Skip to main content
Mbiterheqje

Prekoračenje: Rešenja za više mogućnosti

Često se dešava da vidim neodolјivu ponudu za kupovinu odeće, nameštaja ili pretplatu na fitnes centar... A te ponude ne dolaze često, pa želim da odmah reagujem tako da ih ne propustim.

Za ovo, uvek imam dodatno rešenje u svojoj banci putem prekoračenja...

Odabirom prekoračenja od Raiffeisen banke, mogu da podignem dodatni novac do granice od dve neto plate. Od kad uzimam platu preko Raiffeisen banke, putem prekoračenja mogu da podignem dodatni novac kada god imam potrebu za to u celoj mreži bankomata Raiffeisen banke. Štaviše, kamata se obračunava dnevno i plaćam kamatu samo na iznos koji sam pozajmio tokom meseca.

Prekoračenje do 2 mesečne plate

0% administrativnih troškova

Kamata samo na korišćeni iznos

Mbiterheqje

Koje su mogućnosti dostupne za prekoračenje?

  • Najviši iznos prekoračenja je dve neto plata.
  • Zajam ima rok od dve godine sa mogućnošću produženja.

 

Koje uslove treba da ispunjavam da bi podneo zahtev za prekoračenje?

  • Da budem stanovnik Republike Kosovo.
  • Da primam platu putem Raiffeisen banke ili da donosim potvrdu od poslodavca da se moja plata procesira putem Raiffeisen Banke.

 

Mbiterheqje

Koji se dokumenti traže?

  • Lično dokument za identifikaciju
  • Ugovor o radu.

 

Kakav kolateral treba da imam?

  • Garanta
  • Administrativnu zabranu na platu (primenjiva samo u slučaju ograničenja u iznosu od dve plate)
  • Pokretnu imovinu (primenjiva samo u slučaju ograničenja u iznosu od dve plate)

Prijavite se preko interneta za prekoračenje

Popunite polja sa svojim podacima da biste se prijavili za prekoračenje. Potrudićemo se da vas kontaktiramo što je pre moguće kako bismo vas obavestili o sledećim koracima dok se prekoračenje ne odobri.

Informacija obeležena sa * je obavezna
Terms and conditions Terms and conditions

Izričitim klikom na dugme „Like for CRK“ slažem se i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i članom 7.2 Uredbe CBK o registraciji kredita dajem saglasnost Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C sa sedištem u Rr. Robert Doll br.99, Priština, sa matičnim brojem kompanije 70025959, za potrebe obrade, povezivanja, održavanja i promene ugovora o zajmu za obradu i korišćenje mojih ličnih podataka, kao i za pristup izveštajima moje kreditne kartice. Dajem ovu saglasnost elektronskim putem na osnovu slobodne volje i obostranog interesa i neću je zabraniti ni na jednoj pravnoj ili činjeničnoj osnovi. Svjestan sam da davanje ove saglasnosti ne prejudicira pozitivan odgovor niti podrazumijeva zaključivanje ugovora o kreditu.

Terms and conditions Terms and conditions

Pritiskom/klikom na dugme „Saglasnost“ izričito se slažem i dajem saglasnost Banci da u skladu sa Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka...

Pritiskom/klikom na dugme „Saglasnost“ izričito se slažem i dajem saglasnost Banci da u skladu sa Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka i Uredbi Evropske unije 2016/679 (GDPR), da obrađuje moje gore navedene lične podatke kao i podatke koji kasnije mogu postati poznati, razmenjeni i korišćeni od strane Raiffeisen banke, članova Raiffeisen Banking Group i kompanija koje je Raiffeisen banka ugovorila, da obrađuju podnetu prijavu i da me kontaktiraju u pisanoj formi, telefonom i/ili putem elektronske pošte na moju gore navedenu adresu, kako bi mi slali adekvatnije i personalizovanije ponude (1) kroz proces profilisanja i/ili obaveštavanja o proizvodima i uslugama koje se nude.* Potvrđujem da sam obavešten da nisam u obavezi da dam saglasnost za direktan marketing/profilisanje i obavešten sam da u bilo kom trenutku imam pravo da povučem ovu saglasnost i u tom slučaju moji podaci neće biti korišćeni u gore navedene svrhe. Potvrđujem da su sve gore navedene informacije istinite, potpune i tačne i izjavljujem da sam svoje lične podatke dobrovoljno stavio na raspolaganje Banci.  (1) Pojedinačne ponude su posebno dizajnirane za vas na osnovu razumevanja vaših ekonomskih potreba kroz proces koji se naziva profilisanje. Profilisanje uključuje automatizovanu analizu vaših ličnih podataka i drugih informacija. Na osnovu takve obrade dolazimo do zaključaka ili pretpostavki u vezi sa ekonomskim ili finansijskim potrebama, vašom finansijskom odgovornošću i drugim karakteristikama koje analiziramo prilikom kreiranja takvih ponuda.

Zašto Raiffeisen Banka?

Mnogo je razloga zašto je Raiffeisen banka pravi partner pri izboru kreditne kartice. Ovo su glavne prednosti:

130 godina bankarske tradicije

Raiffeisen Banka na Kosovu je deo Raiffeisen Bank International, koja nosi iste vrednosti kao i matična kompanija. Raiffeisen se zalaže za bezbednost i stabilnost.

Najveća banka na Kosovu

Raiffeisen Banka je najveća banka na Kosovu, prema svim finansijskim pokazateljima. To je rezultat stalnog poverenja naših klijenata i naše posvećenosti da pružimo najbolje usluge.

Inovacija i podrška

Oslanjamo se na stalne inovacije da nudimo lako bankarsko iskustvo bez stresa sa najvećom mrežom filijala i naprednim digitalnim platformama, sa vama smo 24 časa dnevno.