Skip to main content

Bordi i Drejtorëve të Bankës Raiffeisen në Kosovë

Bordi i Drejtorëve

z. Peter Lennkh - Kryetar (RBI)

z-nj. Renate Kattinger - Nënkryetare, Anëtare e Pavarur (RBI)

z-nj. Iryna Arzner - Anëtare (RBI)

z-nj. Diana Lekaj - Anëtare e Pavarur (banore e Kosovës)

z-nj. Anita Kovacic - Anëtare pa të drejtë vote

 

Komiteti i Auditimit

z-nj. Renate Kattinger - Kryetare, Anëtare e Pavarur (RBI)

z-nj. Osvelda Qafa - Nënkryetare, Anëtare e Jashtme e Pavarur

z-nj. Iryna Arzner - Anëtar (RBI)

 

Komiteti për Menaxhim të Riskut

z. Peter Lennkh - Kryetar (RBI)

z-nj. Renate Kattinger - Nënkryetare (RBI)

z-nj. Iryna Arzner - Anëtar (RBI)