Skip to main content

RaiPOS: POS terminali në telefonin tuaj

Për të arritur suksesin në biznes, duhet të kemi parasysh që koha po ndryshon, teknologjitë e reja po zhvillohen dhe kërkesat e klientëve po rriten. Duke përdorur aplikacionin RaiPOS, ku telefoni shërben si POS terminal për pagesa, ju i'u ofroni klientëve tuaj mënyra të lehta të pagesave


Përmes RaiPos, telefoni celular kthehet në POS terminal që na mundëson të pranojmë pagesa të sigurta në dyqan apo terren. Për më tepër, me ketë shërbim na mundësohet që secili anëtar i stafit tonë të mund të procesoj pagesa e ne të fokusohemi në shërbim më të mirë për klientët tanë.

zgjidhje e sigurt për pranimin e pagesave
me vete kudo pa kabllo shtesë
kohë e shkurtër nga aplikimi deri te aktivizimi

Apliko online për RaiPOS

Aplikimi online ju merrë vetëm pak minuta nga koha juaj. Pasi të plotësoni formën e paraqitur, ju do të kontaktoheni nga ekipi ynë lidhur me procesin.

Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.
Pelqimi per CRK Termat dhe Kushtet

Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale...

Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Personale dhe Rregulloren e Bashkimit Evropian 2016/679 (GDPR), të përpunojë të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë, të shkëmbehen dhe përdoren nga Raiffeisen Banka, anëtarët e Raiffeisen Banking Group dhe kompanitë e kontraktuara nga Raiffeisen Bank, për të procesuar aplikacionin e paraqitur dhe për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postës elektronike në adresën time të shënuar më lartë, me qëllim për të më dërguar oferta më përshtatshme dhe të personalizuara (1) përmes procesit të profilizimit dhe/ose njoftime lidhur me produktet dhe shërbimet e ofruara.* Konfirmoj se jam i njoftuar që nuk jam i obliguar që të jap pëlqimin për marketing direkt/profilizim dhe jam i njoftuar se në çdo kohë kam të drejtë të tërheq këtë pëlqim dhe në atë rast të dhënat e mija nuk do të përdoren për qëllimin e lartcekur. Konfirmoj se të gjitha informatat e dhëna më lart janë të vërteta, të plota dhe të sakta dhe deklaroj se unë vullnetarisht i kam vënë në dispozicion Bankës të dhënat e mija personale._____________________________________________________________________________________(1) Ofertat individuale janë të dizajnuara vecanërishtë për ju duke u bazuar në kuptimin e nevojave tua ekonomike përmes procesit të quajtur profilizim. Profilizimi përfshinë analize te automatizuar të dhënave tuaja personale dhe informatat e tjera. Duke u bazuar  në procesim të tillë ne arrijmë në konkluzione apo prezumime lidhur me nevojat ekonomike ose financiare, përgjegjësinë tuaj financiare dhe karakteristika të tjera të cilat i analizojmë kur krijojmë oferta të tilla.

Banner - Raipos

Cfarë më nevojitet për të u pajisur me RaiPos?

Krejt çfarë ju duhet për të filluar të pranoj pagesa përmes RaiPos i gjeni më poshtë:

  • Të kem llogari biznesi në Bankën Raiffeisen
  • Një pajisje celulare me sistem operativ Android (verzioni 10 ose më i lartë) dhe që mbështet teknologjinë NFC
  • Lidhja në internet (me rrjet mobil ose WiFi)
Banner - Raipos

Çfarë përparësi ofron RaiPos?

  • Fleksibilitet duke shfrytëzuar telefonin për të pranuar pagesa
  • Pagesa me çfarëdo kartele, Visa apo Master dhe pa rreze
  • Pagesa pa pasur nevojë për Pos terminal, kudo që jeni
  • Pagesa të shpejta duke mos krijuar pritje të gjata për klientët tuaj
  • Siguri në
  • transaksionet me kartela

Pse Banka Raiffeisen?

Ka shumë arsye pse Banka Raiffeisen është partneri i duhur kur kërkoni shërbime bankare. Këto janë avantazhet kryesore:

130 vjet traditë bankare

Banka Raiffeisen në Kosovë është pjesë e Raiffeisen Bank International, duke bartur vlerat e njejta të kompanisë mëmë. Raiffeisen qëndron për sigurinë dhe stabilitetin. 

Banka më e madhe në Kosovë

Banka Raiffeisen është banka më e madhe në Kosovë, bazuar në të gjithë treguesit financiar. Ky është rezultat i besimit të vazhdueshëm nga klientët tanë dhe përkushtimit tonë për të ofruar shërbimet më të mira.

Inovacion dhe përkrahje

Ne mbështetemi në inovacionin e vazhdueshëm për t'ju ofruar një përvojë bankare të lehtë dhe pa stres. Me rrjetin më të madh të degëve dhe platformat e avancuara digjitale, ne jemi me ju 24/7.