Mbitërheqja të cilën e ofron Banka Raiffeisen është linjë e kapitalit qarkullues e përcaktuar për bizneseve te vogla dhe mikro të cilat aktivitetin e tyre e zhvillojnë përmes Bankës Raiffeisen. Mbitërheqja iu mundëson bizneseve te vogla dhe mikro të menaxhojnë më mirë paratë e tyre të gatshme dhe inventarin duke iu ofruar klientëve financim afatshkurtër. Shuma e mbitërheqjes varet nga nevojat e klientit si dhe volumi i transaksioneve të procesuara përmes bankës.

Informacionet dhe dokumentacioni i nevojitur për të aplikuar për mbitërheqje:

 • Çertifikata e regjistrimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, certifikata e TVSH-së, dhe forma “Informata rreth biznesit”
 • Të dhënat financiare mbi kompaninë për 12 muajt e fundit
 • Lista e inventarit të kompanisë dhe lista e pajisjeve (nëse ekziston pajisja),
 • “Kopja e planit” dhe “lista e posedimit” për kolateralin e lënë peng (nëse aplikohet)

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Bankës Raiffeisen.

Kalkulatori i kredisë

Kalkuloni vetë shumën dhe interesin e kredisë që doni të merrni

Apliko online

Plotësoni formën e aplikimit dhe ne ju kontaktojmë brenda 2 orëve!

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Banka Raiffeisen në Kosovë financon klientët ekzistues të bankës dhe klientë të tjerë, të cilët kanë histori kredie të mirë dhe te besueshme si dhe performance te verifikueshme ne treg, me ekspres kredi (për të cilën nuk kërkohet kolateral) për fiancimin e kapitalit punues ose financimin e investimeve dhe ne pergjithesi eshte kredi afatmesme

Informacionet dhe dokumentacioni i nevojitur për të aplikuar për mbitërheqje:

 • Çertifikata e regjistrimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, certifikata e TVSH-së, dhe forma “Informata rreth biznesit”
 • Të dhënat financiare mbi kompaninë për 12 muajt e fundit

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Bankës Raiffeisen.

Kalkulatori i kredisë

Kalkuloni vetë shumën dhe interesin e kredisë që doni të merrni

Apliko online

Plotësoni formën e aplikimit dhe ne ju kontaktojmë brenda 2 orëve!

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Njëra nga produktet më të rëndësishme të cilat Banka Raiffeisen ua ofron bizneseve te regjistruara ne Kosove është kredia komericale afatshkurtër dhe afatgjatë. Kredia komerciale i dedikohet bizneseve te vogla dhe mikro e të cilat janë aktive në tregti, prodhim dhe në ofrimin e shërbimeve. Kjo kredi mund të shfrytëzohet për qëllime të ndryshme duke përfshirë këtu kapitalin punues, blerjen e pajisjeve, ose renovimin e objekteve afariste

Kredi komerciale

Njëra nga produktet më të rëndësishme të cilat Banka Raiffeisen ua ofron bizneseve te regjistruara ne Kosove është kredia komericale afatshkurtër dhe afatgjatë. Kredia komerciale i dedikohet bizneseve te vogla dhe mikro e të cilat janë aktive në tregti, prodhim dhe në ofrimin e shërbimeve. Kjo kredi mund të shfrytëzohet për qëllime të ndryshme duke përfshirë këtu kapitalin punues, blerjen e pajisjeve, ose renovimin e objekteve afariste

Informacionet dhe dokumentacioni i nevojitur për të aplikuar për kredi komerciale:

 • Çertifikata e regjistrimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, certifikata e TVSH-së, dhe forma “Informata rreth biznesit”
 • Të dhënat financiare mbi kompaninë për 12 muajt e fundit
 • Lista e inventarit të kompanisë dhe lista e pajisjeve (nëse ekziston pajisja),
 • “Kopja e planit” dhe “lista e posedimit” për kolateralin e lënë peng ( nese aplikohet)

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Bankës Raiffeisen.

Kalkulatori i kredisë

Kalkuloni vetë shumën dhe interesin e kredisë që doni të merrni

Apliko online

Plotësoni formën e aplikimit dhe ne ju kontaktojmë brenda 2 orëve!

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Informacionet dhe dokumentacioni i nevojitur për të aplikuar për kredi hipotekare për biznese:

 • Çertifikata e regjistrimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, certifikata e TVSH-së, dhe forma “Informata rreth biznesit”
 • Të dhënat financiare mbi kompaninë për 12 muajt e fundit
 • Lista e inventarit të kompanisë dhe lista e pajisjeve (nëse ekziston pajisja),
 • “Kopja e planit” dhe “lista e posedimit” për kolateralin e lënë peng

Për informacione të tjera, ju lutem kontaktoni zyrtarët për kredi në degën më të afërt të Bankës Raiffeisen.

Kalkulatori i kredisë

Kalkuloni vetë shumën dhe interesin e kredisë që doni të merrni

Apliko online

Plotësoni formën e aplikimit dhe ne ju kontaktojmë brenda 2 orëve!

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu