Skip to main content

Misioni

Ne veprojmë në një mënyrë të përgjegjshme shoqërore, duke nxitur mirëqenien afatgjatë të njerëzve dhe bizneseve në tregun tonë.

Duke integruar qëndrueshmërinë në aktivitetet tona kryesore, ne sigurojmë që rritja jonë të jetë e përgjegjshme dhe e dobishme si për klientët tanë ashtu edhe për komunitetin që i shërbejmë.

Më shumë rreth misionit tonë

Në harmoni me kompaninë tonë amë, Raiffeisen Bank International (RBI), ne ndajmë të njëjtin vizion për të ardhmen. Vizioni i RBI-së për vitin 2025, i prezantuar në vitin 2019, synon të jetë më
shumë se një bankë për klientët e saj. RBI përpiqet të bëhet grupi më i rekomanduar i shërbimeve financiare duke tejkaluar pritjet e klientëve dhe duke ofruar kulturë të jashtëzakonshme shërbimi.

Për ta bërë realitet këtë vizion, misioni i RBI-së është formuluar si më poshtë:

”Ne e transformojmë inovacionin e vazhdueshëm në përvojë superiore të klientit.“

Qëllimi i qëndrueshmërisë së Bankës Raiffeisen është të veprojë në mënyrë të përgjegjshme shoqërore dhe të nxisë mirëqenien afatgjatë të njerëzve dhe bizneseve në tregun e Kosovës.

 

 

Si bankë lidere në Kosovë, Banka Raiffeisen ka qenë shumë e rëndësishme në nxitjen e përparimit ekonomik të vendit. Ne mbrojmë praktikat transparente dhe të përgjegjshme të biznesit, duke njohur
rolin e tyre jetik në nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm. Duke iu përmbajtur këtyre parimeve, ne kontribuojmë aktivisht në avancimin ekonomik të Kosovës. Në Bankën Raiffeisen në Kosovë jemi të përkushtuar t'i mbështesim komunitetet lokale dhe ta përmirësojmë mirëqenien e tyre përmes iniciativave të synuara. Për më tepër, ne kemi prioritet rritjen e ndërgjegjësimit për mbrojtjen e mjedisit, duke kuptuar rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë sonë natyrore për brezat e ardhshëm. Përkushtimi ynë ndaj ekonomisë së Kosovës ka qenë i palëkundur gjatë dy dekadave të fundit. Përmes zgjidhjeve të përshtatura financiare, ne në mënyrë indirekte nxisim rritjen dhe prosperitetin e shoqërisë së Kosovës. Besojmë fuqishëm se investimet që bëjmë sot do të japin rezultate pozitive për të ardhmen.