Ukoliko osoba ili kompanija kojoj trebate poslati novčani transfer takođe ima račun u Raiffeisen Banci Kosovo, vaš transfer će se smatrati unutar bankovnim transferom i imaće sledeće prednosti:

  • Primaoc unutar bankovnog transfera će dobiti sredstva istog dana kada ste nam dali instrukcije za izvršenje transfera.
  • Unutar bankovni novčani transferi između vlasnika računa u Raiffeisen Banci Kosovo su bez naplate.

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Raiffeisen e-Banking

Pređite na Raiffeisen e-Banking da biste realizovali razne bankarske transfere

Zakažite sastanak

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Raiffeisen Banka je povezana sa kancelarijom za kliring Bankarske i Platne Institucije Kosova. Ovo nam omogućava da izvršavamo nacionalne transfere za i od primaoca koji ima otvoren račun u nekoj od banaka na Kosovu.

 

Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Raiffeisen e-Banking

Pređite na Raiffeisen e-Banking da biste realizovali razne bankarske transfere

Zakažite sastanak

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Činjenica da je član SWIFT mreže, Raiffeisen Banci omogućava izvršavanje internacionalnih novčanih transfera u okviru tri radna dana bez obzira iz koje ili u koju zemlju se sredstva šalju. SWIFT kod Raiffeisen Banke je RBKOXKPR a sada imamo i IBAN kod.

Slanje Internacionalnih Novčanih Transfera

Vi možete izvršavati internacionalne transfere iz bilo koje od naših filijala ili pod-filijala.

Ukoliko želite da izvršite internacionalne transfere, donesite sledeće informacije kada nas posetite

  • Ime, prezime i adresu primaoca
  • Ime i SWIFT kod banke primaoca
  • Broj računa primaoca u banci u kojoj poseduje račun
  • Ime i SWIFT kod korespodentne banke

Primanje Internacionalnih Novčanih Transfera

Vi takođe možete i primate internacionalne novčane transfere u bilo kojoj od naših filijala ili pod-filijala.

Ukoliko želite da izvršite internacionalne transfere morate dati sledeće informacije kompaniji ili osobo koja želi da vam pošalje novac:

  • Banka primaoca: Raiffeisen Bank Kosovo, Priština, Kosovo, SWIFT kod: RBKOXKPR
  • Broj računa primaoca: broj vašeg računa u Raiffeisen Banci Kosovo: IBAN
  • Ime primaoca: vaše ime ili ime vaše kompanije, kako je registrovano u Raiffeisen Banci Kosovo

International Transfer Instructions

 Za više informacija, molimo vas posetite naše filijale i pod-filijale ili pozovite Raiffeisen Direct: 038 222 222.

Raiffeisen e-Banking

Pređite na Raiffeisen e-Banking da biste realizovali razne bankarske transfere

Instrukcije

Internacionalni transfer instrukcije

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here