Skip to main content

Pakot e llogarisë rrjedhëse të biznesit: Për suksesin e biznesit tuaj!

Shërbimet bankare janë pjesë integrale e përditshmërisë në menaxhimin e biznesit. Menaxhimi financiar, pagesa të shumta që duhet të bëhen në kohë dhe shfrytëzimi i teknologjisë për të kursyer kohë e para janë prioritete për mua.

Për të përmbushur nevojat bankare për biznesin tim, përzgjedh pakot e llogarisë rrjedhëse. Me një tarifë fikse mujore, kam të përfshira produkte dhe shërbime bankare që e bëjnë të thjeshtë menaxhimin financiar. Duke shfrytëzuar pakon e llogarisë unë shpenzoj më pak për çdo muaj.

7+ shërbime të përfshira në një pako

procesim elektronik i pagave

kurseni deri në 64.45 EUR në muaj

Çka përfshihet në pakot e llogarisë rrjedhëse?

card-standard-credit.jpg

Pako Standard

6,99 Euro

/muaj

Aktivizimi dhe shfrytëzimi i shërbimeve dhe produkteve të përfshira në pako, më kursen deri në: 22,45 Euro në muaj

 • Hapja e llogarisë rrjedhëse dhe mirëmbajtja mujore
 • Lëshimi i Debit dhe Kredit kartelës
 • Zbritje për tërheqje dhe deponime ne bankomat deri në transaksionin e 10-të, pastaj pa pagesë shtesë
 • Zbritje ne transferet kombëtarenë E-Banking pas transaksionit të 10-të
 • Procesim elektronik të pagave
 • Konfirmim për vizë
 • Dy gjendje të llogarisë rrjedhëse
card-standard-credit.jpg

Pako Fokus

8,99 Euro

/muaj

Për aktivizimin dhe shfrytëzimin e shërbimeve/produkteve të përfshira në pako, ju mund të kurseni deri në: 44,71 euro.

 • Hapja e llogarisë rrjedhëse dhe mirëmbajtja mujore
 • Lëshimi i Debit dhe Kredit kartelës
 • Tarifa e autorizimit të llogarisë në rastin e hapjes së llogarisë
 • Mirëmbajtja e kredit kartelësper vitin e parë
 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e E-Banking dhe  M-Banking
 • Zbritje për tërheqje dhe deponime nëbankomat deri nëtransaksionin e 5-të,    pastaj pa pagesë shtesë
 • Transfere kombëtare pa pagesëne E-Banking pas transaksionit te 5-të
 • Aktivizimi i SMS banking dhe mirëmbajtja e SMS banking
 • Aktivizimi i SMS Top-Up dhe mirëmbajtja e SMS Top-Up
 • Procesim elektronik të pagave
 • Konfirmim për vizë
 • Dy gjendje të llogarisë rrjedhëse
card-standard-credit.jpg

Pako Premium

19,99 Euro

/muaj

Aktivizimi dhe shfrytëzimi i shërbimeve dhe produkteve të përfshira në pako, më kursen deri në: 64,45 Euro në muaj

 • Hapja e llogarisë rrjedhëse dhe mirëmbajtja mujore
 • Lëshimi i Debit dhe Kredit kartelës
 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e E-Banking/ M-Banking
 • Tarifa e autorizimit të llogarisë në rastin e hapjes së llogarisë
 • Procesim elektronik të pagave
 • Konfirmim për vizë
 • Dy gjendje të llogarisë rrjedhëse
 • Mirëmbajtja e kredit kartelës për vitin e parë
 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja eE-Banking dhe M-Banking
 • Aktivizimi i SMS banking dhe mirëmbajtja e SMS banking
 • Aktivizimi i SMS Top-Up dhe mirëmbajtja e SMS Top-Up
 • Tërheqje dhe deponim në bankomatetëBankës Raiffeisen dhe banka tjera pa pagesë shtesë
 • Transfere kombetare pa pagesë në E-Banking pas transaksionit të 3-të

Pse Banka Raiffeisen?

Ka shumë arsye pse Banka Raiffeisen është partneri i duhur kur kërkoni shërbime bankare. Këto janë avantazhet kryesore:

130 vjet traditë bankare

Banka Raiffeisen në Kosovë është pjesë e Raiffeisen Bank International, duke bartur vlerat e njejta të kompanisë mëmë. Raiffeisen qëndron për sigurinë dhe stabilitetin. 

Banka më e madhe në Kosovë

Banka Raiffeisen është banka më e madhe në Kosovë, bazuar në të gjithë treguesit financiar. Ky është rezultat i besimit të vazhdueshëm nga klientët tanë dhe përkushtimit tonë për të ofruar shërbimet më të mira.

Inovacion dhe përkrahje

Ne mbështetemi në inovacionin e vazhdueshëm për t'ju ofruar një përvojë bankare të lehtë dhe pa stres. Me rrjetin më të madh të degëve dhe platformat e avancuara digjitale, ne jemi me ju 24/7.