Skip to main content

FATCA

FATCA (Zakon o usklađenosti sa inostranim računima) je zakon SAD objavljen 18. marta 2010. godine koji je stupio na snagu 1. jula 2014. FATCA je prvenstveno regulatorni zahtev prema stranim finansijskim institucijama da prijave svoje američke klijente.

Na osnovu Zakona Republike Kosovo br. 05/L-013; Kosovo pripada grupi država IGA 1.

Stoga, Raiffeisen banka na Kosovu, kao i sve jedinice mreže Raiffeisen Bank International, prepoznaje važnost FATCA i u skladu je sa njenim zahtevima.

Raiffeisen Bank Kosova J.S.C. je registrovan u SAD Internet stranica Poreske uprave sa FATCA statusom „ Finansijska institucija koja podnosi izveštaj prema modelu 1 IGA"; i primio je „28CVN4.00061.ME.901" kao globalni identifikacioni broj posrednika (GIIN).

Formate možete preuzeti u nastavku: