Skip to main content

Për qetësinë e mendjes sime

Synimet që kam për të investuar në biznes, për të blerë apo ndërtuar shtëpi por edhe për të investuar në edukimin e fëmijëve të mi, kërkojnë planifikim strategjik dhe afatgjatë. Gjithmonë i vëj vetës qëllimet që dua ti arrijë brenda një periudhe të caktuar kohore dhe sigurohen që gjithçka po shkon sipas planit.

Hapja e llogarisë në dorën tuaj

Përdorimi i teknologjisë na mundëson menaxhim më efektiv të biznesit tonë në të gjitha shërbimet që janë të nevojshme për fuksionimin e mirëfilltë të kompanisë. Një nga këto shërbime është llogaria rrjedhëse e biznesit që është e domosdoshme për secilin subjekt afarist. Hapja e llogarisë së biznesit
online, kursen shumë nga koha jonë të cilën e shfrytëzojmë për të shtuar vlerë në proceset tjera të përditshme të biznesit. 

Kursi valutor

Në Bankën Raiffeisen unë mund të këmbej valutën Euro në valuta të tjera dhe anasjelltas, me kurs të përshtatshëm ditor. Poashtu, unë mund të përcjell kursin ditor me të gjitha valutat e këmbimit. 

Shkarko Raiffeisen Plus për menaxhimin e financave tuaja