Skip to main content

RaiKesh - Kredi e shpejtë online

Ne kemi lansuar produktin RaiKesh, ku kredia juaj aprovohet brenda 8 minutave, tërësisht online. Nga rehatia e shtëpisë tuaj. Pa pasur nevojë ta vizitoni degën. 

Kredi online pa shpenzine administrative
Aprovim brenda 8 minutave
Pa bashkëhuamarrës dhe garantues
Vizito degën vetëm për nënshkrim të kontratës

Merrni kredinë brenda 8 minutave

Aplikoni online dhe ju do të pranoni ofertën dhe aprovimin brenda minutave. Në çdo kohë dhe nga kudo që jeni, pa pasur nevojë të vizitoni degën.

Vetëm 2 dokumente ju duhen

Ne e kemi thjeshtësuar procesin e aplikimit. Juve ju nevojiten vetëm letërnjoftimi apo pasaporta dhe kontrata e punës.

Aplikimi dhe përgjigja online

Kurseni kohën duke përfunduar aplikimin online dhe zgjedhni degën më të afert për të finalizuar procesin dhe për të tërhequr paratë.

Video udhëzuesi për RaiKesh

Klikoni mbi video për të parë video udhëzuesin për procesin e aplikimit për RaiKesh

Pyetjet më të shpeshta

Këtu mund të gjeni përgjigje për pyetjet më të shpeshta.

RaiKesh është platforma e re e cila ju mundëson të aplikoni online për kredi personale.

RaiKesh ofron mundësinë e aplikimit vetëm për kredi individuale.

Klientët të cilët aplikojnë për kredi përmes RaiKesh mirëpo kanë kredi individuale aktive, kredia e re hapet si kredi paralele. 

RaiKesh është i vlefshëm për të gjithë klientët individual ekzistues të cilët pranojnë pagën përmes bankës Raiffeisen si dhe për klientët e rinjë.

Kërkojmë ndjesë mirërpo përmes RaiKesh nuk mundësohet financimi i veteranëve dhe invalidëve të luftës.

Procesi i aplikimit për kredi përmes RaiKesh është tërësisht online, përveç pjesës së nënshkrimit të marrëveshjës pas aprovimit të kredisë e cila kërkohët të realizohet në degën e bankës.

Procesi i aplikimit për kredi përmes RaiKesh është i thjeshtë dhe zgjatë rreth  15 minuta, ku gjatë procesit klientët kërkohet të plotësojnë të dhënat në vazhdim:

  • të dhënat personale,
  • të dhënat mbi vendbanimin
  • të dhënat mbi punëdhënësin,
  • të hyrat,
  • shumën e dëshiruar të kredisë dhe kohëzgjatjen e kredisë.\

Në rast se të dhënat personale nuk plotësohen saktë gjatë procesit të aplikimit apo nuk përputhen me dokumentet e identifikuese, kërkesa për kredi mund të refuzohet.

RaiKesh ju mundëson të aplikoni për kredi nga 1,000 deri në 5,000 euro, me kohëzgjatje nga 6 deri në 84 muaj.

Për klientët ekzistues

  • Për klientët ekzistues aktive të cilët e pranojnë pagën përmes bankës Raiffeisen kërkohë dokumentet në vazhdim:
  1. Letërnjoftim napo pasaporte e velfshme.
  2. Kontrata e punës e vlefshme me kohëzgjatje minimum 6 muaj.

RaiKesh ju mundëson të aplikoni për kredi me kushte preferenciale, me normë efektive të interesit e cila është e shfaqur në webfaqen tonë.