Skip to main content

Art Construction: Za moderan život

Raiffeisen banka je postigla ugovor o saradnji sa Art Construction, da finansira klijente prilikom kupovine stanova, kroz hipotekarni kredit sa preferencijalnim uslovima.

Pored toga, možete dobiti kredit do 150,000 evra sa rokom otplate kredita do 25 godina.

Kredit do 150,000 evra

Rok otplate do 25 godina

Učešće od samo 10-20%

Art Construction - Banner

Dodatne pogodnosti

Svakom klijentu kome je odobren stambeni kredit, Banka će ponuditi:

Finansiranje stanova u toku izgradnje uz učešće klijenta od 10 do 20%, u iznosu do 150,000 evra sa rokom otplate kredita do 25 godina.

  • Preferencijalne kamatne stope (sa opcijom fiksne, varijabilne ili kombinovane kamate)
  • Gold ili Premium kreditna kartica, sa besplatnim izdavanjem i održavanjem prve godine
  • Isplata 90% sredstava po odobrenju predmeta, kao i preostalih 10% se isplaćuje u momentu ispunjenja svih uslova (opremanje katastarskom dokumentacijom)
  • Vreme odobravanja i isplate kredita za manje od 3 radna dana, što je najbrže na tržištu
  • Za klijente sa zaradom preko 900 evra, Banka vam posvećuje ličnog finansijskog savetnika

Napomena: Proces finansiranja stanova u Art Construction će se zasnivati na trostranom ugovoru i bez potrebe  ostavljanja hipoteke osim one kupljene u Art Construction.

ART Construction stanovi

Da biste videli Art Construction apartmane, posetite link ispod.

Prijavi se online za hipotekarni kredit

Za više informacija o uslovima kredita, prijavite se onlajn i zaposleni u našoj banci će Vas kontaktirati

Informacija obeležena sa * je obavezna
Terms and conditions Terms and conditions

Izričitim klikom na dugme „Like for CRK“ slažem se i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i članom 7.2 Uredbe CBK o registraciji kredita dajem saglasnost Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C sa sedištem u Rr. Robert Doll br.99, Priština, sa matičnim brojem kompanije 70025959, za potrebe obrade, povezivanja, održavanja i promene ugovora o zajmu za obradu i korišćenje mojih ličnih podataka, kao i za pristup izveštajima moje kreditne kartice. Dajem ovu saglasnost elektronskim putem na osnovu slobodne volje i obostranog interesa i neću je zabraniti ni na jednoj pravnoj ili činjeničnoj osnovi. Svjestan sam da davanje ove saglasnosti ne prejudicira pozitivan odgovor niti podrazumijeva zaključivanje ugovora o kreditu.

Terms and conditions Terms and conditions

Pritiskom/klikom na dugme „Saglasnost“ izričito se slažem i dajem saglasnost Banci da u skladu sa Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka...

Pritiskom/klikom na dugme „Saglasnost“ izričito se slažem i dajem saglasnost Banci da u skladu sa Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka i Uredbi Evropske unije 2016/679 (GDPR), da obrađuje moje gore navedene lične podatke kao i podatke koji kasnije mogu postati poznati, razmenjeni i korišćeni od strane Raiffeisen banke, članova Raiffeisen Banking Group i kompanija koje je Raiffeisen banka ugovorila, da obrađuju podnetu prijavu i da me kontaktiraju u pisanoj formi, telefonom i/ili putem elektronske pošte na moju gore navedenu adresu, kako bi mi slali adekvatnije i personalizovanije ponude (1) kroz proces profilisanja i/ili obaveštavanja o proizvodima i uslugama koje se nude.* Potvrđujem da sam obavešten da nisam u obavezi da dam saglasnost za direktan marketing/profilisanje i obavešten sam da u bilo kom trenutku imam pravo da povučem ovu saglasnost i u tom slučaju moji podaci neće biti korišćeni u gore navedene svrhe. Potvrđujem da su sve gore navedene informacije istinite, potpune i tačne i izjavljujem da sam svoje lične podatke dobrovoljno stavio na raspolaganje Banci.  (1) Pojedinačne ponude su posebno dizajnirane za vas na osnovu razumevanja vaših ekonomskih potreba kroz proces koji se naziva profilisanje. Profilisanje uključuje automatizovanu analizu vaših ličnih podataka i drugih informacija. Na osnovu takve obrade dolazimo do zaključaka ili pretpostavki u vezi sa ekonomskim ili finansijskim potrebama, vašom finansijskom odgovornošću i drugim karakteristikama koje analiziramo prilikom kreiranja takvih ponuda.

Zašto Raiffeisen Banka?

Mnogo je razloga zašto je Raiffeisen banka pravi partner pri izboru kreditne kartice. Ovo su glavne prednosti:

130 godina bankarske tradicije

Raiffeisen Banka na Kosovu je deo Raiffeisen Bank International, koja nosi iste vrednosti kao i matična kompanija. Raiffeisen se zalaže za bezbednost i stabilnost.

Najveća banka na Kosovu

Raiffeisen Banka je najveća banka na Kosovu, prema svim finansijskim pokazateljima. To je rezultat stalnog poverenja naših klijenata i naše posvećenosti da pružimo najbolje usluge.

Inovacija i podrška

Oslanjamo se na stalne inovacije da nudimo lako bankarsko iskustvo bez stresa sa najvećom mrežom filijala i naprednim digitalnim platformama, sa vama smo 24 časa dnevno.