Skip to main content

TRANSFERI: Pouzdano prebacite novac

Bankovni transferi imaju poseban značaj u svakodnevnom finansijskom upravljanju. Korišćenje bankarskih transfera i njihova automatizacija pomoću automatskih naloga, omogućava veći stepen kontrole i organizacije. Stoga, ja planiram i upravljam finansijskim transakcijama sa lakoćom i pouzdanosti.

Izvršenje kroz Raiffeisen Plus ili filijale

Jednostavan postupak i visoka sigurnost

Transferi unutar banke, lokalne i u inostranstvu

Svuda gde vi želite da vam novac ide…

Raiffeisen Banka vam nudi mogućnost transfera unutar banke, lokalnih i međunarodnih transfera i automatskih naloga.

Transferi unutar Banke su efikasni i sigurni
Sredstva prenesena unutar Banke izlaze odmah na račun korisnika
Transferi na računa unutar Banke su besplatni
Transfere_Open Files

Transfer unutar Banke se smatra kada prenesem novac sa svog računa na osobu ili kompaniju na njihov račun u Raiffeisen Banku na Kosovu.

Kao klijent Raiffeisen Banke imam mogućnost da svoj novac prebacim iz filijala Banke ili putem digitalne platforme ''Raiffeisen Plus“.

Transfer unutar Banke ima ove prednosti:

Korisnik transfera unutar Banke će primiti prenesena sredstva odmah nakon naloga za izvršenje transfera.

Transferi unutar Banke su besplatni transferi.

Preko Raiffeisen Banke, imam priliku da ostvarim:

 • Transfere preko mojih računa
 • Transferi drugim klijentima Raiffeisen Banke - Pojedincima, Biznisima ili Vladinim Institucijama
 • Transferi za plaćanje opštinskih računa - preko digitalne platforme "Raiffeisen Plus" ili u filijalama Raiffeisen Banke
 • Čekove
Sigurni i brzi lokalni transferi
Mogućnost realizacije transfera online i u filijali
Mogućnost štednje u naknadama za transfer kao korisnik paketa
Transfere_Open Files

Raiffeisen Banka je povezana sa Kancelarijom za Ujednačenje Međubankarskih Računa Bankarskim Autoritetom i Plaćanja Kosovu. Ovo nam omogućava da vršimo lokalne transfere koje podrazumevaju transfere od i kod korisnika koji ima otvoreni račun u jednoj od banaka na Kosovu.

Klijenti banke imaju mogućnost prenosa sredstava putem Raiffeisen Plus ili putem ili javljanjem u filijalu, gde imaju mogućnosti da obave:

 • Transfere spram trećih strana na Kosovu – Pojedincima, Biznisima ili Vladinim Institucijama
 • Transfer za plaćanje utilitarnih računa
 • Plaćanje poreza, kazni, ili GIRO plaćanja.

Lokalna plaćanja imaju fiksni trošak za svaki transfer. Ako ste korisnik jednog od Paketa Tekućeg Računa, vi uštedite prilikom realizacije lokalnih transfera.

Sigurni i brzi međunarodni transferi
Mogućnost međunarodnih transfera online i u filijalama, uz pogodnosti u svakoj banci u svetu
Niske provizije, sa određenim nivoom na osnovu prenesenog iznosa
Transfere_Open Files

Raiffeisen Banka, kao član SWIFT mreže, može izvršiti međunarodne transfere novca uz efikasne usluge, nudeći sigurnost i brzinu u međunarodnom plaćanju putem IBAN-a.

Sa Kosova u stranu državu mogu da izvršim međunarodne transfere iz bilo koje filijale ili pod filijale Raiffeisen Banke na Kosovu.

Da bih izvršio ove transfere, moram dati sledeće informacije:

 • Ime, prezime i adresa korisnika
 • Naziv i SWIFT kod banke korisnika
 • Broj bankovnog računa korisnika
 • Naziv i SWIFT kod odgovarajuće banke banke korisnika.

 

Iz stranih država na Kosovu takođe mogu primati međunarodne transfere novca iz stranih država.

