Skip to main content

Tarifni lista

Digitalnu tarifni lista za fizička lica možete pronaći na linku ispod:

Ažurirano 29.12.2023, koji stupa na snagu 1. februara 2024.