi koje moram da ulažem u posao, da kupujem ili gradim kuće, ali i da ulažem u obrazovanje svoje dece, zahtevaju strateško i dugoročno planiranje. Uvek postavljam sebi ciljeve koje želim da ostvarim u određenom vremenskom periodu i uveravam se da sve ide po planu.

Otvaranje računa u Vašoj ruci

Upotrebatehnologije nam omogućava da efikasnije upravljamo svojim poslovanjem u svim uslugama koje su neophodne za pravilno funkcionisanje kompanije. Jedna od ovih usluga je i poslovni tekući račun, koji je neophodan svakom poslovnom subjektu. Otvaranje poslovnog računa na mreži štedi mnogo našeg vremena koje koristimo da dodamo vrednost drugim svakodnevnim poslovnim procesima.

Devizni kurs

U Raiffeisen Banci možete menjati evro u strane valute i obrnuto, po odgovarajućem dnevnom kursu. Pored toga, možete pratiti dnevni kurs sa svim valutama za razmenu.