Skip to main content

Prikupljanje ESG podataka

Zašto je ESG bitan?

To je činjenica koju svi sigurno znamo: klimatske promjene utiču na cijeli svijet. A odgovornost za budućnost u održivom okruženju pada na svakog od nas.

Ovo uključuje održivo finansiranje. Glavna svrha takvog finansiranja je da se ekonomski sistem učini otpornijim na finansijske rizike vezane za klimu. Osim toga, trebat će se uzeti u obzir i troškovi fizičkih i tranzicijskih rizika.

PRIMER KAKO ODRŽIVO FINANSIRANJE IZGLEDA U PRAKSI: Kompanija gradi fabriku u blizini obale gdje su poplave sve vjerovatnije tokom vrućeg vremena. Investitor koji finansira ovu elektranu snosit će dio tog klimatskog rizika i stoga želi procijeniti vjerovatnoću ovog događaja. Tačno izvještavanje zasnovano na podacima je kamen temeljac u praćenju finansijske održivosti organizacije

Šta tačno znači ESG?

ESG na srpskom znači okruženje, društveni aspekti i upravljanje i odnosi se na neke nefinansijske indikatore koji se koriste za procenu održivosti investicije ili kompanije.

ESG podaci uključuju informacije kompanije u vezi sa:

 • Uticaj na životnu sredinu
 • Socijalne politike
 • Praksa upravljanja

Pored toga, koriste ih investitori da odrede održivost potencijalne investicije, kao i kompanije da prate napredak ka ciljevima održivosti.

Saznajte više o ulozi i važnosti ESG podataka

Zašto su nam potrebni ESG podaci?

ESG podaci su važni i za kompanije i za investitore.

Od kompanija se očekuje da prikupljaju i izvještavaju o ESG podacima kako bi demonstrirali napredak u ostvarivanju ciljeva održivosti i privukli investicije. Investitori gledaju na ESG podatke kako bi utvrdili održivost potencijalnih investicija i osigurali da donose odgovorne odluke.

TESG podaci mogu uključivati ​​sve, od emisija ugljika kompanije do njihove potrošnje vode i inicijativa za inkluziju.
Prikupljanje ovih podataka je prvi korak u mjerenju ESG performansi kompanije i može se koristiti za:

 • stvaraju standarde
 • uporedi kompanije
 • meri napredak tokom određenog vremenskog perioda

Važno je da kompanije jasno razumeju podatke koje prikupljaju, metode koje se koriste za njihovo prikupljanje i tačnost tih podataka.

Kako možemo imati koristi od ESG podataka?

Prikupljanje ESG podataka je izazov za sve. Ovo zahtijeva posvećenost, ali je važno da ih izmjerite jer će vam to pomoći u:

 • Tačni uslovi finansiranja
 • Šira baza investitora
 • Bolja uporedivost sa konkurentima
 • Poboljšano upravljanje rizicima od klimatskih promena
 • Bolja reputacija

Kako mi kao banka prikupljamo ESG podatke od naših klijenata?

Da bismo ispunili zahteve ESG regulative na nivou Evropske unije i da bismo podržali upravljanje rizicima vezanim za klimu, razvili smo upitnik koji nam omogućava da prikupljamo relevantne informacije u vezi sa životnom sredinom direktno od naših poslovnih korisnika. Raiffeisen banka se trudi da proces prikupljanja podataka učini što lakšim i praktičnijim za svakog klijenta. Prikupljanje ESG podataka vrši se iu javno dostupnim podacima i direktnim podacima koje prikupljamo od klijenata, kao što je prikazano u nastavku.

Kako popuniti ESG upitnik

Koji elementi su uključeni u ESG upitnik?

