Skip to main content

Ulaganja u Zajednicu

Raiffeisen banka je posvećena podršci zajednici kroz različite projekte u vidu sponzorstava, donacija, kao i učešća u raznim aktivnostima, uključujući i dobrovoljne, za koje vjerujemo da odražavaju naše vrijednosti, odgovornost i napore da pozitivno utičemo na našu zajednicu.

Kao deo naše strategije održivosti i ESG, posvećeni smo podršci zajednici na Kosovu. Ova podrška se vrši kroz finansijsku podršku raznih projekata kao i kroz saradnju sa raznim organizacijama i institucijama koje deluju na Kosovu. 

Oblasti na koje smo fokusirali našu podršku uključuju obrazovanje, kulturu, socijalnu zaštitu i životnu sredinu. 

Obrazovanje

Arsimi mbetet një nga çështjet kyçe të shek. 21, dhe një element thelbësor për krijimin e një të ardhme të qëndrueshme. Ne synojmë të kontribuojmë në zhvillimin dhe përmirësimin e edukimit në Kosovë.

Kultura

Ne mbështesim institucionet kulturore të vendit në iniciativat dhe projektet e tyre për promovimin e kulturës dhe artit si dhe artistët e rinj në rrugëtimin e tyre drejt një karriere të qëndrueshme.
 

Socijalno blagostanje

Poduzimamo i podržavamo
inicijative usmjerene ka poboljšanju društvenog blagostanja zajednice općenito, kroz finansiranje projekata ili saradnju sa različitim organizacijama.

Životna sredina

Pored usklađivanja našeg poslovanja sa„zelenih“ kriterijuma, nastavljamo da podržavamo inicijative i projekterazne koje promovišu održivost i zaštitu životne sredine.

Međunarodni institut za izuzetnu inteligenciju - Atomi

Atomi Institut je nevladina i neprofitna organizacija koja ima za cilj da identifikuje i podrži decu i mlade osobe izuzetne inteligencije, sa različitim darovima i talentima i istovremeno stvori uslove, podršku i posebnu edukaciju za osposobljavanje ovih mladih talenata da razvijaju i koriste sve kapacitete za svoj lični razvoj i istovremeno doprinose razvoju zemlje.

Ovaj institut je osnovan na Kosovu 2015. godine i do sada su svi učenici nižih i viših srednjih škola na Kosovu (VIII-XII razredi) imali priliku da se prijave. Ukupno je završeno 10 ciklusa, na koje se prijavilo preko 4.500 studenata u posljednjih 5 ciklusa. S obzirom na važnost ovih aktivnosti, nastavljamo da podržavamo Atomi više od jedne decenije. 

5-ti Digitalni samit Zapadnog Balkana.

Digitalni samit Zapadnog Balkana je godišnji događaj koji se održava svake godine u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana i ima za cilj da pomogne transformaciju regiona u digitalnu ekonomiju donoseći prednosti koje proizilaze iz ove transformacije, kao što su brži rast ekonomije, više radnih mesta, i bolje usluge.


Ovaj samit se održava od 2018. godine u Bugarskoj, dok je 5. samit ssledeći je održan u Prištini 21. i 22. septembra 2022. Ovaj samit,koji smo takođe podržali, organizovalo je Ministarstvo privrede u saradnji sa drugim javnim i privatnim institucijama. Samitu su prisustvovali visoki predstavnici Evropske komisije, predstavnici zemalja članica Evropske unije i Zapadnog Balkana, predstavnici međunarodnih finansijskih institucija, kao i mnogi stručnjaci iz oblasti.

Međunarodni filmski festival u Prištini - PriFilmFest

PriFest je međunarodni festival na kome se prikazuju najnoviji filmovi različitih kategorija, domaćih i stranih, a isti, pored umetničke zajednice, predstavnika institucija i poznatih javnih ličnosti, prisustvuje i veliki broj građana. Svrha festivala je promocija kosovske kinematografije, dovođenje međunarodnih filmova na Kosovo, kao i interakcija i saradnja između kosovskih i međunarodnih umetnika. Festival obuhvata i razne nagrade kao što su: najbolji glumci, najbolji producenti i najbolji filmovi.

Festival je 2008. godine osnovala poznata umetnica Vjosa Beriša. Od tada, PriFest se organizuje svake godine u Prištini i nastavlja da bude jedan od najvažnijih kulturnih događaja na Kosovu. Ovo je jedan od projekata koji podržavamo od osnivanja i podržavamo i danas.

Chopin Piano FEST Priština

Chopin Piano FEST Priština je muzički festival klasične muzike na kome istaknuti domaći i strani pijanisti interpretiraju dela poznatih kompozitora. Kao rezultat uspjeha i priznanja mnogih ljubitelja umjetnosti, kao i sve većeg broja zainteresovanih, ovaj festival se pretvorio u tradicionalni festival koji se sada svake godine organizuje u glavnom gradu.

