Skip to main content
Mbiterheqje

PREKORAČENJE : Mogućnosti prevazilaze ograničenja

Finansijska fleksibilnost i pristup trenutnim sredstvima predstavljaju veoma važne faktore u upravljanju biznisom. Raspolaganje dodatnim sredstvima za pokrivanje neočekivanih troškova, plaćanje dobavljačima, izvršenje uplata zaposlenima i proširivanje inventara u trenutku kada je to potrebno, obezbeđuje likvidnost i čuvanje finansijske održivosti našeg biznisa.

Preko usluge prekoračenja koju nudi Raiffeisen banka kao kratkoročno finansiranje za biznise, daje nam se mogućnost da bolje upravljamo gotovinom u skladu sa našim potrebama u biznisu. Ova kreditna linija nam pruža mogućnost prekoračenja u svakom trenutku sa tekućeg računa, do limita odobrenog iznosa od strane banke.

Do 2 plate

0% administrativnih troškova

Kamata samo iznad iskorišćenog iznosa

Mbiterheqje

Kakvu korist ima naš biznis od uspešnog korišćenja prekoračenja?

  • Pristup sredstvima trenutno bez čekanja na odobrenje kredita
  • Finansijsku fleksibilnost i likvidnost za prilagođavanje neočekivanim promenama u prilivu prihoda i rashoda biznisa
  • Smanjenje troškova kamate u poređenju sa dugoročnim kreditom jer se kamata plaća samo za period za koji je prekoračenje korišćeno
  • Prednost za kredibilnost, jer uspešnim korišćenjem prekoračenja, imamo lakši pristup ostalim dugoročnim kreditima ili drugim mogućnostima za finansiranje u budućnosti 

 

 

 

Mbiterheqje

Koja dokumenta su potrebna?

  • Sertifikat o registraciji u Ministarstvu trgovine i industrije, sertifikat PDV-a i obrazac ''Informacije o biznisu“
  • Finansijski podaci o kompaniji za poslednjih 12 meseci
  • Spisak inventara kompanije i spisak opreme (ako postoji)
  • ''Kopija plana“ i „Posedovna lista“ za kolateral ostavljen kao zaloga (ako se primenjuje)

 

Prijavi se online za prekoračenje

Informacija obeležena sa * je obavezna
Terms and conditions Terms and conditions

Izričitim klikom na dugme „Like for CRK“ slažem se i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i članom 7.2 Uredbe CBK o registraciji kredita dajem saglasnost Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C sa sedištem u Rr. Robert Doll br.99, Priština, sa matičnim brojem kompanije 70025959, za potrebe obrade, povezivanja, održavanja i promene ugovora o zajmu za obradu i korišćenje mojih ličnih podataka, kao i za pristup izveštajima moje kreditne kartice. Dajem ovu saglasnost elektronskim putem na osnovu slobodne volje i obostranog interesa i neću je zabraniti ni na jednoj pravnoj ili činjeničnoj osnovi. Svjestan sam da davanje ove saglasnosti ne prejudicira pozitivan odgovor niti podrazumijeva zaključivanje ugovora o kreditu.

Terms and conditions Terms and conditions

Pritiskom/klikom na dugme „Saglasnost“ izričito se slažem i dajem saglasnost Banci da u skladu sa Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka...

Pritiskom/klikom na dugme „Saglasnost“ izričito se slažem i dajem saglasnost Banci da u skladu sa Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka i Uredbi Evropske unije 2016/679 (GDPR), da obrađuje moje gore navedene lične podatke kao i podatke koji kasnije mogu postati poznati, razmenjeni i korišćeni od strane Raiffeisen banke, članova Raiffeisen Banking Group i kompanija koje je Raiffeisen banka ugovorila, da obrađuju podnetu prijavu i da me kontaktiraju u pisanoj formi, telefonom i/ili putem elektronske pošte na moju gore navedenu adresu, kako bi mi slali adekvatnije i personalizovanije ponude (1) kroz proces profilisanja i/ili obaveštavanja o proizvodima i uslugama koje se nude.* Potvrđujem da sam obavešten da nisam u obavezi da dam saglasnost za direktan marketing/profilisanje i obavešten sam da u bilo kom trenutku imam pravo da povučem ovu saglasnost i u tom slučaju moji podaci neće biti korišćeni u gore navedene svrhe. Potvrđujem da su sve gore navedene informacije istinite, potpune i tačne i izjavljujem da sam svoje lične podatke dobrovoljno stavio na raspolaganje Banci.  (1) Pojedinačne ponude su posebno dizajnirane za vas na osnovu razumevanja vaših ekonomskih potreba kroz proces koji se naziva profilisanje. Profilisanje uključuje automatizovanu analizu vaših ličnih podataka i drugih informacija. Na osnovu takve obrade dolazimo do zaključaka ili pretpostavki u vezi sa ekonomskim ili finansijskim potrebama, vašom finansijskom odgovornošću i drugim karakteristikama koje analiziramo prilikom kreiranja takvih ponuda.

Zašto Raiffeisen Banka?

Mnogo je razloga zašto je Raiffeisen Banka pravi partner pri izboru kreditne kartice. Ovo su glavne prednosti:

130 godina bankarske tradicije

Raiffeisen Banka na Kosovu je deo Raiffeisen Bank International, koja nosi iste vrednosti kao i matična kompanija. Raiffeisen se zalaže za bezbednost i stabilnost.

Najveća banka na Kosovu

Raiffeisen Banka je najveća banka na Kosovu, prema svim finansijskim pokazateljima. To je rezultat stalnog poverenja naših klijenata i naše posvećenosti da pružimo najbolje usluge.

Inovacija i podrška

Oslanjamo se na stalne inovacije da nudimo lako bankarsko iskustvo bez stresa sa najvećom mrežom filijala i naprednim digitalnim platformama, sa vama smo 24 časa dnevno.