ThankYouNote

Hvala vam!

Prihvatili smo vašu prijavu.
 

Sledeći koraci:

Bićete kontaktirani u roku od 2 sata da zakažete termin u najbližoj ekspozituri Raiffeisen banke.

Kada dođete u ekspozituru treba da imate sa sobom:

 

                                                         

Lična karta                               Ugovor o radu                  Stanje na bankovnom računu

Apliciraj online za lični kredit
Izričitim klikom na dugme „Like for CRK“ slažem se i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i članom 7.2 Uredbe CBK o registraciji kredita dajem saglasnost Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C sa sedištem u Rr. Robert Doll br.99, Priština, sa matičnim brojem kompanije 70025959, za potrebe obrade, povezivanja, održavanja i promene ugovora o zajmu za obradu i korišćenje mojih ličnih podataka, kao i za pristup izveštajima moje kreditne kartice. Dajem ovu saglasnost elektronskim putem na osnovu slobodne volje i obostranog interesa i neću je zabraniti ni na jednoj pravnoj ili činjeničnoj osnovi. Svjestan sam da davanje ove saglasnosti ne prejudicira pozitivan odgovor niti podrazumijeva zaključivanje ugovora o kreditu.
Pritiskom/klikom na dugme „Saglasnost“ izričito se slažem i dajem saglasnost Banci da u skladu sa Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka i Uredbi Evropske unije 2016/679 (GDPR), da obrađuje moje gore navedene lične podatke kao i podatke koji kasnije mogu postati poznati, razmenjeni i korišćeni od strane Raiffeisen banke, članova Raiffeisen Banking Group i kompanija koje je Raiffeisen banka ugovorila, da obrađuju podnetu prijavu i da me kontaktiraju u pisanoj formi, telefonom i/ili putem elektronske pošte na moju gore navedenu adresu, kako bi mi slali adekvatnije i personalizovanije ponude (1) kroz proces profilisanja i/ili obaveštavanja o proizvodima i uslugama koje se nude.

* Potvrđujem da sam obavešten da nisam u obavezi da dam saglasnost za direktan marketing/profilisanje i obavešten sam da u bilo kom trenutku imam pravo da povučem ovu saglasnost i u tom slučaju moji podaci neće biti korišćeni u gore navedene svrhe. Potvrđujem da su sve gore navedene informacije istinite, potpune i tačne i izjavljujem da sam svoje lične podatke dobrovoljno stavio na raspolaganje Banci.

 


 (1) Pojedinačne ponude su posebno dizajnirane za vas na osnovu razumevanja vaših ekonomskih potreba kroz proces koji se naziva profilisanje. Profilisanje uključuje automatizovanu analizu vaših ličnih podataka i drugih informacija. Na osnovu takve obrade dolazimo do zaključaka ili pretpostavki u vezi sa ekonomskim ili finansijskim potrebama, vašom finansijskom odgovornošću i drugim karakteristikama koje analiziramo prilikom kreiranja takvih ponuda.

* Ova područja su obavezna

Šta vam je potrebno da se prijavite?

  • Da budete stanovnik Kosova 
  • Da primate platu preko Raiffeisen banke ili da donesete potvrdu od poslodavca da će vaša plata biti procesirana preko Raiffeisen banke.

Potrebna dokumenta:

  • Lični identifikacioni dokument  
  • Ugovor o radu  

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte filijale i ekspoziture Raiffeisen banke ili pozovite Kontakt centar na 038 222 222 ili 049 222 222.  

Prednosti

  • Iznos kredita do 35,000 €
  • Rok otplate kredita: 10 godina  
  • Jednostavan postupak apliciranja  
  • Brzo odobrenje
Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here