Skip to main content

Investimet në komunitetin tonë

Në Bankën Raiffeisen në Kosovë, jemi të përkushtuar për të mbështetur komunitetin dhe vazhdimisht po kërkojmë mundësi dhe partnerë për të krijuar një ndikim pozitiv.

Donacionet Ne mbështesim vazhdimisht një shumëllojshmëri të gjerë nismash që synojnë të kenë një ndikim të qëndrueshëm.
Sponzorimet Duke ofruar sponsorizime, ne kërkojmë të ndihmojmë organizata të ndryshme të arrijnë lartësi të reja.
Edukim financiar Duke pasur parasysh ndikimin e rëndësishëm të vendimeve financiare, ne mbështesim iniciativat që ofrojnë qasje kreative dhe gjithëpërfshirëse për edukimin financiar.
Anëtarësimet & Partneritetet Ne marrim pjesë aktive në organizata të ndryshme dhe ndërtojmë partneritete afatgjata me institucione dhe subjekte të tjera për të promovuar praktika të qëndrueshme biznesi.

Në fokus:

Fushat që pranojnë mbështetjen tonë përfshijnë arsimin, kulturën, përgjegjësinë sociale dhe mjedisin