Opšta pitanja

 1. Industrija
 2. Izvještajna godina

Pitanja o životnoj sredini

 1. Proizvodnja / dodana vrijednost
 2. Emisija ugljika
 3. Potrošnja energije
 4. Taksonomija ESG-a iz Evropske unije
 5. Cirkularna ekonomija
 6. Potrošnja vode
 7. Instrumenti za održivo finansiranje 

Procena

 1. Rezultat truda klijenta
 2. Kvalitativne informacije

Najčešća pitanja

Aspekti životne sredine, društva i upravljanja (ESG) će igrati sve važniju ulogu u finansijskom sistemu. Izvještavanje zasnovano na tačnim ESG podacima bit će jedan od temelja u praćenju tranzicije na održiviju ekonomiju. Za to nam je potrebna vaša podrška kako biste nam pružili vaše ESG podatke u strukturiranom formatu.

Da, i postoji nekoliko razloga zašto ćete imati koristi od ovog procesa. Iako smo mi kao banka sa sjedištem u Europi u obavezi da ispunimo ESG regulatorne zahtjeve prema Zelenom dogovoru EU, prednosti koje dobijate iz ovog procesa su:

 • Bolje razumijemo vašu strategiju i aktivnosti
 • ESG tim u okviru Banke može Vas podržati u procesu transformacije
 • Banka će izvršiti pravedniju procjenu
  vaših ESG rizika
 • To će vam pomoći da imate koristi od preferencijalnog finansiranja, a mi ćemo vam moći ponuditi prilagođenije finansijske usluge

Da, trudimo se da prikupimo što je moguće više ESG podataka iz već objavljenih izvora – uključujući podatke koji se odnose na „društvene“ i „upravljačke“ aspekte održivosti. Međutim, moramo vam postaviti dodatna pitanja u vezi sa aspektom "ekologije".

Da, Raiffeisen banka prikuplja sve podatke potrebne za društvene i upravljačke zahtjeve iz vašeg izvještaja o održivosti i godišnjeg izvještaja.

Raiffeisen banka će koristiti vaše podatke iz 3 razloga:

 • Izračunati procjenu za ESG koja će se koristiti prilikom donošenja odluka o kreditiranju.
 • Da vas podržimo tokom procesa transformacije.
 • Objavljivati ​​ESG podatke u zbirnom formatu regulatorima i supervizorima.

Razumijemo da može biti izazov sastaviti sve podatke potrebne u ESG upitniku. Iz tog razloga, naši ESG stručnjaci vam mogu pomoći prilikom popunjavanja upitnika. 

Jednom godišnje.

Kontakt osoba za vašu kompaniju u našoj banci može vas informisati o ESG procjeni. 

Polja u sivoj boji ne morate popunjavati, popuniće ih banka, vi niste obavezni da popunjavate ova polja. 

Definicije i linkovi za određene propise mogu se naći u excelu, na stranici pod nazivom "Sažetak"

U excelu, na stranici "Industrije" možete pronaći informacije prema GICS (Global Industry Classification)

Molimo odaberite da li izvještavate konsolidirane ili samostalne podatke. Nezavisni podaci su poželjniji jer omogućavaju preciznije izvještavanje. Međutim, ako su podaci dostupni samo na nivou konsolidovane grupe – kao što su podaci o emisiji gasova staklene bašte (GHG), tada će se prikupljati konsolidovani grupni podaci. VAŽNE INFORMACIJE: Molimo unesite samo nezavisne ili konsolidovane podatke, ali ne mijenjajte strukturu izvještavanja između pitanja!

U ove informacije smo uključili kao prateće materijale u upitnik RBI ESG:

 • objašnjenja i primjeri se nalaze neposredno uz svako pitanje 
 • definicije se mogu naći u odjeljku Sažetak.
 • polje alata za konverziju za konverziju jedinica nalazi se ispod ("Kalkulator") 
 • pregled različitih vrsta emisija je uključen u ("Vrste emisija") 
 • Tabela GICS kodova za određivanje vaše glavne industrije nalazi se pod ("Grupiranje industrije")

Ne ustručavajte se da pošaljete svoja pitanja na fatmire.imeraj@raiffeisen-kosovo.com