Raiffeisen Banka je povezana sa kancelarijom za kliring Bankarske i Platne Institucije Kosova. Ovo nam omogućava da izvršavamo nacionalne transfere za i od primaoca koji ima otvoren račun u nekoj od banaka na Kosovu.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

 

Raiffeisen e-Banking

Pređite na Raiffeisen e-Banking da biste realizovali razne bankarske transfere

Zakažite sastanak

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Ukoliko osoba ili kompanija kojoj trebate poslati novčani transfer takođe ima račun u Raiffeisen Banci Kosovo, vaš transfer će se smatrati unutar bankovnim transferom i imaće sledeće prednosti:

 • Primaoc unutar bankovnog transfera će dobiti sredstva istog dana kada ste nam dali instrukcije za izvršenje transfera.
 • Unutar bankovni novčani transferi između vlasnika računa u Raiffeisen Banci Kosovo su bez naplate.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Raiffeisen e-Banking

Pređite na Raiffeisen e-Banking da biste realizovali razne bankarske transfere

Zakažite sastanak

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Činjenica da je član SWIFT mreže, Raiffeisen Banci omogućava izvršavanje internacionalnih novčanih transfera u okviru tri radna dana bez obzira iz koje ili u koju zemlju se sredstva šalju. SWIFT kod Raiffeisen Banke je RBKOXKPR a sada imamo i IBAN kod.

Slanje Internacionalnih Novčanih Transfera

Vi možete izvršavati internacionalne transfere iz bilo koje od naših filijala ili pod-filijala.

Ukoliko želite da izvršite internacionalne transfere, donesite sledeće informacije kada nas posetite

 • Ime, prezime i adresu primaoca
 • Ime i SWIFT kod banke primaoca
 • Broj računa primaoca u banci u kojoj poseduje račun
 • Ime i SWIFT kod korespodentne banke

Primanje Internacionalnih Novčanih Transfera

Vi takođe možete i primate internacionalne novčane transfere u bilo kojoj od naših filijala ili pod-filijala.

Ukoliko želite da izvršite internacionalne transfere morate dati sledeće informacije kompaniji ili osobo koja želi da vam pošalje novac:

 • Banka primaoca: Raiffeisen Bank Kosovo, Priština, Kosovo, SWIFT kod: RBKOXKPR
 • Broj računa primaoca: broj vašeg računa u Raiffeisen Banci Kosovo: IBAN
 • Ime primaoca: vaše ime ili ime vaše kompanije, kako je registrovano u Raiffeisen Banci Kosovo

 Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Raiffeisen e-Banking

Pređite na Raiffeisen e-Banking da biste realizovali razne bankarske transfere

Instrukcije

Internacionalni transfer instrukcije

Raiffeisen Banka u saradnji sa Western Union-om koristeći najsofisticiraniju elektronsku tehnologiju i jedinstvenu svetsku globalnu mrežu za tekuća plaćanja u više od 190 zemalja i teritorijama omogućava korišćenje usluga Western Union-a takođe na Kosovu u svim našim filijalama i pod-filijalama

Western Union i Raiffeisen Banka garantuje brzu i bezbednu isplatu vašeg novca samo osobi kojoj je namenjen.

Kako dobiti novac preko Western Union sistema?

 • Pošiljalac će vas informisati o transferu.
 • Odite do najbliže lokacije Raiffeisen Banke,
 • Operateri Raiffeisen Banke i Western Union-a će proveriti u kompjuterskoj mreži da li je novac poslat vama i odmah vas isplatiti.

 

Kako poslati novac?

 • Odite do najbliže lokacije Raiffeisen Banke.
 • Predajte popunjen formular i novac operateru. Proverite da li ste dobili uplatnicu sa kontrolnim brojem.
 • Informišite primaoca o izvršenom transferu, kontrolnom broju i iznosu koji ste poslali.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Kako nas možete naći?

