SMS Banking

Omugućava vam da obavljate ograničene bankarske transakcije putem mobilnog telefona, kao štu su:

  • da vidite stanje svih vaših računa i poslednje tri transakcije i
  • da primate informacije/poruke u vezi sa vašim računima koji su prethodno pomenuti u aplikaciji (automatski - nazvane alarmi)

Preko ALARM-a - možete dobiti informacije o promenama na vašem računu:

  • Stanje na svim računima je veći/manji od određenog iznosa,
  • Ulazi/izlazi sredstava na svim računima su veći od specifičnog iznosa,
  • Podaci o stanju na svim računima za određeni vremenski period.
Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here