Skip to main content
llogaria rrjedhese

Tekući račun: Platni račun osnovnim uslugama

Na osnovu Uredbe Centralne Banke Kosova o pristupu platnom računu sa osnovnim uslugama, kao novi ili postojeći klijent, imate pravo da izaberete Platni račun za osnovne usluge, preko kojeg vam Raiffeisen banka daje listu bankarskih proizvoda i usluga, bez ograničenja za korišćenje.

Izborom Platnog račun sa osnovnim uslugama, za mesečnu uplatu od 0.53* Evra, možete da koristite bez ograničenja sledeće usluge:

Otvaranje i održavanje računa

Depozit i podizanje sredstava u ekspoziturama i bankomatima Raiffeisen Banke

Direktno zaduženje (direkt zaduženje)

Plaćanje debitnim karticama na POS terminalima i onlajn plaćanje preko platformi za E-Trgovinu na Kosovu

Transferi na račune unutar banke u ekspoziturama, preko e-banking platforme ili bankomata Raiffeisen Banke

Obračun mesečne naknade

Osnovna naknada za plaćanje računa za usluge utvrđuje se UREDBOM CENTRALNE BANKE, odnosno 0,12 odsto vrednosti prosečne neto mesečne plate u Republici Kosovo – objavila je Agencija za Statistiku Kosova.

Nota: 

  • Kupovina dodatnih usluga nije obavezna za otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama.
  • Postojeći kupci koji imaju platne račune, na zahtev, imaju pravo da konvertuju svoj račun na platne račune sa osnovnim uslugama ukoliko ispunjavaju uslove navedene po Uredbi BQK. U slučaju konverzije tekućeg računa, klijentu se čuva broj računa (IBAN). Ne primenjuje se naknada za konverziju računa za plaćanje.

Paket tekućih računa

Paket tekućih računa je grupisanje nekoliko bankarskih proizvoda i usluga.

Primeni na mrežu

Popunite prijavni formular za tekući račun u Raiffeisen Banci

Zašto Raiffeisen Banka?

Mnogo je razloga zašto je Raiffeisen banka pravi partner pri izboru kreditne kartice. Ovo su glavne prednosti:

130 godina bankarske tradicije

Raiffeisen Banka na Kosovu je deo Raiffeisen Bank International, koja nosi iste vrednosti kao i matična kompanija. Raiffeisen se zalaže za bezbednost i stabilnost.

Najveća banka na Kosovu

Banko Raiffeisen je najveća banka na Kosovu, prema svim finansijskim pokazateljima. To je rezultat stalnog poverenja naših klijenata i naše posvećenosti da pružimo najbolje usluge.

Inovacija i podrška

Oslanjamo se na stalne inovacije da nudimo lako bankarsko iskustvo bez stresa sa najvećom mrežom filijala i naprednim digitalnim platformama, sa vama smo 24 časa dnevno.