Festival je prvi put 2010. godine organizovalo Šopenovo društvo Kosova, koje je i član Međunarodne federacije Šopenovih društava, deo UNESCO-a. Festival već 12 godina za redom doprinosi promociji domaćih pijanista i lokalne kulture općenito, te predstavlja most za promociju saradnje sa istaknutim pijanistima iz regije i svijeta. Već smo tradicionalni sponzor Chopin festivala i nastavljamo ga podržavati od njegovog osnivanja.

Fondacija „Akcija za majke i djecu – AMC

Fondacija "Akcija za majke i decu - AMC" osnovana je 2013. godine na Kosovu sa misijom da doprinese poboljšanju zdravlja beba, majki i dece na Kosovu. Sa AMC-om smo sarađivali na nekoliko projekata: kao što su osnivanje resursnih centara za zdravlje žena, obezbeđivanje medicinske opreme i druge relevantne opreme za Kliniku za neonatologiju u Prištini, kao i podrška inicijativama i inicijativama za podršku trudnicama tokom pandemija. 

2016. godine podržali smo otvaranje prodavnice "Teshavesha" u Prištini, a zatim iu Uroševcu. Ova inicijativa ima za cilj prikupljanje sredstava za podršku zdravstvenim programima kroz prikupljanje i prodaju rabljene odjeće koju doniraju građani ili organizacije. Nedavno je grupa volontera Raiffeisen banke na Kosovu poslala  uniforme zaposlenih u banci u 'teshavesha'. 

"Jedna torba za tebe"

Od 2019. godine nastavlja da se realizuje projekat „Torba za tebe“, koji smo mi inicirali i sprovodi se u saradnji sa „CEE Stepic Chariti“ i UNICEF-om na Kosovu. Projekat obuhvata podjelu oko 500 školskih torbi sa relevantnim školskim materijalom za djecu iz porodica koje primaju socijalnu pomoć. Podelu kesa svake godine obavljaju volonteri u banci. Do sada je projekat realizovan u opštinama Priština, Prizren, Gnjilane i Mitrovica, dok će ostale opštine nastaviti svake godine.


Pošto se radi o projektu koji uključuje mnoge škole i koji zahteva koordinaciju sa brojnim stranama, želimo da istaknemo i cenimo spremnost, saradnju i podršku koju su nam tokom pripremnog perioda pružili predstavnici Direkcija za obrazovanje i škola u odgovarajućim opštinama. i implementaciju ovog donatorskog projekta

Grupa volontera Raiffeisen banke

Za našu banku je veoma važno da se ponašamo odgovorno prema društvu i da poštujemo osnovne vrednosti i principe kao što su pružanje podrške drugima, solidarnost i održivost. Da bismo pružili ovu priliku u okviru organizacije, u 2019. godini smo formirali grupu volontera koja ima za cilj da omogući našim zaposlenima da učestvuju i doprinose različitim aktivnostima.

Naša saradnja i partnerstvo sa raznim institucijama i organizacijama

Saradnja i partnerstvo sa raznim institucijama i organizacijama koje deluju na Kosovu je veoma važno za nas jer nam omogućava da se udružimo u njihove napore da unapredimo mnoga pitanja koja se odnose na promociju prava dece, prava žena, važnost stvaranja okruženja pogodnog za porodicu. na radnom mestu, promovisanje prava osoba sa invaliditetom, zelena transformacija poslovanja, koja su veoma značajna i doprinose održivom razvoju zemlje.

Neka od naših partnerstava sa institucijama i organizacijama su navedena u nastavku:

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Kosovu
 
Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) 
 
Nacionalna galerija Kosova 
 
Međunarodni institut za izvanredne inteligencije ATOMI
 
Fondacija „Akcija za majke i djecu – AMC 
 
Ured Visokog komesarijata Ujedinjenih naroda za izbeglice (UNHCR) 
 
SOS dečija sela Kosovo
 
Udruženje paraplegičara i paralizovane dece Kosova (HANDIKOS)
 

Proces aplikacije i kontakt osobe:

Spremni smo da sarađujemo sa različitim institucijama i organizacijama u projektima i aktivnostima koji doprinose obrazovanju, kulturi, socijalnoj zaštiti i životnoj sredini.

Svi zahtevi za finansijsku podršku u vidu sponzorstava i donacija ili drugi zahtevi mogu se poslati elektronskim putem na e-mail adresu: info@raiffeisen-kosovo.com 

Zašto Raiffeisen Banka?

Mnogo je razloga zašto je Raiffeisen banka pravi partner pri izboru kreditne kartice. Ovo su glavne prednosti:

130 godina bankarske tradicije

Raiffeisen Banka na Kosovu je deo Raiffeisen Bank International, koja nosi iste vrednosti kao i matična kompanija. Raiffeisen se zalaže za bezbednost i stabilnost.

Najveća banka na Kosovu

Banko Raiffeisen je najveća banka na Kosovu, prema svim finansijskim pokazateljima. To je rezultat stalnog poverenja naših klijenata i naše posvećenosti da pružimo najbolje usluge.

Inovacija i podrška

Oslanjamo se na stalne inovacije da nudimo lako bankarsko iskustvo bez stresa sa najvećom mrežom filijala i naprednim digitalnim platformama, sa vama smo 24 časa dnevno.