Da bih primio ove transfere, moram dostaviti kompaniji ili osobi koja mi želi poslati međunarodni transfer sledeće informacije:

 • Banka korisnika: Raiffeisen Bank Kosovo JSC, Prishtina, Kosovo
 • WIFT kod: RBKOXKPR
 • IBAN koji se sastoji od koda XKO5 i broja mog računa u Raiffeisen Banka.
 • Ime korisnika: Moje ime i ime moje kompanije registrovane u Raiffeisen Banka.

 

Opcije plaćanja provizije za transfer su:

OUR – Klijent koji šalje plaća sve provizije.

SHA – Klijent koji šalje plaća provizije banke koja šalje i korespondentske banke. Klijent korisnik plaća proviziju banke korisnika.

BEN – Klijent korisnik plaća sve provizije.

Automatska plaćanja koja se ponavljaju u periodima prema vašem izboru
Mogućnost automatizacije plaćanja zakupnine, komunalnih usluga, itd
Vi određujete korisnika, učestalost isplata i ponovljeni iznos
Transfere_Open Files

Svaki mesec imam ponavljajuća plaćanja koja mi oduzimaju važno vreme u životu. Uvek moram zapamtiti datum i iznos svake uplate. Iznad svega, svaki put sam prisiljen obavljati ove transakcije ručno.

Odabirom automatskih naloga koje je omogućila Raiffeisen Banka, efikasno upravljam plaćanjima. Takođe, imam kontrolu na moja ponavljajuća plaćanja prilagođavajući iznos plaćanja, učestalost i detalje o primaocu. Štoviše, mogu vam dodeliti svotu novca za uštedu automatski se prenosi svaki mesec na moj račun ili štedni račun moje dece.

Ova usluga omogućava automatsko prebacivanje na fiksni iznos periodično od tekućeg računa na drugi račun unutar i izvan banke. Klijenti banke mogu obaviti plaćanje od svog tekućeg računa na drugi tekući račun za izmirenje raznih obaveza kao: plaćanja stanarine, razne pretplate itd. unutra i van zemlje.

Korisnici mogu koristiti ovu uslugu kao zgodnu alternativu za štednju tako što povremeno prenose novac na svoje štedne račune. Da biste koristili ovu uslugu, morate popuniti obrazac za autorizaciju odabirom:

 • Učestalost plaćanja
 • Profitabilan račun
 • Iznos plaćanja

Direktno zaduživanje

Tokom cele godine imam periodične uplate koje moram plaćati svaki mesec. Uvek se setim da platim na vreme i svaki put odem u filijalu, to mi oduzima puno vremena i truda. Automatizacija ovih procesa plaćanja mi pomaže na efikasniju organizaciju. Putem usluge Direktnog Zaduživanja Raiffeisen Banka ma mogu naručiti automatska plaćanja za svako od ovih plaćanja. Dovoljno je otići u banci, da potpišem ugovor i moje mesečne obaveze se plaćaju automatski bez potrebe da svaki put idem u filijalu ili svaki put ručno preko E-Bankinga. Ovako očekujem rokove plaćanja i uštedu vremena za svaki mesec.

Zašto Raiffeisen Banka?

Mnogo je razloga zašto je Raiffeisen banka pravi partner pri izboru kreditne kartice. Ovo su glavne prednosti:

130 godina bankarske tradicije

Raiffeisen Banka na Kosovu je deo Raiffeisen Bank International, koja nosi iste vrednosti kao i matična kompanija. Raiffeisen se zalaže za bezbednost i stabilnost.

Najveća banka na Kosovu

Raiffeisen Banka je najveća banka na Kosovu, prema svim finansijskim pokazateljima. To je rezultat stalnog poverenja naših klijenata i naše posvećenosti da pružimo najbolje usluge.

Inovacija i podrška

Oslanjamo se na stalne inovacije da nudimo lako bankarsko iskustvo bez stresa sa najvećom mrežom filijala i naprednim digitalnim platformama, sa vama smo 24 časa dnevno.