Skip to main content
Pakot e llogarise rrjedhese

PAKETI TEKUĆEG RAČUNA : Prilagođeno svakodnevnom životu

Svaki dan se suočavam sa različitim izazovima kada su u pitanju bankarske potrebe. Upravljanje ličnim finansijama, raznim plaćanjima, planiranje budućnosti i praćenje tehnologije su mi od velike važnosti.

U cilju ispunjavanja svih bankarskih potreba, biram jedan od Paketa Tekućih Računa. Gde fiksna mesečna tarifa, obuhvata sve bankarske proizvode i usluge koje mi olakšavaju dan. Koristeći bankovni paket, svakog meseca trošim manje.

5 usluga uključeno u 1 paket

50% jeftinije nego odvojeno korišćenje usluga

87.000 transakcija mesečno

Šta je obuhvaćeno u Pakete Tekućeg Računa?

card-standard-credit.jpg

Osnovni paket

1,99 Evra

/mesečno

Prilikom aktiviranja i korišćenje usluga i proizvoda obuhvaćenih u paket, štedim do 0,92 Evra mesečno.

 • Otvaranje tekućeg računa i mesečno održavanje
 • Izdavanje debi kartice
 • Aktiviranje i održavanje E- banking/ M-banking
 • Popust prilikom podizanja u bankomatima Raiffeisen banke
 • Popust prilikom plaćanja GIRO i domaćim transferima u E-banking
Preporučeni paket
card-standard-credit.jpg

Standardni paket

3,49 Evra

/mesečno

Prilikom aktiviranja i korišćenje usluga i proizvoda obuhvaćenih u paket, štedim do 7.20 Evra mesečno.

 • Otvaranje tekućeg računa i mesečno održavanje
 • Izdavanje debi kartice
 • Aktiviranje i održavanje E- banking/ M-banking
 • Popust prilikom podizanja u bankomatima Raiffeisen banke
 • Popust prilikom plaćanja GIRO i domaćim transferima u E-banking
 • Izdavanje kreditne kartice i mesečno održavanje za prvu godinu
 • Aktiviranje i održavanje usluga SMS Top Up
 • Aktiviranje i održavanje usluga SMS Banking
 • Popusti na plaćanje poreza
 • 2 među bankarska transfera tokom meseca
 • Potvrda za vizu
card-standard-credit.jpg

Premium paket

6,99 Evra

/mesečno

Za aktiviranje i korišćenje usluga i proizvoda obuhvaćenih u paket, možete uštedeti do 0,92 Evra mesečno.

 • Otvaranje tekućeg računa i mesečno održavanje
 • Izdavanje debi kartice
 • Aktiviranje i održavanje E- banking/ M-banking
 • Popust prilikom podizanja u bankomatima Raiffeisen banke
 • Popust prilikom plaćanja GIRO i domaćim transferima u E-banking
 • Izdavanje kreditne kartice i mesečno održavanje za prvu godinu
 • Aktiviranje i održavanje usluga SMS Top Up
 • Aktiviranje i održavanje usluga SMS Banking
 • Popusti na plaćanje poreza
 • 2 među bankarska transfera tokom meseca
 • Potvrda za vizu
 • Dva stanja tekućih računa
 • Potvrda za aktivan račun
 • Razmena kolaterala

Zašto Raiffeisen Banka?

Mnogo je razloga zašto je Raiffeisen Banka pravi partner pri izboru kreditne kartice. Ovo su glavne prednosti:

130 godina bankarske tradicije

Raiffeisen Banka na Kosovu je deo Raiffeisen Bank International, koja nosi iste vrednosti kao i matična kompanija. Raiffeisen se zalaže za bezbednost i stabilnost.

Najveća banka na Kosovu

Raiffeisen Banka je najveća banka na Kosovu, prema svim finansijskim pokazateljima. To je rezultat stalnog poverenja naših klijenata i naše posvećenosti da pružimo najbolje usluge.

Inovacija i podrška

Oslanjamo se na stalne inovacije da nudimo lako bankarsko iskustvo bez stresa sa najvećom mrežom filijala i naprednim digitalnim platformama, sa vama smo 24 časa dnevno.