Skip to main content

Raportet tona mbi qëndrueshmërinë

Dokumentimi i arritjeve tona dhe ofrimi i një këndvështrimi mbi temat e qëndrueshmërisë është një mjet i rëndësishëm në komunikimin me palët tona të interesit.

Raportet mbi qëndrueshmërinë

Ne e shohim publikimin e Raportit tonë vjetor mbi Qëndrueshmërinë (i cili korrespondon me raportin e konsoliduar jofinanciar) si një mjet të rëndësishëm transparence dhe informacioni. Ky raport jo vetëm që tregon arritjet e deritanishme në ato tema të përmbledhura në ESG (mjedis, aspekt social dhe qeverisje), por gjithashtu ofron një këndvështrim mbi caqet tona për qëndrueshmërinë.

 

Raporti mbi qëndrueshmërinë 2023

Për të dytin vit radhazi, kemi zgjedhur të prodhojmë në mënyrë të pavarur këtë raport për herë të parë në Kosovë, veçmas nga Grupi RBI , për t'u vendosur si pionier në praktikat mjedisore, sociale dhe të qeverisjes (ESG) dhe shërbimet e përgjegjshme bankare. Me këtë ne synojmë të jemi shembull dhe të vendosim standarde të reja në industri.