Pako e llogarisë rrjedhëse është një grupim i disa produkteve dhe shërbimeve bankare të ndërlidhura me llogarinë rrjedhëse për një tarifë mujore fikse.

Çdo individ që ka një llogari rrjedhëse mund të zgjedhë njërën nga pakot e ofruara, e cila mbulon më së miri të gjitha kërkesat dhe nevojat bankare të klientit. Ky shërbim është dizajnuar në atë mënyrë që klientëve tanë t’ju mundësohet shfrytëzimi i disa produkteve në pako me çmim më të lirë, në krahasim me shfrytëzimin e tyre veçmas.

Përfitimet

Kurseni kohën duke përdorur platformën digjitale

Kurseni paratë duke përfituar nga shërbime dhe produkte me çmime preferenciale 

Bëni më të lehtë me shërbime dhe produkte që përshtaten me nevojat tuaja

Produktet dhe shërbimet e përfshira

Hapja e llogarisë rrjedhëse dhe mirëmbajtja mujore
Lëshimi i Debit kartelës
Aktivizimi i E-Banking/ M-Banking
Zbritje në tërheqjet në bankomatët e Bankës Raiffeisen
Zbritje në Giro pagesat dhe transferet kombëtare në E-banking

Çmimi i pakos BAZË: 1,99 euro/muaj

Kosto për aktivizimin dhe shfrytëzimin e sherbimeve/produkteve jashtë pakos: 2,46 euro

 

Apliko online

Plotësoni formën e aplikimit

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Produkte dhe shërbimet që përfshihen

Hapja e llogarisë rrjedhëse dhe mirëmbajtja mujore
Lëshimi i Debit kartelës
Aktivizimi dhe mirëmbajtja e E-Banking/ M-Banking
Zbritje në tërheqjet në bankomatët e Bankës Raiffeisen
Zbritje në Giro pagesat dhe transferet kombëtare në E-banking
Lëshimi i kredit kartelës dhe mirëmbajtja mujore për vitin e parë
Aktivizimi dhe mirëmbajtja e shërbimit SMS Top Up
Aktivizimi dhe mirëmbajtja e SMS Banking
Zbritje në pagesat e taksave
2 transfere ndërbankare brenda muajit
Konfirmim për Vizë
Dy gjendje të llogarisë rrjedhëse
Konfirmim për llogari aktive 
Ndërrim i kolateralit

Çmimi i pakos PREMIUM: 6,99 euro/muaj

Për ndërrimin e kolateralit, jashtë pakos ju paguani 55 euro; Për mirëmbajtje vjetore të kredit kartelës, jashtë pakos ju paguani 20 euro.

Kosto për aktivizimin dhe shfrytëzimin e sherbimeve/produkteve jashtë pakos: 13,34 euro

Pako Premium

Plotësoni formën e aplikimit

Përfitimet

Kurseni kohën duke përdorur platformën digjitale
Kurseni paratë duke përfituar nga shërbime dhe produkte me çmime preferenciale 
Bëni më të lehtë me shërbime dhe produkte që përshtaten me nevojat tuaja

Produkte dhe shërbimet që përfshihen

Hapja e llogarisë rrjedhëse dhe mirëmbajtja mujore
Lëshimi i Debit kartelës
Aktivizimi dhe mirëmbajtja e E-Banking/ M-Banking
Zbritje në tërheqjet në bankomatët e Bankës Raiffeisen
Zbritje në Giro pagesat dhe transferet kombëtare në E-banking
Lëshimi i kredit kartelës dhe mirëmbajtja mujore për vitin e parë
Aktivizimi dhe mirëmbajtja e shërbimit SMS Top Up
Aktivizimi dhe mirëmbajtja e SMS Banking
Zbritje në pagesat e taksave
2 transfere ndërbankare brenda muajit
Konfirmim për Vizë

Çmimi i pakos STANDARD: 3,49 euro/muaj

Kosto për aktivizimin dhe shfrytëzimin e sherbimeve/produkteve jashtë pakos: 10,24 euro

 

Apliko online

Plotësoni formën e aplikimit

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu