Skip to main content

TREZORSKI ZAPISI : Više mogućnosti za sigurnije investicije

Diverzifikacija investicionog portfelja je ključni faktor u mojoj finansijskoj strategiji za povećanje vrednosti imovine. Na listi mojih investicija posebno mesto zauzimaju trezorski zapisi i obveznice. Ove investicije se smatraju sigurnim mogućnostima jer ih izdaje Vlada Republike Kosovo uz dodatnu garanciju.

Preko Raiffeisen banke, pruža mi se mogućnost da učestvujem u aukcijama trezorskih obveznica i državnih obveznica koje izdaje Vlada Republike Kosovo. Trezorski računi su kratkoročne hartije od vrednosti koje dospeju (završavaju) za manje od godinu dana od dana izlaska na tržište, dok su državne obveznice dugoročne hartije od vrednosti koje dospeju na duži rok od godine dana. 

Trezorski Zapisi sa rokom dospeća od 3, 6, i 12 meseci

Državne Obveznice sa rokom dospeća od 2-7 godina

Open Files - Bono Thesari

Kako mogu kupiti Trezorske Zapise?

Trezorske obaveznice se emituju (stavljaju na prodaju) od strane Vlade putem aukcije. 

  • Investitori se takmiče za kupovinu Zapisa
  • Konkurencija se odvija kroz određivanje kamatne stope, koja se naziva Yield Trezorskih Zapisa
  • Cena kupovine trezorskih zapisa se izračunava na osnovu Yield na Trezorske Zapise
Open Files - Bono Thesari

Kako se obračunava dobijena kamata na trezorske zapise?

Kamata na Trezorske Zapise se dobija nakon roka dospeća.

  • Zarađena kamata se obračunava kao razlika između kupovne cene i nominalne vrednosti Obveznice.
  • Stopa prinosa izražava odnos razlike kamata i nabavne cene obračunate na godišnjem nivou.
  • Trezorski Zapisi se mogu kupiti ili prodati pre roka dospeća i trgovati do 1 dan pre dospeća preko licenciranih subjekata, uključujući komercijalne banke.
Open Files - Bono Thesari

Kako se obračunava kamata na trezorske zapise?

Kamata zarađena u obliku kupona se plaća svakih 6 meseci tokom trajanja instrumenta. Obveznice se uglavnom izdaju sa fiksnim kuponom, dakle fiksnom kamatnom stopom tokom trajanja Obveznice. Pojedinci mogu učestvovati na aukcijama obveznica samo preko lica koja su licencirana za ovu uslugu.

Za više informacija o raspisivanju aukcija i učešću na primarnoj aukciji, pogledajte ovde.

Najčešća pitanja

Ovde, možete pronaći odgovore na najčešća pitanja.

Trezorski računi su kratkoročne hartije od vrednosti koje dospeju (završavaju) za manje od godinu dana od dana njihovog puštanja na tržište. Ocenjivane su po dospeću: 3 meseca, 6 meseci i 1 godina. Trezorski računi se kupuju po ceni koja je niža od njihove nominalne vrednosti po dospeću. Kada sazru, Vlada plaća njihovu nominalnu vrednost. Kamata dobijena od njih predstavlja razliku između kupoprodajne cene i nominalne cene koju Vlada plaća na datum dospeća. 

Obveznice trezora su srednjoročni i dugoročni finansijski instrumenti sa rokom dospeća od 2, 3, 5 i 7 godina. Kamata zarađena u obliku kupona plaća se svakih šest meseci tokom trajanja instrumenta. Generalno gledano, Obveznice se ocenjuju fiksnim kuponima, već jednim fiksna kamatna stopa za vreme trajanja Obveznice.

 

Link za najavu aukcija za učešće na primarnoj aukciji.

  • Preko Primarnog tržišta: Kupci mogu da kupe Državne Hartije Od Vrednosti direktno na aukciji preko banaka koje su Primarni Akter.
  • Preko sekundarnog tržišta: Kupci koji su nosioci Državnih Hartija Od Vrednosti mogu da ih trguju između sebe.

U oba slučaja transakcija mora da se obavlja preko banaka, koje su Primarni Akteri.

Zašto Raiffeisen Banka?

Mnogo je razloga zašto je Raiffeisen banka pravi partner pri izboru kreditne kartice. Ovo su glavne prednosti:

130 godina bankarske tradicije

Raiffeisen Banka na Kosovu je deo Raiffeisen Bank International, koja nosi iste vrednosti kao i matična kompanija. Raiffeisen se zalaže za bezbednost i stabilnost.

Najveća banka na Kosovu

Raiffeisen Banka je najveća banka na Kosovu, prema svim finansijskim pokazateljima. To je rezultat stalnog poverenja naših klijenata i naše posvećenosti da pružimo najbolje usluge.

Inovacija i podrška

Oslanjamo se na stalne inovacije da nudimo lako bankarsko iskustvo bez stresa sa najvećom mrežom filijala i naprednim digitalnim platformama, sa vama smo 24 časa dnevno.