Skip to main content
Raieco

RaiEco: Budućnost počinje sada

Kada razmišlјam o renoviranju kuće ili stana, uzimam u obzir mnoge faktore. Investicija koju ulažem treba da poveća životni standard, da mi uštedi novac sada i u budućnosti, kao i da doprinese zaštiti životne sredine. Pored toga, dobijam povraćaj od investicije do 20% vrednosti kredita.

Pametnom investicijom u kvalitetne i efikasne proizvode smanjujem potrošnju energije i tako štedim svoj novac. Preko RaiEco kredita mogu da investiram u zelene tehnologije koje je odobrio GEFF. Osim toga, mogu koristiti grant EU do 20% iznosa kredita

RaiEco kredit do 35,000 evra

0% administrativnih troškova

Rok otplate kredita do 10 godina

Koje investicije su prihvatljive da se kvalifikuju za RaiEco?

Izolacija

Prozori sa efikasnom energetskom tehnologijom štede energiju i novac smanjujući cirkulaciju toplote. Koristeći tekstilne materijale sa sintetičkim vlaknima i penom, stvara toplotnu barijeru koja pobolјšava udobnost i smanjuje potrebe za grejanjem/hlađenjem.

Korišćenje solarne energije

Solarna energija koristi sunčeve zrake za proizvodnju čiste električne energije i toplote. Instaliranje solarnih panela i termalnih sistema smanjuje oslanjanje na tradicionalne izvore energije, smanjuje troškove i podržava održivost.

Osvetlјenje, klima uređaji i kućni aparati

Renovirajte kuću rasvetom koja koristi efikasnu energetsku tehnologiju, klima uređaje i opremu koja ima smanjenu potrošnju energije. LED rasveta, klima uređaji i efikasni uređaji koji ispunjavaju visoke standarde, podržavaju udobnost, smanjuju troškove računa i očuvaju životnu sredinu.

Na ovom linku možete pronaći uređaje koji ispunjavaju standarde učinka koje je EBRD postavila za GEFF na Kosovu.

Prijavi se online za RaiEco kredit

Prijavljivanje za RaiEco vam oduzima samo nekoliko minuta. Nakon što popunite predstavljeni obrazac, naš tim će pregledati vašu prijavu i bićete obavešteni više o kreditu i načinu na koji možete koristiti grant.

Informacija obeležena sa * je obavezna
Terms and conditions Terms and conditions

Izričitim klikom na dugme „Like for CRK“ slažem se i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i članom 7.2 Uredbe CBK o registraciji kredita dajem saglasnost Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C sa sedištem u Rr. Robert Doll br.99, Priština, sa matičnim brojem kompanije 70025959, za potrebe obrade, povezivanja, održavanja i promene ugovora o zajmu za obradu i korišćenje mojih ličnih podataka, kao i za pristup izveštajima moje kreditne kartice. Dajem ovu saglasnost elektronskim putem na osnovu slobodne volje i obostranog interesa i neću je zabraniti ni na jednoj pravnoj ili činjeničnoj osnovi. Svjestan sam da davanje ove saglasnosti ne prejudicira pozitivan odgovor niti podrazumijeva zaključivanje ugovora o kreditu.

Terms and conditions Terms and conditions

Pritiskom/klikom na dugme „Saglasnost“ izričito se slažem i dajem saglasnost Banci da u skladu sa Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka...

Pritiskom/klikom na dugme „Saglasnost“ izričito se slažem i dajem saglasnost Banci da u skladu sa Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka i Uredbi Evropske unije 2016/679 (GDPR), da obrađuje moje gore navedene lične podatke kao i podatke koji kasnije mogu postati poznati, razmenjeni i korišćeni od strane Raiffeisen banke, članova Raiffeisen Banking Group i kompanija koje je Raiffeisen banka ugovorila, da obrađuju podnetu prijavu i da me kontaktiraju u pisanoj formi, telefonom i/ili putem elektronske pošte na moju gore navedenu adresu, kako bi mi slali adekvatnije i personalizovanije ponude (1) kroz proces profilisanja i/ili obaveštavanja o proizvodima i uslugama koje se nude.* Potvrđujem da sam obavešten da nisam u obavezi da dam saglasnost za direktan marketing/profilisanje i obavešten sam da u bilo kom trenutku imam pravo da povučem ovu saglasnost i u tom slučaju moji podaci neće biti korišćeni u gore navedene svrhe. Potvrđujem da su sve gore navedene informacije istinite, potpune i tačne i izjavljujem da sam svoje lične podatke dobrovoljno stavio na raspolaganje Banci.  (1) Pojedinačne ponude su posebno dizajnirane za vas na osnovu razumevanja vaših ekonomskih potreba kroz proces koji se naziva profilisanje. Profilisanje uključuje automatizovanu analizu vaših ličnih podataka i drugih informacija. Na osnovu takve obrade dolazimo do zaključaka ili pretpostavki u vezi sa ekonomskim ili finansijskim potrebama, vašom finansijskom odgovornošću i drugim karakteristikama koje analiziramo prilikom kreiranja takvih ponuda.

Open Files

Šta je GEFF?

GEFF – Kreditni program za finansiranje zelene ekonomije (GEFF) Evropske Banke za Obnovu i Razvoj na Zapadnom Balkanu obezbeđuje finansiranje za stambeni sektor kao i za poslovanja koja nude proizvode energetske efikasnosti, proizvode obnovlјivih izvora energije kao i usluge za pojedince. GEFF na Zapadnom Balkanu se sprovodi u okviru Regionalnog Programa Energetske Efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP Plus), sufinansiranog grantovima Evropske unije, Investicionog okvira Zapadnog Balkana i Saveznog ministarstva finansija Austrije. Saradnja sa donatorima je od suštinskog značaja za promociju zelenih tehnologija i praksi visokih performansi. Donatori pružaju ključnu podršku GEFF projektima koji ublažavaju ili stvaraju otpornost na efekte klimatskih promena i drugih prijetnji po životnu sredinu.

Open Files

Za koga je namenjen kredit?

Pojedinci koji poseduju ili žive u kući ili stanu u kojem planiraju da sprovode prihvatlјive proizvode koji se kvalifikuju prema GEFF-u. Grupe pojedinaca, stambene zajednice, udruženja vlasnika višespratnica ili drugi ekvivalentni organi koji zastupaju interese stanovnika.

Vaša korist                                                                                                            Raiffeisen Bank će privatnim vlasnicima kuća i stanova davati kredite za investicije za mere energetske efikasnosti, kao što su izolacija, prozori, toplotne pumpe i solarni paneli. Nakon uspešnog završetka projekata, zajmoprimci će imati pravo na povraćaj do 20 odsto.

Zašto Raiffeisen Banka?

Mnogo je razloga zašto je Raiffeisen banka pravi partner pri izboru kreditne kartice. Ovo su glavne prednosti:

130 godina bankarske tradicije

Raiffeisen Banka na Kosovu je deo Raiffeisen Bank International, koja nosi iste vrednosti kao i matična kompanija. Raiffeisen se zalaže za bezbednost i stabilnost.

Najveća banka na Kosovu

Raiffeisen Banka je najveća banka na Kosovu, prema svim finansijskim pokazateljima. To je rezultat stalnog poverenja naših klijenata i naše posvećenosti da pružimo najbolje usluge.

Inovacija i podrška

Oslanjamo se na stalne inovacije da nudimo lako bankarsko iskustvo bez stresa sa najvećom mrežom filijala i naprednim digitalnim platformama, sa vama smo 24 časa dnevno.