Skip to main content

Kush është Qendra e Kompetencës?

Qendra e Kompentencës është themeluar në vitit 2018 për të ofruar shërbime për RBI Group.
Qendra fillimisht ka pasur 18 anëtar të personelit ndërsa sot numëron rreth 100 anëtar. Qendra e Kompetencës ofron shërbime në Inxhineri të Softuerëve, Integrim dhe Analizë të të dhënave,platformën Archer, Infosec dhe shumë shërbime të tjera.
Qendra poashtu menaxhon programet “Elevator Lab” dhe “Innovation Garden”.

Udhëtimi i RBKO Innovation

Që nga themelimi në vitin 2018, suksese të shumta janë arritur nga Qendra e Kompetenës. Këto të arritura kanë ndihmuar në zhvillimin e produkteve që kanë përmirësuar shërbimet bankare.

 • 2018 Themelimi I Qendrës së Kompetencës
  Organizimi i “Elevator Lab” dhe “Innovation Garden” për herë të parë në RBKO
  POC (Proof of Concept) i parë dhe partneriteti me AR Vision
  POC me Pisano
 • 2019 Viti i proaktivitetit
  Organizimi në nivel rajonal i “Elevator Lab” në partneritet me RBAL
  Organizimi i suksesshëm I “Innovation Garden” me shumë pjesëmarrës në programet e
  “Innovation Jam” dhe “Intrapreneurship”
  “Joint Data Analytics – Hackathon” në partneritet me Universitetet vendore.
 • 2020 Viti 1 i pandemisë
  Bootcamp i parë ndonjëherë i organizuar online, në partneritet me RBAL
  POC i suksesshëm dhe partneritet me Quantix
 • 2021 Viti 2 i pandemisë
  “Challenge” rajonale e organizuar për herë të parë, në partneritet me RBAL, RBSR, RBHR dhe RBBH
  “Online Data Science – Hackathon” në partneritet me Universitetet vendore
 • 2022 Post Pandemia
  Partneritet me Universitetet e programit RISE
  Donacion për Unversitetet vendore
  Krijimi i ekipit të inovacionit 

Histori suksesi

Puna e Qendrës së Kompetencës ka krijuar shumë histori suksesi për kompanitë vendore. Disa nga këto suksese mund ti shihni më poshtë.

Partneriteti 5 vjeçar është nënshkruar në vitin 2021 me Quantix për zhvillimin e platformës BrokerX
BrokerX është platformë ndërmjetësimi që bazohet në konceptin e ofertimit dhe që do të
ndërlidhë të dy palët e transaksionit, ndërmjetësit dhe kompanitë e sigurimeve, në një mënyrë të lehtë, shpejtë, të sigurtë dhe intuitive.

Banners - Competence Center

Fitues të vendit të 2-të në “Elevator Lab 2018” POC dhe partneritet për të zhvilluar një aplikacion për programin e besnikërisë, promovimit dhe aktiviteteve të marketingut duke përdorur “Augmented Reality”

Fitues të “Elevator Lab Bootcamp 2022” POC për zhvillimin e mundësive për pagesa që është ekuivalente me Digital cash e bazuar në tokene.

Finalist në ”RBI ELEVATOR LAB 2018” për plaformën për sugjerimet e konsumatorëve.

RBKO POC me 8 kioska, SMS, në rrjetet shoqërore dhe kanale të faqeve të internetit. 

Fushat strategjike të interesit

ESG dhe Qëndrueshmëria
Kujdesi ekologjik – reduktimi i emetimeve të CO2
Ambienti i ri i punës për personelin e bankës


Retail dhe jo-retail
Zgjidhje me platforma digjitale
Zgjidhje digjitale për arritjen e klientëve të rinj


Analiza të avancuara dhe Inteligjenca Artificiale
Pagesat dhe çyqja në platforma me masa biometrike


Automatizimi i proceseve
Fokusi në fushën e Riskut dhe Operacioneve


Partneritetet strategjike
Qendra e Kompetencës ka arritur partneritete strategjike me organizata që janë shembull për
punën e tyre në Kosovë dhe rajon.


Partneritetet me Hub të inovacionit dhe media

Innovation Center of Kosovo, VentureUP, KOSICT


Institucione
Unversitetet, Shoqata e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Kosovë (STIKK),
Business Consultants Councils (BCC)


Kompani dhe Start-up
Quantix, Gjirafa dhe kompani të tjera vendore nga sektori i IT-s