Skip to main content

Pasqyrat financiare të Bankës Raiffeisen

31 dhjetor 2023Treguesit financiar
31 dhjetor 2023Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2023Pasqyra e të ardhurave
30 shtator 2023Treguesit financiar
30 shtator 2023Bilanci i gjendjes
30 shtator 2023Pasqyra e të ardhurave
30 qershor 2023Treguesit financiar
30 qershor 2023Bilanci i gjendjes
30 qershor 2023Pasqyra e të ardhurave
31 mars 2023Treguesit financiar
31 mars 2023
Bilanci i gjendjes
31 mars 2023
Pasqyra e të ardhurave
31 dhjetor 2022Treguesit financiar
31 dhjetor 2022
Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2022
Pasqyra e të ardhurave
30 shtator 2022Treguesit financiar
30 shtator 2022
Bilanci i gjendjes
30 shtator 2022
Pasqyra e të ardhurave
30 qershor 2022Treguesit financiar
30 qershor 2022Bilanci i gjendjes
30 qershor 2022Pasqyra e të ardhurave
31 mars 2022Treguesit financiar
31 mars 2022Bilanci i gjendjes
31 mars 2022Pasqyra e të ardhurave
31 dhjetor 2021Treguesit financiar
31 dhjetor 2021Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2021Pasqyra e të ardhurave
30 shtator 2021Treguesit financiar
30 shtator 2021Bilanci i gjendjes
30 shtator 2021Pasqyra e të ardhurave
30 qershor 2021Treguesit financiar
30 qershor 2021Bilanci i gjendjes
30 qershor 2021Pasqyra e të ardhurave
31 mars 2021Treguesit financiar
31 mars 2021Bilanci i gjendjes
31 mars 2021Pasqyra e të ardhurave
31 dhjetor 2020Treguesit financiar
31 dhjetor 2020Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2020Pasqyra e të ardhurave
30 shtator 2020Treguesit financiar
30 shtator 2020Bilanci i gjendjes
30 shtator 2020Pasqyra e të ardhurave
30 qershor 2020Treguesit financiar
30 qershor 2020Bilanci i gjendjes
30 qershor 2020Pasqyra e të ardhurave
31 mars 2020Treguesit financiar
31 mars 2020Bilanci i gjendjes
31 mars 2020Pasqyra e të ardhurave
31 dhjetor 2019Treguesit financiar
31 dhjetor 2019Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2019Pasqyra e të ardhurave
30 shtator 2019Treguesit financiar
30 shtator 2019Bilanci i gjendjes
30 shtator 2019Pasqyra e të ardhurave
31 mars 2019Bilanci i gjendjes
31 mars 2019Pasqyra e të ardhurave
31 dhjetor 2018Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2018Pasqyra e të ardhurave
30 shtator 2018Bilanci i gjendjes

/content/dam/rbi/retail/eu/xk/about-us/raporte-vjetore/PasqyraeteArdhurave30.06.2023Shqip_tTA2DWxrkr.pdf