Filijale i ATM-ovi na karti

Zakažite sastanak

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Western Union

Posetite stranicu Western Union za više informacija

Ukoliko osoba ili kompanija kojoj trebate poslati novčani transfer takođe ima račun u Raiffeisen Banci Kosovo, vaš transfer će se smatrati unutar bankovnim transferom i imaće sledeće prednosti:

 • Primaoc unutar bankovnog transfera će dobiti sredstva istog dana kada ste nam dali instrukcije za izvršenje transfera.
 • Unutar bankovni novčani transferi između vlasnika računa u Raiffeisen Banci Kosovo su bez naplate.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Raiffeisen e-Banking

Pređite na Raiffeisen e-Banking da biste realizovali razne bankarske transfere

Zakažite sastanak

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Raiffeisen Banka je povezana sa kancelarijom za kliring Bankarske i Platne Institucije Kosova. Ovo nam omogućava da izvršavamo nacionalne transfere za i od primaoca koji ima otvoren račun u nekoj od banaka na Kosovu.

 

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Raiffeisen e-Banking

Pređite na Raiffeisen e-Banking da biste realizovali razne bankarske transfere

Zakažite sastanak

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Činjenica da je član SWIFT mreže, Raiffeisen Banci omogućava izvršavanje internacionalnih novčanih transfera u okviru tri radna dana bez obzira iz koje ili u koju zemlju se sredstva šalju. SWIFT kod Raiffeisen Banke je RBKOXKPR a sada imamo i IBAN kod.

Slanje Internacionalnih Novčanih Transfera

Vi možete izvršavati internacionalne transfere iz bilo koje od naših filijala ili pod-filijala.

Ukoliko želite da izvršite internacionalne transfere, donesite sledeće informacije kada nas posetite

 • Ime, prezime i adresu primaoca
 • Ime i SWIFT kod banke primaoca
 • Broj računa primaoca u banci u kojoj poseduje račun
 • Ime i SWIFT kod korespodentne banke

Primanje Internacionalnih Novčanih Transfera

Vi takođe možete i primate internacionalne novčane transfere u bilo kojoj od naših filijala ili pod-filijala.

Ukoliko želite da izvršite internacionalne transfere morate dati sledeće informacije kompaniji ili osobo koja želi da vam pošalje novac:

 • Banka primaoca: Raiffeisen Bank Kosovo, Priština, Kosovo, SWIFT kod: RBKOXKPR
 • Broj računa primaoca: broj vašeg računa u Raiffeisen Banci Kosovo: IBAN
 • Ime primaoca: vaše ime ili ime vaše kompanije, kako je registrovano u Raiffeisen Banci Kosovo

International Transfer Instructions

 Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Raiffeisen e-Banking

Pređite na Raiffeisen e-Banking da biste realizovali razne bankarske transfere

Instrukcije

Internacionalni transfer instrukcije

Raiffeisen Banka u saradnji sa Western Union-om koristeći najsofisticiraniju elektronsku tehnologiju i jedinstvenu svetsku globalnu mrežu za tekuća plaćanja u više od 190 zemalja i teritorijama omogućava korišćenje usluga Western Union-a takođe na Kosovu u svim našim filijalama i pod-filijalama

Western Union i Raiffeisen Banka garantuje brzu i bezbednu isplatu vašeg novca samo osobi kojoj je namenjen.

Kako dobiti novac preko Western Union sistema?

 • Pošiljalac će vas informisati o transferu.
 • Odite do najbliže lokacije Raiffeisen Banke,
 • Operateri Raiffeisen Banke i Western Union-a će proveriti u kompjuterskoj mreži da li je novac poslat vama i odmah vas isplatiti.

 

Kako poslati novac?

 • Odite do najbliže lokacije Raiffeisen Banke.
 • Predajte popunjen formular i novac operateru. Proverite da li ste dobili uplatnicu sa kontrolnim brojem.
 • Informišite primaoca o izvršenom transferu, kontrolnom broju i iznosu koji ste poslali.

 

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Kako nas možete naći?

Filijale i ATM-ovi na karti

Zakažite sastanak

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Western Union

Posetite stranicu Western Union za više informacija

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here